I trafiken

I trafiken - Utmaningar

Säkerhetsutrustning

Målsättning

Äventyrsscouten förstår vikten av att använda säkerhetsutrustning i trafiken.

Beskrivning

Äventyrsscouten reptererar och bekantar sig med trafiksäkerhetsutrustning av olika slag.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Ta hand om sig själv, Säkerhet

Plats

ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att ansvara för att mötet förlöper tryggt och säkert. Hen handleder också patrulledarna så att de kan fungera som ledare. Patrulledarens uppgift: Patrulledarn får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors