Söder - orientering

Söder - orientering

Väjningsregler

Målsättning

Äventyrsscouten känner till de vanligaste väjningsreglerna som gäller både för motorbåtar och segelbåtar.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med väjningsreglerna till sjöss och övar att styra båten enligt reglerna.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förhållande till naturen

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga, handleder och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får material och instruktioner av kaptenen, förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors