Sydost – goda gärningar

Sydost – goda gärningar - Interkardinalstrecken

Utvärdering

Målsättning

Äventyrsscouten kan stanna upp och granska vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Beskrivning

Äventyrsscouten funderar på hur projektet lyckades.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Ta hand om sig själv

Plats

kololla
På kårlokalen

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning, Självkännedom

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer en utvärderingsmetod som passar laget och stöder diskussionen genom att ställa frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen, instruerar sin patrull samt försäkrar sig om att uppgiften blir gjord och att alla patrullmedlemmar får säga sin åsikt.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors