Tack och hej

Tack och hej

Lär känna de nya ledarna

Målsättning

Äventyrsscouten är inte nervös inför uppflyttningen till följande åldersgrupp utan väntar med iver på att bli spejarscout.

Beskrivning

Äventyrsscouterna bekantar sig med sina nya ledare.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
kotona
Hemma
vierailu kohteessa
På besök
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en större grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att ordna en gemensam träff för äventyrsscouterna och deras nya patrulledare och lotsar. Kaptenen ser till att de nya ledarna får tillräckligt mycket information om äventyrslaget för att i framtiden kunna leda de äventyrsscouter som uppflyttas. Till kaptenens uppgifter hör också att tillsammans med de nya ledarna informera hemmen om de förändringar som bytet av åldersgrupp medför i scout-programmet.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors