Öster - att bygga ett liv

Öster - att bygga ett liv

Städa båten

Målsättning

Äventyrsscouten kan städa båten efter seglatsen.

Beskrivning

Äventyrsscouten deltar i att städa båten efter seglatsen.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ansvar för livsmiljön

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren delar ut uppgifter.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors