Etäpartio-ohjelmaa ikäkausittain - Seikkailijat

Tältä sivulta löytyvät materiaalit on koottu alunperin keväällä 2020 etäpartiota varten.

 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Sammon tehtävä 

Sampo ottaa yhteyttä seikkailijoiden huoltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksesta. Sampo kertoo, että on johtajana kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Tavoite 

Joukkue sopii yhdessä aikuisten kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Seikkailijat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Sampo ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Saako seikkailija itse käyttää vai käytetäänkö aikuisen kanssa? Onko kaikilla seikkailijoilla älypuhelin?). Sampo kannustaa seikkailijoita keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. Seikkailijat voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää nämä joukkueen muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Viestintäkanava: Joukkue perustaa huoltajien luvalla viestintäkanavan. Jokainen seikkailija lähettää kanavan välityksellä tervehdyksen koko ryhmälle.  

Tervehdys joukkueelle: Sampo voi lähettää huoltajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen seikkailijoille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä. Sampo voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai huoltajien avustuksella. 

Tunnetaitotehtäviä: Jos sampo saa huoltajilta vinkkiä siitä, että olosuhteet vaikuttavat seikkailijoille suuresti tunnetasolla, voi hän vinkata aikuisille lasten kanssa toteutettavaksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Sammon tehtävä 

Sampo kertoo seikkailijoille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Sampo kannustaa seikkailijoita ajattelemaan, minkälainen vaikutus kansainvälisellä aktiivisuudella on. 

Tavoite 

Seikkailija osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Seikkailija ymmärtää pienistä teoista kertyvät vaikutukset. 

Kuvaus 

Seikkailijat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Sampo ohjaa seikkailijoita haastamaan koko perheensä ja sukunsa osallistumaan tapahtumaan. Sammon on hyvä taustoittaa, että tapahtumaan osallistuminen on pieni teko, jolla on suuri merkitys. Seikkailijoiden kanssa tehdään viikon aikana myös muita pieniä ja arkisia ilmastotekoja. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Sampo tutustuu etukäteen kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Hän valitsee niistä joukkueelle sopivimman ja ohjeistaa seikkailijoita toimimaan vinkin mukaisesti. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Ympäristötalkoot -aktiviteettiin.) 

Ympäristötalkoot: Pienillä ja arkisillakin teoilla seikkailija toteuttaa päivitetyn seikkailijaohjelman Itä -ilmansuunnasta Ympäristötalkoot -aktiviteetin. Seikkailija raportoi muulle joukkueelle tekemistään teoista ryhmän viestintäkanavan välityksellä. Jokainen seikkailija voi myös haastaa muut tekemään erilaisia ympäristötekoja joukkueelle lähetetyn viestin välityksellä. 

Ilta pimenee: Itä -ilmansuunnan Ilta pimenee –aktiviteetin voi liittää Earth Hour –tapahtumaan esimerkiksi niin, että seikkailija pitää perheelleen hiljentymishetken valojen ollessa sammuneina. 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Sammon tehtävä 

Sampo kerää listan aprillipiloista esimerkiksi googlesta tai omista kokemuksistaan. 

Tavoite 

Seikkailija tietää, että partiossa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja oppii toimimaan Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen mukaisesti. Seikkailija oppii tunnistamaan kiusaamisen sosiaalisessa mediassa ja puuttumaan siihen. 

Kuvaus 

Seikkailija vertailee hauskoja ja onnistuneita piloja sekä loukkaavia että ikäviä piloja. Seikkailijoiden tulee pohtia pilojen eroja, mitä jos omalle kohdalle osuisi vastaava. Monet arkipäivän piloista liittyvät sosiaaliseen mediaan. Seikkailijat jakavat internetin käyttökokemuksia ja kuulevat muiden kokemuksista. Seikkailijoiden kanssa pohditaan kiusaamista ja keinoja puuttua kiusaamiseen. 

Toteutusvinkit 

Jäynä: Sampo voi järjestää hyvänhenkisen jäynän seikkailijoille aprillipäivänä! Samalla on mainio hetki kertoa, millaisia jäyniä lippukunnassa on aikojen saatossa tehty.  

Aprillipilarata: Jos seikkailijat asuvat lähellä koloa, voi sampo toteuttaa aprillipila-rastiradan kolon lähistölle, käydä viemässä rastit ja lähettää kartan seikkailijoille. 

Päivitetyn seikkailijaohjelman Itä -ilmansuunnan Verkon vaaroja –aktiviteetti sopii tähän toimintavinkkiin. Vastaukset väitteisiin voidaan toteuttaa peukutuksilla viestiketjussa ja ongelmia pähkäillä sammon ohjeistamana pienemmissä ryhmäkeskusteluissa.  

Omat kokemukset: Jokainen seikkailija kertoo omista kokemuksistaan kiusaamiseen liittyen sammolle. Kokemusten jakaminen onnistuu esimerkiksi lähettämällä sammolle nimettömän kirjeen postitse, jolloin jokainen saa kertoa kokemuksistaan anonyymisti ja sampo voi koostaa kaikkien tarinat yhteen ja lähettää kaikille takaisin, vaikka kera aikuisen ohjaavin kommentein 

 

Viikko 15 Kevätseuranta 

Sammon tehtävä  

Sampo lähettää seikkailijoille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos joukkue haluaa jakaa kuvia yhteisesti, luo sampo lauman tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, jolle koota kuvia. Sampo voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne seikkailijoille.  

Tavoite 

Seikkailija havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai kasvilajeja. 

Kuvaus 

Seikkailija tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän kertoo havainnoistaan aikuiselle tai muulle ryhmälle. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Seikkailija osallistuu Luonto-Liiton Kevätseurantaan yhdessä aikuisen kanssa. Seikkailija tutkii Luonto-Liiton Kevätseuranta-sivustoa etukäteen. Hän tutkii seurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän jälkeen seikkailija toteuttaa retken lähimetsään tai puistoon yhdessä aikuisen kanssa. Retken jälkeen  seikkailija ja aikuinen raportoivat näkemistään lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

Monimuotoinen metsä: Seikkailijat etsivät metsästä monimuotoisen metsän piirteitä: eri puulajeja, vanhoja, paksuja puita, joiden ympäri kädet eivät yletä, kuolleita puita sekä pitkälle lahonnutta lahopuuta eli sellaista lahoa puuainesta, joka tuntuu pehmeältä käteen. Löytyykö tällaista metsää kotikunnan alueelta? Vaikuttaako vierailtu metsä tämän perusteella monimuotoiselta metsältä? Miten ihminen voi vaikuttaa kyseisessä metsässä siihen, että metsä muuttuisi monimuotoisemmaksi? Seikkailija kertoo pohdintansa aikuiselle tai muulle joukkueelle. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

Oma puu: Seikkailija suuntaa läheiseen metsään tai puistoon ja valitsee oman puun tutkittavaksi. Sampo antaa seuraavat ohjeet seikkailijoille: 1. Seikkailija keksii puulle nimen. 2. Seikkailija tarkastelee puun ulkonäköä ja ympäristöä. Millaisella alustalla se kasvaa? Kuinka vanha se mahtaa olla? Mitä muita lajeja kasvaa sen läheisyydessä? 3. Seikkailija tutkii ja tunnustelee puun runkoa. Millä sanoilla puun runkoa voisi kuvailla? Miten kyseinen puu eroaa puiston muista puista? 4. Seikkailija selvittää mitä värejä löytyy valitun puun rungolta, lehdistä ja kukinnoista. 5. Seikkailija laittaa silmät kiinni ja haistelee puuta. Miltä se tuoksuu? Onko olemassa jokin muu asia, joka tuoksuu samanlaiselta? 6. Seikkailija tutkii mitä muita eliölajeja puusta löytyy. Elääkö puun kuoren alla jotain eläimiä? Entä pinnalla vaikkapa sammalta? 7. Lopuksi seikkailija ottaa valokuvan valitsemastaan puusta ja jakaa sen aikuisen avustuksella muulle ryhmälle. Kuvan jakamisen yhteyteen seikkailija voi kertoa omia vastauksiaan yllä oleviin kysymyksiin. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Sammon tehtävä 

Sampo sopii etäkokousajankohdan ja järjestää etäyhteydet kuntoon sekä tarvittaessa avustaa seikkailijoita ja huoltajia teknisesti. Sammon on hyvä miettiä itse valmiiksi, mistä asioista on partioliikkeessä erityisen ylpeä. Sammon kannattaa tutustua Partiointi eri maissa -ScoutWikiin.  

Tavoite 

Seikkailija rakentaa ylpeyttä partioliikkeeseen ja osaa kertoa harrastuksesta muille esimerkillään. 

Kuvaus 

Seikkailijat tutustuvat partioon ympäri maailman. Seikkailija harjoittelee kertomaan, mistä partiossa pitää ja mistä on ylpeä.  

Toteutusvinkit 

Partiota ympäri maailman: Seikkailijat tutustuvat partioon ympäri maailman katsomalla YouTube –videon Scouting around the world. Videon katsomisen jälkeen seikkailijat pohtivat sammon opastuksella mitä tuttuja partiotapoja ympäri maailmaa löytyy ja mitä eroja videolta havaittiin. (Päivitetyn seikkailijaohjelman Itä -ilmansuunnan Partiolaiset maailman –aktiveetin voi toteuttaa tällä toteutusvinkillä.) 

Ylpeä partiosta: Seikkailijat voivat opetella kertomaan toisilleen ja läheisilleen, mistä asioista partiossa pitää ja mistä asiasta partiolaisuudessa on ylpeä. Seikkailijat voivat ottaa esimerkiksi lapulle kirjoittamastaan ylpeyden aiheesta kuvan ja lähettää sen sammolle, joka voi julkaista ylpeyden aiheita lippukunnan sosiaalisessa mediassa partioviikolla. 

Itä -ilmansuunnan Hyvä työ -aktiviteetti sopii loistavasti partioviikon esimerkilliseen toimintaan! Hyviä töitä on myös kiva jakaa koko joukkueelle tai vaikka haastaa kisan avulla: Kuka tekee eniten hyviä töitä? 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Sammon tehtävä 

Sampo kannustaa seikkailijoita tekemään partioviikolla mahdollisimman monta hyvää työtä. 

Tavoite 

Seikkailija ymmärtää hyvien töiden merkityksen ja osaa kertoa muille partiolaisten palveluaatteesta. 

Kuvaus 

Seikkailija tekee partioviikolla päivittäin hyviä töitä läheisilleen. Seikkailijat pohtivat yhdessä mahdollisimman monta hyvää työtä valmiiksi, jotta jokaisen olisi helppo lähteä töitä toteuttamaan ja kertovat hyvistä teoista muille. 

Toteutusvinkit 

Itä -ilmansuunnan Hyvä työ -aktiviteetti sopii loistavasti partioviikon esimerkilliseen toimintaan! 

Haasta kaveri: Seikkailija lähettää kavereilleen haasteen toteuttaa hyviä töitä viikon ajan. Jos kaveri ei ole partiolainen, seikkailijan tehtävänä on kertoa, miksi partiolaiset auttavat ja palvelevat. 

Hyvien tekojen kisa: Seikkailijat kisaavat leikkimielisesti päivän hyvistä teoista. Aina kun saa tehtyä hyvän teon, seikkailija tulee laittaa tekoon liittyvä kuva koko joukkueelle. Sampo jakaa joukkueen tekemiä hyviä tekoja lippukunnan somekanavilla. 

Apua tarjolla: Seikkailija lähettää apua tarvitsevalle läheiselle, tutulle tai naapurille lahjakortin, jolla voi pyytää apua pieniin arjen askareisiin. Seikkailija askartelee lahjakortin itse ja voi myös jo päättää, että esimerkiksi tällä lahjakortilla saat apua pihatöihin tai tällä lahjakortilla saat apua kotitöihin. 

Seuraa johtajaa: Jokainen seikkailija saa toimia vuorollaan vartionjohtajana, joka saa päättää jonkin hyvä työn tehtäväksi muille. Kun vartionjohtaja laittaa ryhmälle viestin, jossa kertoo, minkä hyvän työn on itse tehnyt, täytyy muiden tehdä sama hyvä työ päivän aikana. Lisähaastetta leikkiin tuo, jos aikaa hyvän työn tekemiseen annetaankin vain tunti tai vaikka varttitunti! 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Sammon tehtävä 

Sammon on hyvä etsiä video-ohjeita erilaisiin temppuihin ja kannustaa seikkailijoita opettelemaan taitoja ja lähettämään muille vaikka video suorituksestaan! 

Tavoite 

Seikkailija opettelee uusia taitoja. 

Kuvaus 

Seikkailijat opettelevat yhdessä sammon opastuksella erilaisia sirkustaitoja ja esittää sirkusesityksen perheenjäsenilleen vappujuhlissa. 

Toteutusvinkit 

Esiintyjä -haasteen Sirkustaitoja –aktiviteettiin kuuluu uuden taidon opettelu ja sen esittäminen yleisölle. Toteutusvinkeistä löytyy ideoita eri temppuihin! 

Taidon opettaminen muille: Seikkailijat voivat opetella kukin eri taidon ja lähettää muulle ryhmän taidon opettelemiseksi opetusvideon. Seikkailija voi opettaa taitoja myös kotiväelle. 

Esiintyjä: Sirkusesitykseen voi valmistautua esimerkiksi pukeutumalla ja kasvomaalauksin. (Tämä toteutusvinkki sopii Esiintyjä -haasteen Maskeeraus –aktiviteettiin.) 

Tee se itse: Seikkailijat tekevät itse sirkusvälineistöä, esimerkiksi jongleerauspallot ilmapalloista, talouskelmusta ja riisistä . 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Sammon tehtävä  

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Sammon tehtävänä on kannustaa ja ohjata positiivisten asioiden huomaamiseen ja niistä kertomiseen.  

Tavoite  

Seikkailija osaa antaa palautetta. Seikkailija osaa kiittää. 

Kuvaus  

Seikkailija harjoittelee kiittämään ja kehumaan toisia ihmisiä.  

Toteutusvinkit  

Kiitosrinki: Sampo aloittaa seikkailijoiden viestiryhmässä kiitosringin. Kiitosringissä jokainen vuorollaan kiittää tai kehuu kaikkia muita ryhmän jäseniä jostain vuoden mieleen jääneestä hyvästä asiasta tai teosta. Aikuisen on hyvä antaa muutama esimerkki kiitoksesta ennen kuin aloitetaan.  

Palautetta vuodesta: Sampo opastaa seikkailijat antamaan palautetta menneestä partiovuodesta. Palaute voidaan koota johonkin yhteiseen alustaan tai kerätä joukkueen viestiryhmässä. Sammon tehtävänä on muotoilla kysymykset oman ryhmän tuntemisen perusteella sellaisiksi, että ryhmä innostuu niistä ja jokainen ryhmän jäsen uskaltaa vastata. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Missä joukkueemme onnistui kevään aikana? Missä joukkueemme oli parempi kuin lippukunnan toinen seikkailijajoukkue? Millä tavalla jokainen joukkueen jäsen saisi tiedon joukkueen tapaamisista ja niihin liittyvästä ohjelmasta? Ja niin edelleen. 

Kiitoskuva: Jokainen seikkailija pohtii asioita, joista hän on partioryhmässään kiitollinen. Seikkailija ottaa valokuvan, jossa kiitollisuuden aiheet tulevat esille. Kuvassa voi olla esimerkiksi paperi tai kuvateksti, johon hän on kirjoittanut kyseiset aiheet tai kuva voi muulla tavalla esittää kiitollisuuden aihetta. Seikkailija lähettää kuvan koko ryhmälle tiedoksi. 

Kiitoskirje: Seikkailija kirjoittaa äitienpäivän kunniaksi äidilleen tai muulle vastaavalle henkilölle kirjeen, jossa hän kertoo, mistä on kiitollinen. Seikkailija myös toimittaa kirjeen perille viemällä tai postittamalla sen kirjeen henkilölle. 

  

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Sammon tehtävä  

Sampo kertoo seikkailijoille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella Itämerta. Sampo muistuttaa, että lähes kaikista Suomen vesistöillä on yhteys Itämereen ja houkuttelee jokaisen seikkailijan toimimaan Itämeren hyväksi.  

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Seikkailija toimii Itämeren hyväksi. 

Kuvaus  

Seikkailija tutustuu Itämeren monimuotoisuuteen ja huomaa merkkejä ihmisen vaikutuksesta Itämereen. Seikkailija tutkii Itämerta ja toimii aktiivisesti Itämeren puolesta. 

Toteutusvinkit  

Itämeripolku: Sampo‌ ‌tulostaa‌ ‌etukäteen‌ ‌WWF:n‌ ‌sivuilta‌ ‌löytyvät‌ ‌tietotaulut‌ ‌ja‌ ‌levittää‌ ‌ne‌ ‌luontopoluksi esimerkiksi kolon läheiselle luontopolulle. Seikkailijat käyvät kiertämässä luontopolun yksin tai perheensä kanssa.‌ ‌Taulujen‌ ‌avulla‌ ‌seikkailijoille‌ ‌tulee‌ ‌tutuksi‌ ‌Itämeren‌ ‌lajeja‌ ‌ja‌ ‌uhkia.‌ ‌‌Itämeren‌ ‌luontopolku‌ ‌tietokortit‌ ‌ 

Vesistön rakentaminen: Seikkailijat‌ ‌rakentavat‌ ‌mallin‌ ‌vesistöstä.‌ ‌Vesistö‌ ‌alkaa‌ ‌lähteestä,‌ ‌kulkee‌ ‌puroa‌ ‌pitkin‌ ‌lampiin,‌ ‌jokeen,‌ ‌järveen‌ ‌ja‌ ‌lopuksi‌ ‌mereen.‌ ‌ ‌ 

Jotta‌ ‌vesistön‌ ‌saa‌ ‌rakennettua‌ ‌toimivaksi,‌ ‌pitää‌ ‌sen‌ ‌alkulähde‌ ‌laittaa‌ ‌korkeimmalle‌ ‌kohdalle‌ ‌ja‌ ‌meri‌ ‌alimmalle.‌ ‌‌Reitin‌ ‌voi‌ ‌rakentaa‌ ‌sisätiloihin‌ ‌astioilla‌ ‌tai‌ ‌ulos‌ ‌luonnonmateriaaleista‌ ‌ja‌ ‌tarvittaessa‌ ‌kierrätysmuoveista‌ ‌kaltevaan‌ ‌rinteeseen,‌ ‌jolloin‌ ‌reittiä‌ ‌voi‌ ‌oikeasti‌ ‌kokeilla‌ ‌esimerkiksi‌ ‌sadevedellä‌ ‌ja‌ ‌pienellä‌ ‌muovisella‌ ‌kelluvalla‌ ‌esineellä.‌ ‌ 

Seikkailijat videoivat tai valokuvaavat vesistönsä ja lähettävät sen muulle joukkueelle nähtäväksi.  

Splash: Seikkailijat‌ ‌pelaavat‌ ‌John‌ ‌Nurmisen‌ ‌Säätiön‌ ‌julkaisemaa‌ ‌‌peliä‌ ‌Itämereen‌ ‌vaikuttamisesta‌,‌ ‌jonka‌ ‌avulla‌ ‌on‌ ‌helppo‌ ‌pohtia‌ ‌omien‌ ‌valintojen‌ ‌vaikutusta‌ ‌Itämeren‌ ‌tilaan.‌ ‌Seikkailija‌ ‌tekee‌ ‌pelin‌ ‌innoittamana‌ ‌muutoksen‌ ‌omassa‌ ‌toiminnassaan‌ ‌tai‌ ‌pyrkii‌ ‌vaikuttamaan‌ ‌kotiväen‌ ‌kulutustottumuksiin.‌ ‌ ‌ 

Kasviretki: Seikkailija ‌tekee‌ ‌kasviretken‌ ‌vesistön‌ ‌rannalle.‌ ‌Kasvikirja‌ ‌on‌ ‌hyvä‌ ‌varata‌ ‌mukaan, jos sellainen kotoa löytyy.‌ ‌Kasveja‌ ‌kannattaa‌ ‌tarkastella‌ ‌rannan‌ ‌eri‌ ‌kasvillisuusvyöhykkeissä.‌ ‌Osa‌ ‌rannan‌ ‌kasveista‌ ‌viihtyy‌ ‌melko‌ ‌kaukana‌ ‌vedestä,‌ ‌osa‌ ‌puolestaan‌ ‌kasvaa‌ ‌kokonaan‌ ‌vedessä.‌ ‌Seikkailija‌ ‌voi ‌tutkia‌ ‌myös,‌ ‌millaisia‌ ‌ominaisuuksia‌ ‌kasvilla‌ ‌pitää‌ ‌olla,‌ ‌jotta‌ ‌se‌ ‌voi‌ ‌elää‌ ‌esimerkiksi‌ ‌ruovikon‌ ‌seassa,‌ ‌kalliolla‌ ‌tai‌ ‌kokonaan‌ ‌vedessä.‌ Kukin seikkailija pyrkii tunnistamaan ainakin kolme eri rannalla kasvavaa kasvia ja lähettää niistä kuvan lajin nimen kera muulle joukkueelle. Näin joukkue saa koottua itselleen sähköisen kasvion. 

 

Viikko 22 

Sammon tehtävä 

Sampo innostaa seikkailijoita retkeilytoimintaan kesän aikana ja järjestää seikkailijoille retkitoimintaa. 

Tavoite 

Seikkailija retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Seikkailijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

Oma retki: Suunnitelkaa jokaiselle seikkailijalle sopiva retkikohde. Seikkailijat valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Seikkailijat jakavat kuvia omalta retkeltään muille. 

Seikkailijaretki: Järjestäkää yhteinen retki korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. Osallistukaa jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen. Hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Etäleireily: Osallistukaa oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa joukkueen jäsenet ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry