Påverkaren

Påverkaren - Utmaningar

Samhällsutveckling

Målsättning

Äventyrsscouten kan visionera om och uppfatta hurdant samhälle hen skulle vilja leva i.

Beskrivning

Äventyrsscouten funderar på åt vilket håll hen vill att samhället ska utvecklas och förändras.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Kreativitet, Påverkan

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram det material som behövs. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får det material som behövs av kaptenen och instruerar sin

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors