Naturvetaren

Naturvetaren - Utmaningar

Ljus

Målsättning

Äventyrsscouten är intresserad av naturfenomen.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med hur ljus fungerar genom att experimentera.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram material.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors