Nordväst – Ett eget projekt

Nordväst – Ett eget projekt - Interkardinalstrecken

Genomförande

Målsättning

Äventyrsscouten lär sig genom att göra.

Beskrivning

Äventyrsscouterna genomför tillsammans det projekt de planerat.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Plats

kololla
På kårlokalen
ulkona
Utomhus
kotona
Hemma
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en större grupp

Mål för fostran

Förmåga att fungera i grupp

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen tar kontakt med de samarbetspartner som behövs samt stöder och uppmuntrar. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen genomför det de planerat att göra.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors