Kansalaishavainnoinnin lisävinkit ohjelmapainotukseen

Kansalaishavainnointi on osa Sanoista tekoihin -ohjelmapainotusta. Tee tekoja, joilla on vaikutusta ympäristön hyväksi! Linkki ohjelmapainotuksen sivuille.

Osana ohjelmapainotusta voitte myös kertoa havainnoistanne ja vaikuttaa myös muihin. Vaikuttakaa taiteen keinoin, kirjoittamalla päättäjille tai paikallislehteen. Jakakaa tietoutta roskaisuudesta, vedenlaadusta ja havaintojen teosta lähiympäristönne asukkaille.

Kannustakaa lähiympäristöä havaintojen tekoon

Järjestäkää vedenlaadun havainnointia tai roskatalkoot lähiympäristön asukkaille ja raportoikaa tiedot Havaintolähetillä ja/tai SiistiBiitsi -sovelluksella. Opastakaa asukkaita havaintojen teon pariin. Voitte valmistaa roskainstallaation osaksi tapahtumaa.

 

Postikortti päättäjille (seikkailijat ja sitä vanhemmat)

Huolestuttaako jokin asia Suomen vesistöjen tilassa tai roskaisuudessa? Pitäisikö kiittää jotakuta päättäjää tai muuta toimijaa hyvästä työstä ympäristön hyväksi? Vesistöjä ja roskaantumista koskevia päätöksiä tehdään kaikilla tasoilla: kansainvälisessä yhteistyössä, valtakunnan päätöksen teossa sekä paikallisesti. Päätösvaltaa on sekä vaaleilla valituilla edustajilla että esimerkiksi yritysten johtajilla. Kirjoittakaa postikortteja valitsemillenne päättäjille ja lähettäkää ne heille. Kertokaa, mitä luonto teille merkitsee ja mitä toivotte päättäjiltä. Kirjoittakaa kohteliaasti mutta napakasti ja allekirjoittakaa kortit.

 

Tarvikkeet: postikortteja, postimerkkejä ja päättäjien osoitteita

 

Vaikuttakaa taiteella: Roskainstallaatio lähikirjastoon tai yleisöpäivään vanhemmille (runot, roskateos, videoita)

Ideoikaa ja rakentakaa roskista installaatio. Teoksen toteuttamisessa tarvitsette erilaisia roskia ja runsaasti mielikuvitusta. Installaatio voi koostua taiteesta, musiikista, runoista, valoista, lyhyistä tietoteksteistä tai vaikkapa videoista. Vain luovuus on rajana!

 

Kysykää lupaa asettaa installaatio esimerkiksi lähikirjastoon tai muulle paikalle, jossa lähiympäristön asukkaat voivat nähdä teoksenne.

 

Installaatio kalaverkon avulla

Kiinnittäkää roskia verkon päälle nippusiteillä ja naruilla, ja laittakaa verkon alapuolelle roskia roikkumaan narujen tai siiman varaan. Voitte myös maalata roskia eri värisiksi. Asettakaa verkon yläpuolelle valoja (spottivaloja / tasku- tai otsalamppuja / ledinauhoja), jolloin alapuolelle syntyy teoksen varjosta hämyisä merenalainen tunnelma. Valon väriä voi muuttaa kiinnittämällä valojen ympärille eri värisiä silkkipapereita tai kalvoja. Onko tunnelma meren vihreänsininen vaiko kenties vaaraa hälyttävän punainen?

 

Installaatioon voi liittää lisäksi monenlaista taidetta ja tekstiä:

  • Kuvatkaa roskien haittoja: Taiteilkaa verkkoihin ja niistä roikkumaan erilaisia meren eläimiä ja kasveja. Liimatkaa eläinten mahaan mikromuoveja tai eläin voi olla takertunut muoviin.
  • Lisätkää teokseen kasveja ja leviä: Kiinittäkää verkosta roikkumaan vihertäviä, ruskeita ja punaisia maahan asti ulottuvia lankoja, silkkipapereita tai jätesäkistä leikattuja suuria leviä.
  • Musiikkia teokseen: Säveltäkää, soittakaa ja nauhoittaa musiikkipätkä työn taustalle soimaan. Musiikki voi olla myös erilaisia rytmejä tai ääniä. Ilmaiskaa musiikin avulla tunnelmaa tai tunnelmia, jota haluatte teoksella herättää.
  • Muita äänitteitä: äänittäkää ääneen lukemianne roska-aiheisia runoja tai tulevaisuutenne toiveita ympäristön puolesta. Laittakaa äänitteet soimaan kaiuttimesta roskainstallaation osaksi.

 

Roska-aiheinen haiku

Kirjoita haiku, joka liittyy roskaantumiseen. Liittäkää haikut roskateokseen joko kirjoitettuna tai äänitettyinä.

Haiku on japanilainen kolmisäkeinen runo, jossa on 17 tavua. Tavut on jaettu kolmelle riville rytmiin 5–7–5: lyhyt–pitkä–lyhyt. Haikun tunnuspiirteitä ovat minimalistisuus, vastakkainasettelu, symboliikka, pienet yksityiskohdat ja tarkkanäköiset havainnot.

 

Esimerkki:

Pieni hippu

Mut meren syvyydessä

Piileekö vaara?

 

Kirjoita paikallislehteen (tarpojat ja sitä vanhemmat)

Kirjoittakaa mielipidekirjoitus paikallislehteen. Se voi liittyä alueenne roskaisuuteen tai vedenlaatuun. Voitte myös kysyä paikallislehdeltä, jos heitä kiinnostaisi lehtiartikkeli teistä tekemässä kansalaishavaintoja tai teidän tekemästänne roskainstallaatiosta.

Ennen kirjoittamista selvittäkää paikallislehden julkaisemisen ehdot ja mahdolliset merkkimäärärajoitukset. Seuratkaa, minkälaista keskustelua julkaisu herättää.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry