Konsumenten

Konsumenten - Utmaningar

Miljömärkt

Målsättning

Äventyrsscouten förstår vilken betydelse hens egna konsumtionsvanor. Hen känner till olika miljömärkningar.

Beskrivning

Äventyrsscouuten bekantar sig med olika miljömärkningar.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Hållbar utveckling

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ansvar för livsmiljön

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen lär sig mera om miljömärkningar innan laget utför aktiviteten. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors