Uppträda inför publik

Uppträda inför publik - Utmaningar

Cirkusföreställningen

Målsättning

Äventyrsscouten kan samarbeta i en grupp. Hen kommer med idéer och säger vad hen tycker. Äventyrsscouten förstår att det krävs övning för att en föreställning ska lyckas.

Beskrivning

Äventyrsscouterna förbereder tillsammans en cirkusföreställning som bygger på de nummer som äventyrsscouterna övat in.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Gruppanda, Kreativitet, Mod

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
ulkona
Utomhus
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förmåga att fungera i grupp, Kompetens och problemlösning, Självkännedom

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de kastar fram idéer och övar. Hen sköter om arrangemangen kring föreställningen. Kaptenen uppmuntrar äventrysscouterna och är med under föreställningen och stöder och hjälper.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors