Roskaantumisen kansalaishavainnot

Roskaantuminen on vakava ympäristöongelma. Roskat ja niistä mahdollisesti vapautuvat kemikaalit aiheuttavat haittaa ympäristölle. Tietoa roskien määrästä ja roskatyypeistä tarvitaan, jotta saadaan kattava käsitys Suomen roskaantumistilanteesta. Tiedon avulla voidaan löytää keinoja roskaantumisen estämiseksi ja kohdistaa toimenpiteitä eniten roskaantuville alueille. Tutkijat eivät ennätä kaikkialle, joten kansalaisten ilmoittamat havainnot ovat tärkeitä kattavan tiedon saavuttamiseksi. 

Kuva: Rantaroskien luokittelua Pornaistenniemen rannalla Helsingissä (Anna-Riina Mustonen)

NÄIN TEET HAVAINNON

 

Paikan valinta ja mittaus 

 

1. Valitse siivouskohteeksi ranta jonkin vesistön äärellä (meri, järvi, lampi, joki, puro). 

 

2. Mittaa siivottavan alueen leveys ja pituus, ja merkkaa rajat selkeästi näkyviin, jotta talkoolaiset hahmottavat rajat. Suositeltu pituus on vähintään 100 metriä ja leveys vähintään 10 metriä. Voit tarvittaessa kerätä roskat myös pienemmältä alueelta (esim. jos ranta on itsessään pieni tai jos alue on huomattavan roskainen/ aikaa ei ole riittävästi siivota koko aluetta). 

 

3. Rajaa siivousalueen leveys rantaviivasta alkaen. 

Kuva: Suomenlinnan rannan siivousta. Ranta rajautuu muuriin, joka määrittää tässä tapauksessa siivottavan alueen leveyden. (Pinja Näkki)

 

Otathan huomioon, että rantojen siivous ei saa tuottaa haittaa suojelluille ja/tai uhanalaisille lajeille!

 

Roskien keruu ja lajittelu

 

1. Kerää merkatulta alueelta kaikki halkaisijaltaan yli 2,5 cm kokoiset roskat. Huom! Tupakantumpit kerätään aina, vaikka ne olisivat pienempiä! 

2. Paras tapa on kerätä roskia 2–3 hengen ryhmissä. Muut keräävät roskia ja kirjuri kirjaa kerätyt roskamäärät roskatyypeittäin tukkimiehenkirjanpidolla taulukkoon. 

3. Joissakin paikoissa voi olla paljon pientä roskaa, jota voi olla vaikea kerätä. Tällaisissa tapauksissa voit ilmoittaa roskan materiaalin ja laittaa tiedon ylös. Voita ottaa myös kuvan tilanteesta raporttiin. 

4. Laskekaa lopuksi yhteen kaikkien keräämät roskien määrät roskatyypeittäin. 

Kuva: Erilaisia rannan muoviroskia, kuten vaahtomuovia, styroksia ja rakentamisessa käytettyä panoslankaa. (Sanna Suikkanen)

 

Tarvikkeet

  • hanskat
  • roskapusseja ja/tai jätesäkkejä
  • pakasterasia teräville roskille
  • pitkä mitta kelalla tai etukäteen tehty mitta narusta, jolla voidaan mitata ko. alue
  • kyniä ja raportointilomakkeita

 

Havainnon raportointi

 

Havainnot raportoidaan Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -mobiilisovelluksella. Ohjeet sovelluksen lataamiseen ja raportointiin löydät täältä: Roskaraportointi - Siisti Biitsi

Muista kirjata sovelluksen tyhjään kenttään siivotun alueen mitat ja pinta-ala.

Voitte halutessanne hyödyntää roskien laskemisessa myös raportointikaavaketta: Lomake PDF-muodossa siistibiitsi.fi:ssä.

 

Tiesitkö, että EU-laajuiseksi hyvän tilan kynnysarvoksi on määritetty 20 roskaa per 100 m rantaa. Kuinka paljon sinä löysit rantaroskia 100 metrin matkalta?

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry