Öster - att bygga ett liv

Öster - att bygga ett liv

Seglats med övernattning

Målsättning

Äventyrsscouten trivs ombord.

Beskrivning

Äventyrsscouten deltar i en seglats med minst en övernattning.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Ta hand om sig själv, Utfärd, Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förhållande till naturen

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen samarbetar med skepparen, informerar föräldrarna och försäkrar sig om att hela seglatsen innehåller fostrande program. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren föregår med gott exempel och utför de ansvarsuppgifter hen får av skepparen och kaptenen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors