Utfärdskocken

Utfärdskocken - Utmaningar

Tack för maten

Målsättning

Äventyrsscouten känner till scouttraditionerna och kan tacka för maten på ett scoutmässigt sätt.

Beskrivning

Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och hittar på en ny matsång, ett nytt matrop eller något likande och använder sången eller ropet i samband med en måltid.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Scoutkultur, Kreativitet, Kompisfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förmåga att fungera i grupp, Att vara en del av samhället, Kompetens och problemlösning, Relationer

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar patrulledarna att i sin tur instruera de övriga äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors