Motionären

Motionären - Utmaningar

Joker

Målsättning

Äventyrsscouten upplever glädjen i att motionera.

Beskrivning

Äventyrsscouten provar på en ny idrottsgren.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Mod

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
vierailu kohteessa
På besök
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Kaptenen gör det möjligt för äventyrsscouterna att prova på en ny idrottsgren.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors