Nordost – naturens mångfald

Nordost – naturens mångfald - Interkardinalstrecken

Genomförande

Målsättning

Äventyrsscouten tror på att hen kan påverka genom det hen gör.

Beskrivning

Äventyrsscouten gör något som främjar naturens mångfald.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Scoutkultur, Kreativitet, Service, Medelanskaffning, Påverkan, Hållbar utveckling, Natur

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
kotona
Hemma
vierailu kohteessa
På besök
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan, Förhållande till naturen, Ansvar för livsmiljön

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen tar kontakt med de samarbetspartner som behövs, ansvarar för säkerheten samt stöder och uppmuntrar. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen genomför det de planerat att göra.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors