Tävlaren

Tävlaren - Utmaningar

Efter tävlingen

Målsättning

Äventyrsscouten kan stanna upp och reflektera över vad som gick bra och vad som inte gick bra.

Beskrivning

Efter tävlingen går äventyrsscouterna tillsammans med kaptenen igenom tävlingsuppgifterna och funderar på vilka uppgifter patrullen lyckades bra med. Samtidigt repeterar patrullen sådant som de hade haft nytta av att kunna vid de kontroller de inte lyckades så bra med.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna att se vad de kan och vad de ännu behöver öva. Kaptenen berömmer äventyrsscouterna för det de lyckats bra med. Hen hjälper också äventyrsscouterna att inse betydelsen av att samarbeta med tävlingsuppgifterna. Kaptenen reserverar tid i verksamhetskalendern för att äventyrsscouterna ska kunna repetera eller lära sig sådant som de märker att de inte riktigt kan. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar på hur det var att vara patrulledare under tävlingen. Vad gjorde hen bra och vad tänker hen göra ännu bättre eller på ett annat sätt nästa gång?

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors