Världsförbättraren

Världsförbättraren - Utmaningar

Gäst från ett utvecklingsland

Målsättning

Äventyrsscouten har träffat en person som kommer från ett utvecklingsland och vet något om livet i ett fattigare land.

Beskrivning

Äventyrsscouterna bekantar sig med en invandrare från ett utvecklingsland. Gästen berättar om livet i ett utvecklingsland.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Internationellt, Mångfald

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
ulkona
Utomhus
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Respekt för andra

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen bjuder in en lämplig gäst på besök och berättar i förväg för gästen vad syftet med besöket är. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen i förväg tänkt ut lämpliga frågor att ställa till gästen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors