Välkommen

Välkommen

Att leda patrullen

Målsättning

Äventyrsscouten känner till patrulledarens ansvarsområden.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med hur patrullsystemet fungerar inom äventyrsscoutprogrammet.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Scoutkultur, Kompisfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

Ensam

Mål för fostran

Förmåga att fungera i grupp

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen berättar för äventyrsscouterna om patrulledarens uppgifter och symboler. Kaptenen ser till att det finns lämpliga uppgifter för patrulledarna varje gång laget träffas. Patrulledarens uppgift: De som är patrulledare förstår sitt ansvar och sina skyldigheter gentemot kaptenen och medlemmarna i sina egna patruller.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors