Tänkaren

Tänkaren - Utmaningar

En religiös byggnad

Målsättning

Äventyrsscouten förstår att vissa platser är heliga för en del människor.

Beskrivning

Laget besöker ett andligt utrymme.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Åskådsfärdigheter

Plats

vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Livsåskådning

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen kommer överens om besöket med en ansvarig person vid platsen och informerar föräldrarna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors