Öster - att bygga ett liv

Öster - att bygga ett liv

Båtens mätare

Målsättning

Äventyrsscouten kan avläsa båtens mätare.

Beskrivning

Äventyrsscouten övar att använda båtens mätare.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet, Förhållande till naturen

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen eller skepparen år den sakkunniga, handleder och ger råd.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors