Välkommen

Välkommen

Kårens bakgrundsorganisation

Målsättning

Äventyrsscouten känner till om kåren har någon bakgrundsorganisation.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med hur bakgrundsorganisationen stöder kåren.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Scoutkultur, Föreningsverksamhet

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en större grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen berättar för laget om kårens bakgrundsorganisation. Vad är det för en organisation och vad har den för verksamhet? Kaptenen informerar också äventyrsscouternas föräldrar om organisationen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors