Miljöskyddaren

Miljöskyddaren - Utmaningar

Miljömärkning

Målsättning

Äventyrsscouten känner till olika miljömärkningar.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med miljömärkning.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Ekonomi, Påverkan, Hållbar utveckling

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ansvar för livsmiljön

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors