Jolleseglaren

Jolleseglaren - Utmaningar

Jollebana

Målsättning

Äventyrsscouten behärskar jollen.

Beskrivning

Äventyrsscouten tar sig seglande genom banan.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet, Förhållande till naturen, Självkännedom

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen övervakar seglingsövningarna och hjälper och instruerar äventyrsscouterna. När någon är ute med jolle ska det alltid finnas en övervakare till hands i en följebåt. Övervakaren ska vara en scoutledare eller annan vuxen som kan segla jolle.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors