Konsumenten

Konsumenten - Utmaningar

Kläder

Målsättning

Äventyrsscouten vet att de egna valen har betydelse.

Beskrivning

På en nivå som är lämplig för deras ålder bekantar sig äventyrsscouterna med etiska problem inom klädindustrin.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Ekonomi, Påverkan, Hållbar utveckling, Internationellt

Plats

kololla
På kårlokalen

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan, Ansvar för livsmiljön

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen bekantar sig med ämnet i förväg. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors