Etäpartio-ohjelmaa ikäkausittain - Sudenpennut

Tältä sivulta löytyvät materiaalit on koottu alunperin keväällä 2020 etäpartiota varten.

 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Akelan tehtävä 

Akela ottaa yhteyttä sudenpentujen huoltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksesta. Akela kertoo, että on johtajana kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Tavoite 

Lauma sopii aikuisten kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Sudenpennut ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Akela ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Saako sudenpentu itse käyttää vai käytetäänkö aikuisen kanssa? Onko kaikilla sudenpennuilla älypuhelin?). Sudenpennut ohjeistetaan keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Keskustelu kotona: Aikuinen keskustelee sudenpennun kanssa kotona siitä, miksi partiosta on taukoa. 8 vinkkiä koronaviruksesta puhumiseen lapsen kanssa Sudenpennut voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää nämä lauman muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan.  

Viestintäkanava: Lauma perustaa huoltajien luvalla viestintäkanavan. Jokainen sudenpentu lähettää kanavan välityksellä tervehdyksen koko ryhmälle.  

Tervehdys laumalle: Akela voi lähettää huoltajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen sudenpennuille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä. Akela voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai vanhempien avustuksella 

Tunnetaitotehtäviä: Jos akela saa huoltajilta vinkkiä siitä, että olosuhteet vaikuttavat sudenpentuihin suuresti tunnetasolla, voi hän vinkata aikuisille lasten kanssa toteutettavaksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Akelan tehtävä 

Akela kertoo sudenpennuille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. 

Tavoite 

Sudenpentu osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. 

Kuvaus 

Sudenpennut osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Akela ohjaa sudenpentuja haastamaan koko perheensä ja sukunsa osallistumaan tapahtumaan. Akelan on hyvä taustoittaa, että tapahtumaan osallistuminen on pieni teko, jolla on suuri merkitys. Sudenpentujen kanssa mietitään myös muita pieniä ilmastotekoja, joita jokainen voi tehdä joka päivä. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Akela tutustuu etukäteen kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Hän valitsee niistä laumalle sopivimman ja ohjeistaa sudenpentuja toimimaan vinkin mukaisesti. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Ympäristönsuojelu-jälkeen.) 

Valomerkki: Sudenpennut ottavat kuvan omasta valomerkistään ja jakavat sen laumalle.  

Iltaohjelma perheelle: Sudenpentu toteuttaa Earth Hourin aikana tai muussa sopivassa kohdassa viikkoa Iltaohjelma -jäljestä jonkin aktiviteetin. Lauma voi yhdessä etukäteen suunnitella, mitä jo opittuja huutoja, leikkejä, partiotapoja tai -perinteitä perheelle esitetään. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Iltaohjelma-jälkeen.) 

Sudenpennut askartelevat kutsukortin aikaisemmin viikolla perheenjäsenilleen Earth Hour –tapahtumaan. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Askartelu-jälkeen.) 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Akelan tehtävä 

Akela sopii huoltajien kanssa ajan videoyhteyksiä varten ja tarvittaessa ohjeistaa käytön etukäteen. Akela huolehtii, että jokainen sudenpentu saa äänensä kuuluviin ja että jokaiselle jää hyvä mieli kokouksen päätteeksi. 

Tavoite 

Sudenpentu tietää, että partiossa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja oppii toimimaan Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen mukaisesti. Sudenpentu oppii tunnistamaan kiusaamisen mediasisällöissä. 

Kuvaus 

Akela alustaa aihetta kertomalla aprillipäivän perinteistä ja hauskoista jekuista. Sudenpennut pääsevät itse kertomaan hauskimmat aprillipäivän jekkuideansa. Sudenpentuja ohjataan tutustumaan mediasisältöihin aikuisen kanssa aprillipäivänä ja kiinnittämään huomiota jekkuihin, jotka voivat loukata toisen ihmisen mieltä. Sudenpentujen kanssa kokeillaan videoyhteyttä valitsemassanne palvelussa ja keskustellaan kiusaamisesta ja kokemuksista kiusaamiseen liittyen. Lauma sitoutuu noudattamaan Mukavasti yhdessä -ohjeistusta. 

Toteutusvinkit 

Akela voi tarvittaessa etsiä valmista mediasisältöä, joka sopii sudenpentujen silmiin (kuitenkin niin, että siitä on tunnistettavissa loukkaava sisältö). Tällaisia voi löytyä esimerkiksi iltapäivälehtien otsikoista. Akela linkkaa sisällöt sudenpentujen aikuisille ja kirjoittaa saatteeksi muutaman kysymyksen, joiden avulla aikuinen osaa tarttua aiheeseen. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Miltä jutun henkilöstä mahtaa tuntua? Mitä hän ajattelee? Mitä on tapahtunut? Miksi kyseinen juttu on kirjoitettu? (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Yksissä tuumin-jälkeen.) 

Mediaa käyttämässä: Aikuisen kanssa mediasisältöihin tutustuessaan ja videoyhteyttä kokeillessaan sudenpentu toteuttaa Media -jäljen aktiviteetteja. Akela voi ohjata aikuisia ja sudenpentuja kiinnittämään huomiota jäljessä keskeisiin aiheisiin valitun viestimistavan mukaan. 

Kiusaamiselle stoppi: Kiusaaminen on arka aihe, josta lapsi kuitenkin kertoo mielellään luotettavalle aikuiselle. Akela voi esimerkiksi soittaa jokaiselle sudenpennulle yksi kerrallaan tai lähettää yksityisviestin, jossa pyytää kertomaan kokemuksista. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Yksissä tuumin -jälkeen.) 

Kiusaamissääntöjä: Lauma miettii yhteisiä sääntöjä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Se piirtää kiusaamissäännöt ja toteuttaa samalla Minä uskon -jäljestä aktiviteetin Pohdin, mikä on oikein ja mikä on väärin. 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää sudenpennuille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos lauma haluaa jakaa kuvia yhteisesti, luo akela lauman tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, jolle koota kuvia. Akela voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne sudenpennuille.  

Tavoite 

Sudenpentu havainnoi luontoa. Hän tunnistaa kevään ensimmäisiä kasvi- ja eläinlajeja. 

Kuvaus 

Sudenpentu tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän kertoo havainnoistaan aikuiselle tai muulle ryhmälle.  

Toteutusvinkit 

Kevätseurantaretki: Akela lähettää sudenpentujen huoltajille linkin tulostettavaan Luontoliiton kevätseurantalomakkeeseen. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, saa lomakkeen avattua myös puhelimen ruudulle.  

Sudenpentu toteuttaa yhdessä perheensä kanssa kevätseurantaretken läheiseen metsään. Retken voi toteuttaa myös kotipihalle. Retken aikana sudenpentu havainnoi luontoa ja siellä näkyviä kevään merkkejä. Jos retki tapahtuu pohjoisessa Suomessa, ei kevään merkkejä välttämättä löydy vielä Kevätseurantalomakkeesta. Tällöin sudenpentu voi yhdessä aikuisen kanssa tutkia kevätseuranta.fi-sivustoa ja sitä myötä havainnoida, miten paljon nopeammin kevät on eteläisessä Suomessa edennyt. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Luonnontuntemus-jälkeen.) 

Kuvia keväästä: Sudenpentu lähtee retkelle lähimetsään tai –puistoon. Hän ottaa retken aikana valokuvia näkemistään kevään merkeistä. Sudenpentu jakaa ottamansa kuvat yhdessä aikuisen kanssa akelan etukäteen luomassa pilvipalvelimessa. Sudenpentu tutkii samassa kansiossa muiden sudenpentujen ottamia vastaavia luontokuvia. Millaisia havaintoja he ovat tehneet? Kuka on tehnyt harvinaisimman havainnon? (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Luonnontuntemus-jälkeen.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää B-P:n tarinan äänikirjana sudenpennuille tai vaihtoehtoisesti nauhoittaa muita partiotarinoita äänikirjoiksi ja lähettää ne sudenpennuille. Partioperinteiden opettelua varten akela tulostaa materiaalia/ohjeita tai tekee ohjevideoita ja lähettää ne sudenpennuille. Partioviikkoa varten akela ohjeistaa, että partioon saa kutsua kavereita tutustumaan, kunhan partiotauko on ohi. 

Tavoite 

Sudenpentu tietää miksi partioviikkoa vietetään ja mikä sen tavoite on. Sudenpentu tutustuu partioperinteisiin. 

Kuvaus 

Sudenpennut kuuntelevat akelan lähettämiä partiotarinoita. Sudenpennut opettelevat partioperinteitä ja pohtivat yhdessä, mitä partiosta voisi kertoa partioviikolla ja missä. Partioviikolla sudenpennut kertovat kuinka monelle ei-vielä-partiolaiselle ovat partiosta kertoneet ja kuinka moni olisi kiinnostunut tulemaan kokeilemaan harrastusta. 

Toteutusvinkit 

Partiotarina: Akela lähettää äänikirjana tai ääniviestinä B-P:n tai Pyhän Yrjön tarinan sudenpennuille. Kukin sudenpentu tekee kotonaan kuvan yhdessä valitulla tekniikalla tarinasta. Lauma voi myös sopia, että tarinasta tehdään yhteinen sarjakuva, johon jokainen sudenpentu piirtää yhden ruudun. Lopuksi valmiit kuvat kootaan lauman yhteiselle alustalle tai viestiketjuksi. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Tarinat-jälkeen.) 

Kimin tarina: Akela lähettää ääniviestinä Kimin tarinan sudenpennuille. Tämän jälkeen lauma tekee yhteisiä Kimin kokeita esimerkiksi niin, että jokainen sudenpentu saa vuorollaan lähettää muiden arvattavaksi ääniviestin. Sudenpentu voi lähettää myös kuvaparin, jossa jälkimmäisessä jokin on muuttunut ensimmäiseen kuvaan verrattuna. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.) 

Jälkimerkit tutuiksi: Akela voi lähettää vaikka postitse tulostettuja jälkimerkkejä, joita sudenpentu voi kotona tunnistaa ja värittää Sudenpennun jäljet -kirjan avulla. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.)  

Mikä pielessä? Yksi sudenpennuista pukeutuu partioasuun siten, että partioasussa on jotakin pielessä. Paita voi olla nurinperin, merkit väärillä paikoilla tai hänelle voi olla seuraaviin ikäkausiin kuuluvia tunnuksia asussaan. Muiden sudenpentujen tehtävänä on keksiä, mikä asussa on pielessä ja korjata asu oikean näköiseksi. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.) 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää sudenpennuille tehtävänannon partioviikolle. 

Tavoite 

Sudenpentu ymmärtää, että toisen auttamisella on suuri merkitys. 

Kuvaus 

Sudenpennut tekevät partioviikolla päivän hyviä töitä läheisilleen. Päivän hyvä työ jaetaan laumalle ja pohditaan yhdessä, miltä tuntuu auttaa muita ihmisiä. 

Toteutusvinkit 

Kotiapukortti: Sudenpentu tekee Yksissä tuumin -jäljestä askeleen Huolehdin kotona viikon ajan sovitusta tehtävästä ja täyttää Sudenpennun jäljet -kirjan kotiapukorttia pyytäen siihen kotiväeltä kuittauksen kotityön tekemisestä.  

Auttaa ja palvella: Sudenpentu pohtii auttamisen merkitystä yhdessä akelan ja muiden lauman jäsenten kanssa. Akela kysyy sudenpennuilta, miltä tuntui auttaa ja saiko sudenpentu tekemästään hyvästä työstä kiitoksen? (Tämä toimintavinkki kuuluu Yksissä tuumin -jäljen askeleeseen Mietin kiitoksen ja auttamisen merkitystä.) 

Hyvien tekojen kisa: Sudenpennut kisaavat leikkimielisesti päivän hyvistä teoista. Aina kun saa tehtyä hyvän teon, sudenpennun tulee laittaa tekoon liittyvä kuva akelalle tai ryhmälle. Akela jakaa lauman tekemiä hyviä tekoja lippukunnan somekanavilla. 

Päivän hyvä työ -seinä: Sudenpentu haastaa koko perheen tekemään viikon aikana päivän hyviä töitä. Sudenpentu askartelee kotona kortteja, joihin jokainen perheenjäsen voi kirjoittaa tekemiään hyviä töitä viikon ajan. Kortit laitetaan kotona seinälle. 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää sudenpennuille erilaisia ideoita vappujuhlaohjelmaan ja auttaa suunnittelemaan ohjelmaa kotiin. 

Tavoite 

Sudenpentu osaa suunnitella ja järjestää ohjelmaa. 

Kuvaus 

Sudenpentu järjestää perheelleen juhlan viettoon ohjelmaa. Sudenpennut miettivät yhdessä helppoja ohjelmanumeroita ja opettelevat toteuttamaan niitä kotona akelan tuella.  

Toteutusvinkit 

Eläinnaamari: Sudenpentu opettelee tekemään itselleen ja perheenjäsenilleen kasvomaalauksia. (Tämä toteutusvinkki sopii Esiintyjä -jäljen Harjoittelen maskeerausta –askeleeseen.)  

Yhteislaulua: Sudenpennut kuuntelevat nuotiolauluja (esimerkiksi Youtubesta Åttopoikien Iltanuotiolla –albumilta) ja opettavat niitä myös perheenjäsenilleen. Akela voi järjestää yhteisen online-iltanuotion myös koko perheelle ja jakaa laulujen sanat etukäteen. (Tämä toteutusvinkki sopii Esiintyjä - jäljen Esitän partiolauluja –askeleeseen.) 

Vappuherkkuja: Sudenpentu opettelee tekemään perheelleen jotakin helppoa syötävää vappupöytään, esimerkiksi hedelmävartaita tai pikkuleipiä! (Tämä toteutusvinkki sopii Kotikokki -jäljen Valmistan perheelleni aamupalan, välipalan tai iltapalan –askeleeseen.) 

Vappukisailua: Sudenpentu järjestää perheelleen hauskan vappukisan, jossa on erilaisia tehtäviä. Sudenpennut voivat miettiä erilaisia tehtäviä yhdessä akelan kanssa. (Tämä toteutusvinkki sopii Iltaohjelma -jälkeen. 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Akelan tehtävä  

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Akelan tehtävänä on kannustaa ja ohjata positiivisten asioiden huomaamiseen ja niistä kertomiseen.  

Tavoite  

Sudenpentu osaa antaa palautetta. Sudenpentu osaa kiittää. 

Kuvaus  

Sudenpentu harjoittelee kiittämään ja kehumaan toisia ihmisiä.  

Toteutusvinkit  

Kiitosrinki: Kukin sudenpentu saa ryhmän viestiketjuun kehun. Akela pohtii, onko ryhmän kesken parempi, että johtaja kirjoittaa kehun kaikille ryhmän jäsenille, vai onnistuuko kehun lähettäminen jokaiselta ryhmäläiseltä. Aikuisen on kuitenkin hyvä antaa muutama esimerkki kehusta ennen kuin aloitetaan. Sudenpennun tehtävänä on puolestaan lähettää johtajalla palautetta vuodesta. Kehun ja kiitoksen lisäksi hän voi myös kirjoittaa vinkkejä siitä, miten johtaja voisi onnistua paremmin tulevana kautena. Akela ohjaa sudenpentua tarvittaessa rakentaviin ilmauksiin.  

Kiitoskuva: Jokainen sudenpentu pohtii asioita, joista hän on partioryhmässään kiitollinen. Sudenpentu ottaa valokuvan, jossa kiitollisuuden aiheet tulevat esille. Kuvassa voi olla esimerkiksi paperi tai kuvateksti, johon hän on kirjoittanut kyseiset aiheet tai kuva voi muulla tavalla esittää kiitollisuuden aihetta. Sudenpentu lähettää kuvan koko ryhmälle tiedoksi. 

Kiitoskirje: Sudenpentu kirjoittaa äitienpäivän kunniaksi äidilleen tai muulle vastaavalle henkilölle kirjeen, jossa hän kertoo, mistä on kiitollinen. Sudenpentu myös toimittaa kirjeen perille viemällä tai postittamalla sen kirjeen henkilölle. 

  

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Akelan tehtävä  

Akela kertoo sudenpennuille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella Itämerta. Akela muistuttaa, että lähes kaikista Suomen vesistöillä on yhteys Itämereen ja houkuttelee jokaisen sudenpennun toimimaan Itämeren hyväksi.  

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Sudenpentu toimii Itämeren hyväksi. 

Kuvaus  

Sudenpentu tutustuu Itämeren monimuotoisuuteen ja huomaa merkkejä ihmisen vaikutuksesta Itämereen. Sudenpentu tutkii Itämerta ja toimii aktiivisesti Itämeren puolesta. 

Toteutusvinkit  

Haastattelu: Sudenpennut haastattelevat huoltajia, isovanhempia tai muuta vanhempaa henkilöä esimerkiksi lippukunnasta. Onko vesistön ulkonäössä tapahtunut muutoksia heidän elämänsä aikana? Mitä vesistön äärellä tehtiin haastateltavan lapsuudessa?  

Sudenpennut vertailevat haastateltujen kokemuksia omiin kokemuksiinsa. Mitä parannuksia vesistöön liittyen on tapahtunut vuosikymmenten saatossa? Entä mitkä asiat ovat nyt huonommin? Sudenpennut kertovat saamistaan vastauksista lauman yhteisessä etäkokouksessa. Sudenpentu voi myös halutessaan kuvata tai nauhoittaa haastattelun ja jakaa sen muulle ryhmälle. 

Vesinäytteitä: Kukin sudenpentu hakee vesinäytteet lähimmästä luonnonvedestä ja juomavedestä. Sudenpentu voi säilyttää vesinäytteitä useamman viikon ajan suljetuissa läpinäkyvissä lasiastioissa ja seurata niitä. Sudenpentu ja koko ryhmä yhdessä pohtivat, mitkä asiat vaikuttavat veden puhtauteen. Entä millä asioilla sudenpennut voivat itse vaikuttaa siihen, että lähivesistöt pysyvät puhtaina? 

Splash: Sudenpennut pelaavat John Nurmisen Säätiön julkaisemaa peliä Itämereen vaikuttamisesta, jonka avulla on helppo pohtia omien valintojen vaikutusta Itämeren tilaan. 

Jatkokertomus: Akela aloittaa jatkokertomuksen, jota sudenpennut jatkavat: ”Vedessä näimme…” Jokainen sudenpentu saa kertoa yhden tärkeänä pitämänsä asian. Valmis kertomus kerrotaan ääniviestinä tai kirjoitettuna tarinana lippukunnan johtajistolle, sudenpentujen huoltajille tai muulle sopivalle kohderyhmälle. Jos sudenpennut ovat näppäriä puhelimen käyttäjiä, kertomuksen voi myös videoida ja jakaa vanhemmille videotervehdyksenä. 

 

Viikko 21 Partiokisailua 

Akelan tehtävä 

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että akela tehnyt ne seppo.io-sovelluksella ja jokaisella sudenpennulla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen on 15 minuuttia.” 

Akela kopioi tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Akela lähettää sudenpennuille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Akela toteuttaa partiotaitokisailun laumansa tuntien, joten huomioi: Onko sudenpennulla käytössään älypuhelin tai onko mahdollista, että sudenpentu saa mukaansa vanhemman tai muun läheisen, jolla on puhelin? Osaako sudenpentu lukea vai laitatko ääniviestillä tehtäväkäskyn? 

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei sudenpennut ole rasteilla samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla. Seppo.io-sovellusta voi käyttää myös ainoastaan tehtävien jakamispaikkana ilman reittiä. 

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu akelalle.) 

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen mukaisiin tehtäväryhmiin. 

Tavoite 

Sudenpentu pääsee testaamaan partiotaitojaan. 

Kuvaus 

Sudenpennut pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka akela on joko vienyt valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) rastiradalla kierrettäväksi. 

Tehtäväkäskyt 

 

Arjen taidot ja turvallisuus 

Ensiapua 

Kuvittele tilanne, että olet kaatunut ja satuttanut nilkkasi niin, että et pysty kävelemään, koska kipu on valtavaa. Soita akelalle hätäpuhelu, jossa kerrot mitä ensiaputoimia olet tehnyt. Muista miettiä asiat, joita hätäpuhelussa muutenkin tulisi kertoa. 

 

Kädentaidot 

Luonnon antimet 

Kerää läheltäsi luonnon materiaalia seuraavaa rastia varten. Tarvitset jotain pehmeää, jotain kovaa, jotain ruskeaa, jotain vihreää, jotain kevyttä, jotain terävää, jotain katkonaista sekä jotain pyöreää. Muistathan, ettet riko mitään elävää! Ota kuva materiaaleista. 

 

Hahmoja 

Valmista keräämistäsi luonnonmateriaaleista jokin metsän hahmo maahan (mieluiten paikaksi kallio- tai hiekka-alue). Ota hahmosta kuva ja kerro mikä se on. 

 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Nokkelaa 

Olet saapunut joen rantaan ja tapaat ketun, jäniksen ja kaalin. Heidän pitäisi päästä joen toiselle puolelle veneellä, mutta kuten tiedät, jos kettu ja jänis jäävät kahden, syö kettu jäniksen ja jos jänis ja kaali jäävät kahden, syö jänis kaalin. Kuinka saat kaverukset vastarannalle niin, ettei kukaan söisi ketään? Heidät tulisi kuljettaa veneellä yksi kerrallaan, mutta kuinka se tapahtuu? Lähetä vastauksesi. 

 

Retkeilytaidot 

Jokamies 

Lähelläsi on yhdeksän rastia, joissa on jokamiehen oikeuksia, jotka tulee täydentää oikealla vaihtoehdolla. (Jos haluat tehdä näin, että jokainen on erillisellä rastilla, tulee seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels. Kysymykset voi olla myös samassa rastissa, mutta tällä saa pituutta kisaan ja ulkoilua enemmän.) 

Valitse oikea vaihtoehto vastaamalla oikean vastauksen numero. 

A. Jokamiehellä on oikeus:  

 1. oikaista pihojen ja peltojen läpi 
 2. jättää avaamansa aitaukset auki muidenkin kulun helpottamiseksi 
 3. telttailla päivä tai pari kunhan ei aiheuta häiriötä

B. Jokamies voi kotikunnassaan:  

 1. vapaasti heitellä virveliä tai kalastaa verkolla 
 2. metsästää mielensä mukaan lintuja, jäniksiä ja hirviä 
 3. poimia marjoja ja sieniä

C. Askartelua varten keräämme tuohta:  

 1. metsästä, pienistä kasvavista puista 
 2. isosta pihakoivusta 
 3. halkovajan koivuhalosta tai kaadetuista puista

D. Nuotion saa rakentaa:  

 1. jokaisen järven rannalle 
 2. vain maanomistajan luvalla 
 3. ainoastaan metsäpalovaroituksen ollessa voimassa

E. Äiti pitää kauniista kukista:  

 1. kerään hänelle keväällä kauniin kimpun sinivuokkoja 
 2. vien hänet metsään katsomaan niitä 
 3. otan hänelle yhden kukan juurakkoineen

F. Linnuille syötetään talvisaikaan lintulaudalta:  

 1. hapanta leipää 
 2. keitettyjä perunoita ja puuron tähteitä 
 3. jyviä, siemeniä ja hiekkaa

G. Hyviä nuotiopuita saa:  

 1. kaatamalla komean, tervaksisen kelohongan 
 2. keräämällä oksia maasta 
 3. katkomalla kuusen alaoksia

H. Uimaan on paras mennä:  

 1. vain tuttuun rantaan kaverin kanssa 
 2. yksin, ettei tarvitse käyttää uimapukua 
 3. virtaavaan veteen, että on vilpoista

I. Veneessä oltaessa on:  

 1. parasta seistä, niin että näkee, kun iso aalto tulee 
 2. istuttava rauhallisesti paikallaan 
 3. roikuttava reunan yli merisairauden varalta

(Oikeat vastaukset: a3, b3, c3, d2, e2, f3, g2, h1, i2) 

 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 

Tunnista erilaisia tunteita kuvista. Vastaa kirjoittamalla kuvan numero ja oikea tunne. (Kuvat: https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen) 

 1. Vihainen
 2. Iloinen
 3. Surullinen
 4. Riehakas
 5. Ujo
 6. Onnellinen
 7. Peloissaan
 8. Tyytyväinen
 9. Pettynyt
 10. Innostunut 

 

Ympäristö 

Kierrätys 

Lajittele roskat oikeaan jäteastiaan. (Seppo.io:ssa saa tehtyä “yhdistä parit” -tehtävän.) 

Roskat (kuvina) 

 • Patteri 
 • Banaaninkuori 
 • Limsapullo 
 • Pizzalaatikko
 • Säilyketölkki
 • Aku Ankka –lehti
 • Foliokääre
 • Lasipullo 

Jäteastiat 

 • Lasinkeräys 
 • Muovinkeräys 
 • Metallinkeräys 
 • Biojäte 
 • Ongelmajäte
 • Pahvinkeräys
 • Paperinkeräys 

 

Viikko 22 

Akelan tehtävä 

Akela innostaa sudenpentuja retkeilytoimintaan kesän aikana ja järjestää sudenpennuille retkitoimintaa. 

Tavoite 

Sudenpentu retkeilee kesän aikana. 

Kuvaus 

Sudenpennut pääsevät osallistumaan retkeilytoimintaan kesälle turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti. 

Toteutusvinkit 

Oma retki: Suunnitelkaa jokaiselle sudenpennulle sopiva retkikohde. Sudenpennut valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Sudenpennut jakavat kuvia omalta retkeltään muille. 

Sudenpenturetki: Järjestäkää yhteinen retki korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. 

Etäleireily: Osallistukaa oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa lauman jäsenet ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry