Etäpartio-ohjelmaa ikäkausittain - Perhepartio

Tältä sivulta löytyvät materiaalit on koottu alunperin keväällä 2020 etäpartiota varten.

 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja ottaa yhteyttä perheisiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksesta. Hän kertoo, että on ohjaajana kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan muiden aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan.

Tavoite

Ryhmä sopii toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Perheet ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kuvaus

Perhepartio-ohjaaja ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla älypuhelin?). Perheet ohjeistetaan keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. Lapset voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää nämä ryhmän muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan.

Toteutusvinkit

Perhepartioryhmä perustaa valitsemallaan viestintäkanavalla ryhmän, jos sellaista ei vielä ole.

Perhepartio-ohjaaja vinkkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton materiaalista 8 vinkkiä koronaviruksesta puhumiseen lapsen kanssa.

Perhepartio-ohjaaja voi lähettää aikuisten kanssa käydyn keskustelun jälkeen lapsille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä.

Perhepartio-ohjaaja voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona oman perheen kanssa

 

Viikko 13: #Connect2Earth

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja kertoo perheille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tavoite

Perhe osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään.

Kuvaus

Perheet osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Perhe miettii myös muita pieniä ja arkisia ilmastotekoja, joita koko perhe voi tehdä.

Toteutusvinkit

WWF:n sivuilta löytyy monenlaisia Earth Hour –ideoita, joita perhe voi testata joko tapahtuman ajankohtana tai muuna itselleen sopivana hetkenä.

 

Viikko 14: Aprillia!

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja voi kertoa esimerkkejä hyvistä ja huonoista aprillipiloista.

Tavoite

Perheenjäsenet opettelevat tunnistamaan mukavia ja kielteisiä tunteita.

Kuvaus

Perheenjäsenet tekevät toisilleen mukavia aprillipäivän jekkuja. Perheessä keskustellaan mukavien pilojen ja toista loukkaavien pilojen eroista.

Toteutusvinkit

Perheenjäsenet tekevät toisilleen mukavia aprillipäivän jekkuja. Perheessä keskustellaan mukavien pilojen ja toista loukkaavien pilojen eroista. Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin -materiaaleista löytyy vinkkejä tunteiden käsittelyyn.

 

Viikko 15: Kevätseuranta

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos perhe haluaa jakaa kuvia yhteisesti, luo perhepartio-ohjaaja perheiden tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, jolle koota kuvia. Perhepartio-ohjaaja voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne perheille.

Tavoite

Perhe havainnoi luontoa.

Kuvaus

Perhe tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon.

Toteutusvinkit

Kevätseurantaretki: Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille linkin tulostettavaan Luontoliiton kevätseurantalomakkeeseen. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, saa lomakkeen avattua myös puhelimen ruudulle.

Perhe toteuttaa yhdessä kevätseurantaretken läheiseen metsään. Retken voi toteuttaa myös kotipihalle. Retken aikana perhe havainnoi luontoa ja siellä näkyviä kevään merkkejä. Jos retki tapahtuu pohjoisessa Suomessa, ei kevään merkkejä välttämättä löydy vielä Kevätseurantalomakkeesta. Tällöin perhe voi yhdessä tutkia kevätseuranta.fi-sivustoa ja sitä myötä havainnoida, miten paljon nopeammin kevät on eteläisessä Suomessa edennyt.

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille tarinoita linkkeinä, tulostettuina tai äänikirjoina.

Tavoite

Perhe tutustuu partiotarinoihin.

Kuvaus

Perhe kuuntelee tai lukee perinteisiä partiotarinoita.

Toteutusvinkit

Partiotarina: Perhepartio-ohjaaja lähettää äänikirjana tai ääniviestinä B-P:n tai Pyhän Yrjön tarinan perheille. Perhe kuuntelee tarinan yhdessä. Halukkaat perheen jäsenet voivat esimerkiksi piirtää tarinasta kuvan tai lavastaa tarinan tilanteen ja lähettää siitä kuvan perhepartioryhmälle.

Kimin tarina: Perhepartio-ohjaaja lähettää ääniviestinä Kimin tarinan perheille. Tämän jälkeen perhe tekee yhteisiä Kimin kokeita esimerkiksi niin, että jokainen perhe saa vuorollaan lähettää muiden arvattavaksi ääniviestin. Perhe voi lähettää myös kuvaparin, jossa jälkimmäisessä jokin on muuttunut ensimmäiseen kuvaan verrattuna.

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja haastaa perheet hyviin tekoihin viikon ajaksi. Perhepartio-ohjaaja jakaa vinkkejä ja kannustaa perheitä jakamaan omia hyviä tekojaan muille perheille.

Tavoite

Perheenjäsenet oppivat tekemään toisilleen ilahduttavia tekoja.

Kuvaus

Perhe ilahduttaa toisiaan viikon ajan päivittäin pienillä hyvillä teoilla. Perheessä opetellaan tekemään toinen iloiseksi ja kiittämään avusta.

Toteutusvinkit

Päivän hyvä työ -seinä: Lasten kanssa askarrellaan kotona kortteja, joihin jokainen perheenjäsen voi kirjoittaa tekemiään hyviä töitä viikon ajan. Kortit laitetaan kotona seinälle.

 

Viikko 18 Vappuhulinaa

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja auttaa perheitä ideoimaan ja suunnittelemaan vappukivaa.

Tavoite

Perhe suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa yhdessä.

Kuvaus

Perheet suunnittelevat ja toteuttavat oman vappujuhlansa yhdessä ja jakavat omia ideoitaan muille.

Toteutusvinkit

Vappuherkut: Valmistakaa yhdessä herkkuja vappupöytään koko perheen voimin. Jakakaa parhaat reseptinne muille perheille! Menkää nauttimaan herkkuja ulos vappupiknille.

Vappuhassuttelua: Keksikää yhdessä ohjelmaa vappujuhliin ja haastakaa muut perheet opettelemaan vaikka uusia temppuja ja taitoja!

Paras asu -kisa: Pukeutukaa vappuasuihin ja lähettäkää kuva muille perheille. Äänestää saa vain kerran!

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on palaute ja kiitos.

Tavoite

Perhe huomaa ympärillään positiivisia asioita ja osaa kiittää.

Kuvaus

Perhe harjoittelee kiittämään ja kehumaan toisia ihmisiä.

Toteutusvinkit

Kiitoskirje: Perhe kirjoittaa äitienpäivän kunniaksi mummille tai muulle vastaavalle henkilölle kirjeen, jossa perhe kertoo, mistä on kiitollinen. Perhe myös toimittaa kirjeen perille viemällä tai postittamalla sen kirjeen henkilölle.

Kiitoskuva: Jokainen perhe pohtii asioita, joista se on partioryhmässään kiitollinen. Perhe ottaa valokuvan, jossa kiitollisuuden aiheet tulevat esille. Kuvassa voi olla esimerkiksi paperi tai kuvateksti, johon perhe on kirjoittanut kyseiset aiheet tai kuva voi muulla tavalla esittää kiitollisuuden aihetta. Perhe lähettää kuvan koko ryhmälle tiedoksi.

 

Viikko 20 #MEIDÄNMERI

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja kertoo perheille kansainvälisestä #MEIDÄNMERI-kampanjasta, joka pyrkii lisäämään tietoutta Itämeren tilasta ja kannustaa tekoihin Itämeren suojelemiseksi.

Tavoite

Perhe osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Perhe pohtii omien tekojensa vaikutusta Itämereen.

Kuvaus

Perheet osallistuvat #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Perhe miettii myös muita pieniä ja arkisia tekoja, joita koko perhe voi tehdä Itämeren hyväksi.

Toteutusvinkit

Vesistön rakentaminen: Perhe rakentaa ‌mallin‌ ‌vesistöstä.‌ ‌Vesistö‌ ‌alkaa‌ ‌lähteestä,‌ ‌kulkee‌ ‌puroa‌ ‌pitkin‌ ‌lampiin,‌ ‌jokeen,‌ ‌järveen‌ ‌ja‌ ‌lopuksi‌ ‌mereen.‌ ‌Jotta‌ ‌vesistön‌ ‌saa‌ ‌rakennettua‌ ‌toimivaksi,‌ ‌pitää‌ ‌sen‌ ‌alkulähde‌ ‌laittaa‌ ‌korkeimmalle‌ ‌kohdalle‌ ‌ja‌ ‌meri‌ ‌alimmalle.‌ ‌‌Reitin‌ ‌voi‌ ‌rakentaa‌ ‌sisätiloihin‌ ‌astioilla‌ ‌tai‌ ‌ulos‌ ‌luonnonmateriaaleista‌ ‌ja‌ ‌tarvittaessa‌ ‌kierrätysmuoveista‌ ‌kaltevaan‌ ‌rinteeseen,‌ ‌jolloin‌ ‌reittiä‌ ‌voi‌ ‌oikeasti‌ ‌kokeilla‌ ‌esimerkiksi‌ ‌sadevedellä‌ ‌ja‌ ‌pienellä‌ ‌muovisella‌ ‌kelluvalla‌ ‌esineellä.‌ ‌Perhe voi videoida vesistönsä ja lähettää sen muulle ryhmälle nähtäväksi.

Meidän meri –laulu: Perhe opettelee Meidän meri -laulun. Hannele Huovi ja Soili Perkiö ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa nuotit ja sanat. Laulu on vapaasti käytettävissä myös karaokeversiona. Meidän meri Youtubessa Soili Perkiön ilmoitus Facebookissa

Vesinäytteitä: Perheet hakevat vesinäytteet lähimmästä luonnonvedestä ja juomavedestä. Perhe voi säilyttää vesinäytteitä useamman viikon ajan suljetuissa läpinäkyvissä lasiastioissa ja seurata niitä. Perheet pohtivat, mitkä asiat vaikuttavat veden puhtauteen. Entä millä asioilla perheet voivat itse vaikuttaa siihen, että lähivesistöt pysyvät puhtaina?

 

Viikko 21

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että perhepartio-ohjaaja on tehnyt ne seppo.io-sovelluksella ja jokaisella perheellä on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen on 15 minuuttia.”

Perhepartio-ohjaaja kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Perhepartio-ohjaaja toteuttaa partiotaitokisailun perheen tuntien, joten huomioithan perheiden taitotason.

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei perheet ole rasteilla samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla.

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu perhepartio-ohjaajalle.)

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen mukaisiin tehtäväryhmiin.

Tavoite

Perhe pääsee testaamaan partiotaitojaan.

Kuvaus

Perheet pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka perhepartio-ohjaaja on joko vienyt valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) rastiradalla kierrettäväksi.

Tehtäväkäskyt

 

Arjen taidot ja turvallisuus

Jalankulkuosaaminen

Vastaa seuraaviin Punaisen Ristin tienylitysohjeen kysymyksiin kirjoittamalla kysymyksen numeroon oikea vaihtoehto (esim. 1 A)

 1. Miksi on tärkeää kuunnella tarkkaan ennen kuin ylität tien?
  1. Että kuulen jos joku kutsuu minua
  2. Koska joskus on mahdollista kuulla tulevat kulkuvälineet ennen niiden näkymistä
  3. Että kuulen mitä ihmiset puhuvat
 2. Mikä on paras tapa ylittää tie?
  1. Ylittää tie suoraan
  2. Juosta suoraan tien yli
  3. Kävellä vinottain tien yli
 3. Miten liikennekoroke helpottaa vilkkaasti liikennöityjen teiden ylittämistä?
  1. Se hidastaa liikennettä
  2. Se piilottaa meidät muulta liikenteeltä
  3. Se antaa jalankulkijoiden ylittää tien kahdessa osassa
 4. Mikä on turvallisin tapa kävellä, jos tiellä ei ole jalkakäytävää?
  1. Keskellä tietä
  2. Tien reunassa vastaantulevan liikenteen puolella
  3. Tien reunassa samaan suuntaan kulkevan liikenteen puolella
 5. Mitä teet, jos joudut liikkumaan pimeällä, mutta vaatteissasi ei ole mitään heijastavaa materiaalia?
  1. Valitsen neonväriset vaatteet
  2. Valitsen valkoiset vaatteet tai kannan jotakin valkoista
  3. Pysyttelen varjojen suojassa
 6. Missä kohtaa sinun tulee seistä, jos sinun on pakko ylittää tie pysäköityjen autojen välistä?
  1. Jalkakäytävän reunassa
  2. Tiellä pysäköityjen autojen tienpuoleisen kyljen edessä
  3. Tiellä vähän pysäköityjen autojen tienpuoleisen kyljen takana
 7. Kun käytössä on jalankulkijoiden liikennevalot, milloin voit ylittää tien?
  1. Kun vihreä mies palaa jatkuvasti
  2. Kun punainen mies palaa
  3. Kun vihreä mies vilkkuu
 8. Miksi joillakin jalkakäytävillä on kaiteita?
  1. Jotta vanhukset voisivat ottaa niistä tukea
  2. Jotta jalkakäytävät näyttäisivät paremmalta
  3. Jotta jalankulkijat eivät ylitä tietä vaarallisessa kohdassa
 9. Miten toimit suojatiellä?
  1. Juoksen suoraan tien toiselle puolelle
  2. Varmistan, että muu liikenne on pysähtynyt, ja kävelen sitten suoraan toiselle puolelle
  3. Käytän sitä turvallisena leikkipaikkana tai tapaamispaikkana

(Oikeat vastaukset hyvä käydä läpi koko perheen kanssa)

 

Kädentaidot

Voimataidetta luonnonmateriaaleista

Tehkää perheen yhteinen voimataideteos maahan luonnonmateriaaleista. Voimataiteella voitte luoda iloa ympäristöön esimerkiksi tekemällä kävyistä sydämen, kivistä kirjoituksen jne. Ottakaa kuva yhteisestä taideteoksestanne. (Äänestäkää voimauttavin taideteos jälkikäteen!)

 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu

Arviojuoksu

Arvioikaa kuinka kauan jokaiselta perheenjäseneltä menee aikaa 10 metrin, 30 metrin ja 50 metrin matkan juoksemiseen. Vastatkaa arvionne tähän.

 

Juoksu

Juoskaa jokainen 10 metrin, 30 metrin ja 50 metrin matka ja ottakaa aikaa. Osuiko arvionne oikeaan?

(Nämä rastit kannattaa laittaa erikseen lyhyen välimatkan päähän toisistaan ja valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels, jotta ne tulee tehtyä oikeassa järjestyksessä.)

 

Retkeilytaidot

Retkivarusteet

Pohtikaa perheen kanssa, mitä seuraavista tarvikkeista tarvitsette toukokuiselle päiväretkelle mukaan ja mitä ette? Perustelkaa vastauksenne.

 • Maastoon sopivat kengät
 • Fleecepaita
 • Muovipusseja
 • Rahaa käteisenä
 • Hammasharja- ja tahna
 • Kompassi
 • Muki ja ruokailuvälineet
 • Kattila
 • Makuupussi
 • Puukko
 • Henkilökohtaiset lääkkeet
 • Teltta
 • Juomapullo
 • Varasukat
 • Otsalamppu
 • Polttoainetta
 • Kamera
 • Istuinalusta
 • Sadevaatteet
 • Vessapaperia
 • Ensiapupakkaus
 • Aurinkolasit
 • Karkkia
 • Villasukat
 • Sandaalit
 • Vedenpuhdistin
 • Kiikarit
 • Rautalankaa
 • Avaruuspeite
 • Naskalit
 • Biohajoavaa pesuainetta
 • Teltta
 • Päiväreppu
 • Rinkka

 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset

Erilaisuus vahvuutena

Miettikää oman perheenne ja perheenjäsentenne vahvuuksia Suomen mielenterveys ry:n vahvuuskorttien avulla. Kuvatkaa lyhyt video teidän perheenne vahvuuksista. (Perhepartio-ohjaaja voi jakaa videot jälkikäteen muille perheille ja haastaa perheet miettimään erilaisuuksia perheiden välillä.)

 

Ympäristö

Tunnista kasveja

Tunnistakaa rastin ympäristöstä mahdollisimman paljon eläviä kasveja. Ottakaa kuva ja nimetkää kasvi. Aikaa tehtävän tekemiseen on 15 minuuttia. (Aikatehtävän saa seppo.io:ssa tehtyä

 

Viikko 22

Perhepartio-ohjaajan tehtävä

Perhepartio-ohjaaja innostaa perheitä retkeilytoimintaan kesän aikana.

Tavoite

Perhe retkeilee kesän aikana.

Kuvaus

Perheet pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutusvinkit

Perheen oma retki: Suunnitelkaa jokaiselle perheelle sopiva päiväretkikohde. Perheet valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Perheet jakavat kuvia omalta retkeltään muille.

Perhepartioretki: Järjestäkää yhteinen retki korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. Osallistukaa jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen.

Etäleireily: Järjestäkää yhteinen etäleiri, jossa perheet ovat keskenään metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Retkeilykisa: Järjestäkää leikkimielinen kilpailu retkeilyhaasteena! Mikä perhe retkeilee eniten, monipuolisimmin ja mikä perhe viettää eniten öitä luonnossa?

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry