Världsförbättraren

Världsförbättraren - Utmaningar

Vatten och mat

Målsättning

Äventyrsscouten förstår att rent vatten och mat inte är några självklarheter.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med mat- och vattenläget i utvecklingsländerna.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Service, Hållbar utveckling, Internationellt

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan, Hälsa och trygghet, Ansvar för livsmiljön, Respekt för andra

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen stöder äventyrsscouterna när de utför uppgifterna och uppmuntrar till diskussion genom att ställa lämpliga frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får det material som behövs och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors