Norr - utrustning

Norr - utrustning

Sjötermer

Målsättning

Äventyrsscouten känner till de vanligaste sjötermerna.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med sjötermerna.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Sjömanskap

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förhållande till naturen

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen använder sjötermer aktivt. Kaptenen uppmuntrar och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors