Ohjeet johtajalle

Mahtavaa, että olette päättäneet ryhmäsi kanssa lähteä mukaan FreeBeingMe3-kampanjaan.  

WAGGGS vaatii, että jokainen ohjelmaa vetävä aikuinen on käynyt koulutuksen materiaaliin liittyen. Lue siis huolella tämä sivu, jotta saat saman tiedon kuin koulutuksesta. 

  

Ympäri maailmaa nuoret kamppailevat ulkonäköön liittyvän heikon itsetunnon kanssa, sillä heitä kehotetaan jatkuvasti saavuttamaan mahdoton "täydellinen" ulkonäkö. He saavat päivittäin ympäriltään viestejä, että jos he haluavat olla arvostettuja, onnellisia ja menestyviä, tulee heidän näyttää tietyltä. Tämä paine tulee kaikista tiedotusvälineistä, mutta myös ympärillämme olevilta ihmisiltä, mukaan lukien perhe, ystävät ja yhteisömme.  

Ulkonäköpaineet aiheuttavat vakavia seurauksia nuorten fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja estävät heitä saavuttamasta täyttä potentiaaliaan. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi vähäisempänä osallistumisena luokkahuonekeskusteluihin, uusien harrastusten välttelynä, sekä pahimmillaan myös koulun tai esimerkiksi lääkärin välttelynä. Kauneusstandardit vahvistavat myös monien vähemmistöjen, kuten sukupuolivähemmistön ja värillisten ihmisten, kokemaa syrjintää.  

Kampanjan tavoitteena onkin osoittaa lapsille ja nuorille, että ei ole vain yhtä tapaa olla kaunis ja että sisäiset ominaisuudet ovat kaikista tärkeimpiä. Ohjelma voimaannuttaa osallistujat haastamaan yksinkertaistavaa ulkonäköihannetta ja vahvistaa heidän kykyään kyseenalaistaa ja torjua negatiivisia ja rajoittavia viestejä kauneudesta, joita he kasvaessaan tulevat kohtaamaan. Lopuksi Free Being Me -ohjelma haastaa osallistujat tarttumaan toimeen omissa yhteisöissään ja jakamaan oppimaansa vertaistensa kanssa.  

WAGGGS on tehnyt tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa kehittääkseen ohjelman, joka lisää kehon itseluottamusta kognitiivisen dissonanssin tunnistamisen ja medialukutaidon kautta.  

Kognitiivinen dissonanssi on keskenään yhteensopimattomien vakaumusten ja käsitysten aiheuttama psykologinen ristiriita. Epämiellyttävä tunne syntyy, kun aiemmat uskomukset ja olettamat ovat ristiriidassa uuden tiedon kanssa. Syntynyttä epämukavuutta voi lievittää monin tavoin. Henkilö voi vältellä uutta tietoa, kieltäytyä uskomasta siihen tai selittää sen pois. Toinen vaihtoehto on sivuuttaa ristiriita tai sovitella ristiriitaiset näkemykset yhteensopiviksi keskenään. 

Kognitiivinen dissonanssi ilmenee arkielämässä siten, että ihmiset uskovat asioihin, joihin heidän vertaisryhmänsä uskoo – riippumatta siitä, miten esimerkiksi tutkimus asiasta esittää. Taipumus koskee sekä kouluttautuneita että kouluttautumattomia, nuoria ja aikuisia.  

Somekuplat ruokkivat kognitiivista dissonanssia. Samalla tavalla ajattelevat ihmiset käyttävät samoja sosiaalisen median alustoja ja vahvistavat toistensa ajatuksia ja harhaluuloja.  

Medialukutaito on puolestaan kykyä tunnistaa erilaisia mediatyyppejä ja analysoida kriittisesti niiden kautta välittyviä viestejä. FreeBeingMe -ohjelmassa tehdään useita harjoituksia, jotka aiheuttavat kognitiivista dissonanssia ja nostetaan esille median välittämiä epäkohtia. Tavoitteena on, että tämän seurauksena lapset ja nuoret uskovat vähemmän kauneusihanteisiin, mikä puolestaan lisää heidän kehollista itsevarmuuttaan.  

Kunkin ikäkauden ohjelmassa on neljä eri kokonaisuutta, jotka tulee tehdä järjestyksessä. 

1. Kauneusstandardien määrittely ja niiden negatiiviset seuraukset 

2. Medialukutaidon harjoittelu ja median haastaminen 

3. Muiden ihmisten vaikutuksen tunnistaminen 

4. Ulkonäköön perustuvien kommenttien haastaminen  

Aktiviteetit on tarkoitus tehdä siinä järjestyksessä kuin ne ohjelmassa ovat. WAGGGS on myös tarkka siitä, että ne tulee tehdä ohjeisiin kirjoitetulla tavalla. Niihin kuitenkin liittyy paljon keskustelua ja paperille kirjoittamista, joten aktiviteetin muuttaminen toiminnalliseksi lienee sallittua. 

Kun toteutat ohjelmaa, tsekkaa seuraavat asiat ryhmällesi sopiviksi: 

  • Miten esimerkkien sisällöt sopivat ryhmäsi jäseniin? Nyt esimerkkihahmoilla on WAGGGSin keksimät nimet, mutta tilalle voi muuttaa halutessaan perinteisiä suomalaisia nimiä. 
  • Muuttaa voi myös hahmojen seksuaalista suuntautuneisuutta, sukupuolta tai etnistä taustaa. 
  • Esimerkiksi kannattaa nostaa sellaisia (sosiaalisen) median muotoja, jotka ovat ryhmälle tuttuja.  

Koska ohjelma pitää sisällään paljon pohdiskelua ja paperitehtäviä, on Suomessa FreeBeingMe päätetty toteuttaa vain Seppo.io-alustalla. Seppo.io:n avulla peliin tulee enemmän liikettä ja toiminnallisuutta. Innostusta ohjelman tekemiseen voi tuoda myös sen kansainvälisellä ulottuvuudella. Ryhmän kannattaa jakaa omia tuotoksiaan tunnisteilla #freebeingme ja #partioscout, mutta käydä myös tutustumassa muiden maiden projekteihin. Niitä löytyy tunnisteen lisäksi osoitteesta https://free-being-me.com/yourstories/ . 

Tärkeää on myös huolehtia siitä, että aktiviteetteja tehtäessä pätevät turvallisen tilan periaatteet. Jokainen kokonaisuus alkaa pelisääntöjen sopimisella tai niiden kertaamisella. Keskeistä on, että jokainen saa turvallisesti tuoda esille mielipiteensä tai vaihtoehtoisesti pysyä hiljaa, jos se tuntuu sopivammalta. Johtajan tehtävänä on pitää huolta, että harjoitusten aikana ei käytetä loukkaavia kommentteja tai kommentoida toisten osallistujien kehoja.  

Johtajan ei ole tarkoitus osallistua harjoituksiin tai kertoa omia mielipiteitään. Hän voi kannustaa ja ohjata osallistujia kysymyksin, mutta omat mielipiteet on hyvä jättää taustalle.  

Sinun ei myöskään tarvitse olla täysin sinut oman kehosi kanssa käyttääksesi FBM:ää, mutta on tärkeää muistaa, että olet ryhmällesi roolimalli. Yritä olla puhumatta negatiivisesti omasta ulkonäöstäsi. Keskity puhumaan positiivisesti kaikista muodoista, koista ja ulkonäöistä, jotta nuorilla on turvallinen tila vapaana yhteiskunnan paineista. 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry