Väster - Att trivas på utfärder

Väster - Att trivas på utfärder

Riggens delar

Målsättning

Äventyrsscouten känner till segelbåtens och riggens delar.

Beskrivning

Äventyrsscouten repeterar segelbåtens delar och bekantar sig med riggens delar.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Sjömanskap

Plats

kololla
På kårlokalen
ulkona
Utomhus
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förhållande till naturen

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors