Väster - Att trivas på utfärder

Väster - Att trivas på utfärder

Reva segel

Målsättning

Äventyrsscouten vet vad det innebär att reva segel och vet varför det behöver göras.

Beskrivning

Äventyrsscouten är med om att reva segel.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Ta hand om sig själv, Utfärd, Säkerhet, Sjömanskap

Plats

vesillä
På sjön

Gruppstorlek

En eller två

Mål för fostran

Hälsa och trygghet, Förhållande till naturen

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen ger råd, handleder och ansvarar för säkerheten.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors