Etäpartio-ohjelmaa ikäkausittain - Vaeltajat

Tältä sivulta löytyvät materiaalit on koottu alunperin keväällä 2020 etäpartiota varten.

 

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle

Luotsin tehtävä

Luotsi ottaa yhteyttä vaeltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksesta. Hän kertoo, että partiotoimintaa voidaan järjestää etänä poikkeusolosuhteista huolimatta. Luotsi sopii vaeltajien kanssa, kuinka toimintaa toteutetaan.

Luotsi tukee vaeltajia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoite

Vartio sopii luotsin kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Vaeltajat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kuvaus

Luotsi aloittaa vartion tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä ja vartio sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla vaeltajilla älypuhelin?). Vaeltajille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan.

Toteutusvinkit

Oma ryhmä: Perustamme oman viestintäkanavan valitsemallamme alustalla, jos sellaista ei meillä vielä ole.

Apua lippukunnalle: Mietimme vaihtoehtoja jakaa soveltavaa ohjelman toteutusta muillekin partiolaisille. Autamme esimerkiksi lippukuntamme aikuisia erilaisten sovellusten käyttämisessä.

Luotsin tehtävät: Luotsi voi myös lähettää meille ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman lähikontaktia.

 

Viikko 13 #Connect2Earth

Luotsin tehtävä

Vartionjohtaja tai luotsi kokoaa vartion yhteen keskustelemaan aktiviteetin tekemisestä heränneistä ajatuksista. Luotsi esittää tarkentavia kysymyksiä. Hän voi kertoa omista havainnoistaan energiankulutuksesta kotona ja työpaikalla.

Tavoite

Vaeltaja tuntee oman energiankulutuksensa ja ymmärtää omat mahdollisuutensa vaikuttaa siihen. Hän osaa ottaa huomioon talouden, ympäristön ja etiikan näkökulmat energiankäytössään. Vaeltaja ymmärtää, että yksittäisten ihmisten valinnoilla on merkitystä.

Kuvaus

Vaeltaja osallistuu Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Viikon aikana vaeltaja selvittää, miten hänelle tuleva sähkö on tuotettu ja voiko sähkön tuotantotapaan jotenkin vaikuttaa. Hän tutustuu energiatehokkuuteen ja miettii, mitä se voi tarkoittaa hänen omassa elämässään. Hän pohtii omaa energiankäyttöään kriittisesti ja toimii parantaakseen sitä.

Toteutusvinkit

Ajotapa vaihtoon? Testaan ajotavan vaikutusta auton polttoaineenkulutukseen jollakin aikavälillä ja lasken ajotavan taloudellisen vaikutuksen. Pohdin myös eri polttoaineiden eroja. Millaisia ympäristövaikutuksia on bensiini-, diesel-, etanol-, kaasu-, sähkö- ja hybrid-autoilla? Millaisia taloudellisia eroja eri polttoaineissa on? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –aktiviteettiin.)

Sähkön seurantapalvelu: Seuraan omaa energiankulutustani sähköyhtiöni seurantapalvelusta. Mikä on niin sanottu perustaso, joka täyttyy joka tapauksessa päällä olevien laitteiden kuten jääkaapin, pakastimen tai vastaavien vuoksi? Paljonko vaikutan kulutukseen itse esimerkiksi valaistuksella, television stand by -käytöllä tai pesemällä puolitäysiä koneellisiä pyykkiä tai astioita? Yritän elää viikon ajan mahdollisimman energianiukasti. Kuinka paljon säästän rahaa tässä tapauksessa? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –aktiviteettiin.)

Muuttuva energiankäyttö: Haastattelen muutamaa minua selvästi vanhempaa henkilöä, kuten isääni ja isovanhempaani. Kyselen häneltä esimerkiksi kodin varusteiden ja energiankäytön valintaperusteista. Selvitän häneltä myös miten energiankäyttö ja keskustelu energiasta on muuttunut vuosien varrella. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –aktiviteettiin.)

Oma energialähde: Teen laskelmia paljonko kustantaisi aurinkopaneeli-, aurinkokeräimen- tai tuulivoimalan järjestelmän hankkiminen kotiini. Kuinka paljon säästäisin sähkökustannuksissa? Mikä on hankintani takaisinmaksuaika? Selvitän paikalliselta energiayhtiöltäni ostavatko he sähkön, jota en itse tarvitse. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus aktiviteettiin.)

 

Viikko 14: Aprillia!

Luotsin tehtävä

Luotsi auttaa aiheiden valitsemisessa ja tarvittaessa ohjaa keskustelua niin, että jokaisen mielipide saa kuulua ja se hyväksytään.

Tavoite

Vaeltaja osaa käydä rakentavaa keskustelua ja uskaltaa olla eri mieltä. Vaeltaja kykenee perustelemaan oman kantansa ja kunnioittaa muiden mielipiteitä.

Kuvaus

Vaeltajat etsivät tietoa ja harjoittelevat keskustelemaan vaikeistakin asioista toisen mielipiteen huomioiden. Vaeltajat oppivat perustelemaan omaa mielipidettään pohjaten sen tutkittuun tietoon.

Toteutusvinkit

Tutustun niihin keskusteluihin, joita eri medioissa käydään tietystä aiheesta. Aihe voi koskea esimerkiksi koronavirusta, verotusta, maahanmuuttoa tai turkistarhausta. Tutkin yhdessä vartioni kanssa vastakkaisia mielipiteitä edustavien tahojen viestintää. Pohdimme vähintään seuraavia asioita Mitä argumentteja osapuolet käyttävät oman kantansa esiintuomiseksi, entä mitä vastapuolen argumenttien kumoamiseksi? Onko argumentointi fakta- vai tunnepohjaista? Mitä lähteitä osapuolet käyttävät omien argumenttiensa tukena? Mietin, onko keskustelu mielestäni rakentavaa, vai toistaako se itseään. Miten aiheesta voisi keskustella rakentavasti? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Viestintä -rastin Keskusteleva media –aktiviteettiin.)

Katsomme yhdessä jonkin dokumentin. Hyviä dokumentteja löytyy esimerkiksi Yle Areenasta. Myös Ylen julkaisema Yksittäistapaus-lyhytelokuvasarja sopii hyvin keskustelun lähteeksi. Dokumentin jälkeen jäämme keskustelemaan aiheesta. Pohdimme ainakin seuraavaa Millaisia ajatuksia dokumentti herätti? Kuvasiko dokumentti aihetta objektiivisesti? Jos näin ei ollut, mistä sen pystyi päättelemään? Mikä on ollut dokumentin tekemisen tarkoitus? Dokumentin katselemisen jälkeen, pohdin vaikuttiko se omaan mielipiteeseeni asiasta. Mikä vaikutti mielipiteen muuttumiseen tai vahvistumiseen, koko elokuva, yksittäiset ihmisten tarinat, tilastot vai jokin muu? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Viestintä -rastin Keskusteleva media –aktiviteettiin.)

 

Viikko 15: Kevätseuranta

Luotsin tehtävä

Luotsin tehtävänä on antaa vaeltajalle idea ulkoilmassa tapahtuvasta partion harrastamisesta ja kannustaa hänet liikkeelle keväiseen luontoon.

Tavoite

Vaeltaja nauttii keväästä ja oppii samalla uutta.

Kuvaus

Vaeltaja toteuttaa itsensä näköisen partioon liittyvän kevätulkoilun.

Toteutusvinkit

Kunnon eväät retkelle: Kuivaan itselleni retkieväät. Melkein kaikkia ruoka-aineita voi kuivattaa. Kuivatut tuotteet kannattaa kotona säilyttää paperipussissa ja siirtää niitä muovipussin vasta pakatessa retkelle. Kuivata voi hyötykasvikuivurin lisäksi uunissa matalassa lämpötilassa.  Lyhyen retken eväiksi sopivat esimerkiksi omenan tai banaanin siivut. Itse kuivatut kasvikset tuovat makua ja väriä myös vaikkapa pastaan. Toteutan päiväretken kuivaamillani eväillä. Vinkkaan onnistuneista kuivauksista partiokavereilleni. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Erätaidot -rastin Retki- ja vaellusruuat –aktiviteettiin.)

Kevätseuranta: Otan osaa Luonto-Liiton Kevätseurantaan. Lähden yksin tai etäyhteydessä kaverin kanssa retkelle lähiluontoon. Teen samalla havaintoja kevään etenemisestä ja kirjaan ne ylös Kevätseuranta-sivustolle. Jos sivustolle esitellään jokin minulle vieras laji, pyrin samalla oppimaan tunnistamaan sen.

Kevätkeskustelukävely: Kevät on oiva aika käydä omaan partiopestiin liittyvä (väli)pestikeskustelu tai omaan partiopolkuun liittyvä kehityskeskustelu. Otan yhteyttä pestiesimieheeni tai luotsiini ja sovin ajankohdan yhteiselle ulkoilulle ja keskustelulle. Muistamme varata riittävästi aikaa. Vinkkejä pestikeskusteluihin löytyy täältä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Arjen taidot -rastin Kehityskeskustelu –aktiviteettiin.)

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen

Luotsin tehtävä

Luotsin tehtävänä on innostaa ja kannustaa vaeltajia viikon aktiviteetin pariin. Tarvittaessa luotsi auttaa sopimaan yhteisiä puheluaikoja tai lenkkiajankohtia keskustelun käymiseksi.

Tavoite

Vaeltaja muodostaa ja ilmaisee oman mielipiteensä partioon keskeisesti liittyvästä asiasta.

Kuvaus

Vaeltaja perehtyy itselleen mielenkiintoiseen partioaiheeseen, esimerkiksi partion päätöksentekoon tai legendaan Pyhästä Yrjöstä.

Toteutusvinkit

Pyhän Yrjön tarina: Luemme yhdessä sekä PartioWikistä että Partioaateblogista löytyvät versiot Pyhän Yrjön legendasta. Mitä eroa tarinoista löytyy? Kumpi tarina on enemmän mieleemme? Mitä Pyhän Yrjön tarinalla opetetaan partiolaisille? Minkälaisen tarinan Baden-Powell kertoisi nyt? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Painavaa partioasiaa -rastin Partion historia –aktiviteettiin.)

Partioaateblogi: Perehdyn Partioneuvoston nykyisen puheenjohtaja Paulin blogiin. Pauli nostaa teksteissään esille monia ajankohtaisia aiheita ja kuvaa partion päätöksentekoa. Luen yksin tai yhdessä vartiomme kanssa muutamia blogikirjoituksista. Jätämme kommentin joko blogiin tai keskustelemme lukemamme herättämistä ajatuksista yhteisessä puhelussa, esimerkiksi lenkin aikana. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Painavaa partioasiaa -rastin Partio-organisaatiot –aktiviteettiin.)

ScoutLink tutuksi: ScoutLink on IRC-verkossa toimiva partiolaisten kansainvälinen keskustelualusta. Menen osoitteeseen, valitsen itselleni käyttäjänimen ja valitsen, mille kanavalle haluan liittyä (esimerkiksi #suomi tai #english). Muistan kunnioittaa toisia partiolaisia ja välttää luokkaavaa kieltä kanavilla. Kaikki ScoutLinkin säännöt löytyvät täältä.

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ

Luotsin tehtävä

Luotsin tehtävä on kannustaa vaeltajia tarttumaan toimeen ja tarjoamaan apuaan niin partiossa kuin yhteiskunnassa muuallakin.

Tavoite

Vaeltaja tuntee vapaaehtoistyön roolin yhteiskunnassa ja osaa tarttua toimeen.

Kuvaus

Vaeltajat pohtivat ajankohtaisen tilanteen aiheuttamaa muutosta lasten ja nuorten arjessa sekä keinoja, miten partiolaisina voisimme tarjota yhteisöllisyyttä ja apua tilanteeseen.

Toteutusvinkit

Avunantaja: Vaeltaja tarjoaa henkilökohtaista apua lapselle tai nuorelle esimerkiksi läksyjen tekoon.

Ihminen ihmiselle: Vaeltaja osallistuu jonkin toisen vapaaehtoisjärjestön toteuttamaan korona-aputoimintaan ja tekee Palvelu –rastin Ihminen ihmiselle –aktiviteetin.

Yhteistyön voima: Vaeltajat suunnittelevat alueellista vaeltajatoimintaa, jonka avulla partiolaisina voi tarjota apua ajankohtaisessa tilanteessa. Vaeltaja haastaa mukaan tempaukseen alueen vaeltajat sekä kutsuu ei-vielä-partiolaiset kaveritkin mukaan.

Hyvien tekojen jakaminen: Vaeltaja tekee näkyväksi omissa ja/tai lippukunnan somekanavilla partiolaisten hyvät työt ja toiminnan yhteiskunnan hyväksi. Vaeltajavartio suunnittelee yhdessä muiden ikäkausien ryhmänjohtajien kanssa partioviikon somekampanjan.

Etäpartio-Discord: Vaeltaja antaa aikaansa valtakunnalliselle etäpartio-discordille, jonka tavoitteena on tarjota paikka kuulua ryhmään niille lapsilla ja nuorille, joiden oma ryhmä ei kokoonnu poikkeustilan aikana etänä. Tekeminen perustuu hengailuun, keskusteluun ja alustan mahdollistamiin toiminnallisuuksiin.

 

Viikko 18 Vappuhulinaa

Luotsin tehtävä

Luotsi tukee varainhankitaideioinnissa ja suunnittelussa.

Tavoite

Vaeltaja hankkii varoja partiotoimintaan.

Kuvaus

Vaeltajat valmistavat erilaisia vapputarjottavia ja myyvät niitä lippukunnan tai oman vartion varainhankintana.

Toteutusvinkit

Varainhankinta: Varainhankintana voitte kerätä varoja lippukunnan toimintaan tai vaikkapa vaeltajavartion Suomi- tai ulkomaanprojektiin! Muistakaa mainostaa keräyskohdetta. Varainhankinta etänä vaatii mainostuksen ja markkinointisuunnitelman, tilausjärjestelmineen sekä toimituksineen.

Vappuherkkuja: Valmistakaa perinteisiä vappuherkkuja tarjolle. Voitte kokeilla ensin parhaat sima,- munkki- tai tippaleipäreseptit!

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos

Luotsin tehtävä

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan! jossa kukin ikäkausi kehittää johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on palaute ja kiitos. Luotsin tehtävänä on muistuttaa vaeltajia kiitoksen ja palautteen tärkeydestä.

Tavoite

Vaeltaja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän muistaa kehua ja kiittää.

Kuvaus

Vaeltaja harjoittelee positiivisen palautteen antamista. Hän kiittää muita ihmisiä tehdystä työstä.

Toteutusvinkit

Palautetta partiossa: Luemme oheisen tekstin partiossa saatavaan ja annettavaan palautteeseen liittyen. Otamme sen tarjoamat vinkit vastaan ja muistamme toteuttaa niitä jatkossa.

Palaute on yksi tärkeimmistä lahjoista, joita jokainen meistä voi toiminnastaan saada. Palaute nimittäin auttaa sen saajaa kehittämään itseään ja näkemään oman toimintansa vaikutuksia ympärillään toimivissa ihmisissä sekä koko ympäristössään. Voidaankin ajatella palautteen olevan peilipinta, joka heijastaa tekemisen takaisin tekijään.

Voimme antaa monenlaista palautetta ja niillä kaikilla on oma tarkoituksensa. Vahvistavalla palautteella yritämme kertoa palautteen saajalle hänen toimintansa positiivista vaikutuksista ja saada häntä jatkamaan samanlaista toimintaa. Vahvistavalla palautteella tunnistamme ja tunnustamme toisen ominaisuuksien ja toiminnan tärkeyttä ryhmässä. Kehittävää palautetta annamme, jotta voimme auttaa toista ihmistä muuttumaan ja kehittymään. Kehittävä palaute antaa mahdollisuuden peilata omaa toimintaa ja nähdä sen vaikutus toisissa. Kriittistäkin palautetta saa antaa. On todella tarpeen puuttua vahingoittavaan ja ilkeään toimintaan. Näissäkin tilanteissa on hyvä muistaa, että teon takana on jonkinlainen tarve, jota tekijä yrittää tyydyttää.

Palautteen saaminen ja antaminenkin voi tuntua välillä pelottavalta – mikä olisi oikean tilaisuus ja tilanne? Useimmiten palaute tulisi antaa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen kuitenkin antaen mahdollisten tunnekuohujen laskeutua. Vahvistavaa palautetta kannattaa antaa jatkuvasti, mutta pitkälti jälkikäteen annettu kehittävä palaute ei auta palautteen saajaa enää yhdistämään omaa käytöstään tapahtuneeseen, joka taas voi vähentää tahtoa oman toimintansa muuttamiseen. Samalla meidän täytyy muistaa, että annettavan palautteen tilanteiden ja toiminnan olisi hyvä olla henkilökohtaisesti koettua. Sen sijaan, että annat kaverien puolesta palautetta, anna tukea kavereillesi, jotta he pystyvät antamaan palautteen suoraan.

Vahvistavaa palautetta ei tule kuitenkaan sekoittaa kiitokseen, mutta ne voidaan yhdistää. Hyvin kohdennettu kiitos kruunaa niin pienen kuin isonkin projektin. Kiitos piristää tekijän mieltä ja hän saa tuntea olleensa arvokas ja tärkeä. Muista, että kiitoksen ei tarvitse myöskään tulla johtajalta tai vaikka leiriä järjestävältä taholta. Vaeltajaikäisen kiitos samoajaikäiselle / samoajaikäisen kiitos tarpojaikäiselle tai vaikka leirillä muonittamassa oleville vanhemmalle tuntuu todella hyvältä.

Unohtuva kiitos: Pohdin ensin tilanteita, joissa minulle on tullut hyvä fiilis toisen ihmisen tehtyä jotakin. Tämän jälkeen pohdin tilanteita, joissa olet tuntenut kiitollisuutta toista ihmistä kohtaan. Jaamme tarinat ryhmämme kesken. Tämän jälkeen pohdimme yhdessä, kuinka monessa tilanteessa kiitimme tekijää. Entä miksi joissain tilanteissa kiitosta ei tullutkaan annettua? Onko kiitoksen antaminen helpompaa jossain tilanteessa kuin toisessa?

Kehittävä palaute: Keskustelemme ensin, miltä kehittävän palautteen saaminen tuntuu. Pohdimme tämän jälkeen, miksi sellaiset tunteet nousevat esille. Mietimme jokainen hetken, onko toisen ryhmäläisen käytöksessä ja toiminnassa jotain sellaista, josta haluaisin tehdä hänet tietoiseksi. Millä tavalla toisen käytös vaikuttaa minuun itseeni? Annamme toisillemme sekä vahvistavaa että kehittävää palautetta hyödyntäen seuraavaa kaavaa: Haluan tehdä sinun tietoiseksi, että … (tässä tilanteessa)… kun sinä … (käytöksen havainto) , se vaikutti minuun tällä tavalla (tunteeni ja tarpeeni)…

Etäkiitosrinki: Teemme ryhmämme kanssa etäkiitos-ringin. Kiitämme konkreettisista asioista, joita toiset ovat tehneet edellisten parin kuukauden aikana. Otamme reaaliaikaisen yhteyden kameran kera. Yksi meistä on vuorollaan äänessä. Hän kertoo vuorollaan jokaiselle ryhmämme jäsenelle kiitoksen. Muut eivät saa puhua. Kiitosvuorossa olevan on hyvä aina erikseen mainita sen henkilön nimi, jota kiittää. Kun hän on kiittänyt kaikkia ringissä olevia henkilöitä, hän palaa rinkiin seuraavan siirtyessä ääneen. Voimme pohtia kiitoksen aiheita hetken ennen ringin aloitusta. Konkreettisia kiitoksia voi olla esimerkiksi: ”Kiitos, että lainasit laturiasi viime kerralla.” ”Kiitos, että kannatit johtajaneuvostossa ideaani”, ”Kiitos, että muistit ostaa gluteenitonta leipää minulle, vaikka unohdin asiasta sanoa”.

 

Viikko 20 #MEIDÄNMERI

Luotsin tehtävä

Luotsi kertoo vaeltajille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella Itämerta. Luotsi houkuttelee jokaisen vaeltajan toimimaan Itämeren hyväksi. Luotsin kannattaa tutustua tarkemmin #MEIDÄNMERI-merkin sisältöön ja innostaa jo etäaikana vaeltajia suunnittelemaan merkin muuta toteutusta syksyllä.

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.

Tavoite

Vaeltaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Hän sitoutuu toimimaan Itämeren hyväksi omilla valinnoillaan.

Kuvaus

Vaeltaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Luotsi ohjaa vaeltajia haastamaan itsensä lisäksi myös perheensä, sukunsa ja ystävänsä toimimaan Itämeren parhaaksi.

Toteutusvinkit

Mistä on kyse: Tutustumme #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Selvitämme, millä tavoin partiolaiset ovat mukana kampanjassa. Tutkimme myös, mitä muita yrityksiä ja yhdistyksiä on mukana. Millä eri tavoin eri tahot kampanjaan osallistuvat? Onko partiolaisten valitsema tapa hyvä, vai olisiko joku muu tapa ollut parempi. Jaamme ajatuksemme toisillemme yhteisessä etäkokouksessa.

Itämeripäivä: Suunnittelemme, millä tavalla lippukuntamme voisi olla mukana Itämeri-päivässä 27.8.2020. Jos lippukunnan kesäleiri joudutaan jättämään väliin, voisiko tuolloin tai läheisenä viikonloppuna olla esimerkiksi lippukunnan kesäinen retkipäivä koronatilanteen niin salliessa? Lisää tietoa Itämeri -päivästä löytyy osoitteesta www.itameripaiva.fi. Otamme suunnitelmamme esille lippukunnan johtajistossa ja ryhdymme toteuttamaan päivää.

Itämeri nuoremmille: Osallistumme kampanjaan suunnittelemalla ja toteuttamalla nuoremmille ikäkausille #MEIDÄNMERI-kampanjaan liittyvää ohjelmaa. Tarkempia tietoja nuorempien ikäkausien merkkien sisällöstä löytyy sivulta https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/meidanmeri/

 

Viikko 21 Partiokisailua

Luotsin tehtävä

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että luotsi on tehnyt ne seppo.io-sovelluksella ja jokaisella vaeltajalla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen on 15 minuuttia.”

Luotsi kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Luotsi lähettää vaeltajille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Luotsi toteuttaa partiotaitokisailun vartion tuntien, joten huomioithan vaeltajien taitotason.

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei vaeltajat ole rasteilla samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla.

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu luotsille.)

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen mukaisiin tehtäväryhmiin.

Tavoite

Vaeltaja pääsee testaamaan partiotaitojaan.

Kuvaus

Vaeltajat pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka luotsi on joko vienyt valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) rastiradalla kierrettäväksi.

Tehtäväkäskyt

 

Arjen taidot ja turvallisuus

Henkinen ensiapu

Huomaat lippukunnan kesäleirillä partiokaverin käytöksessä erilaisuutta sitten viime näkemän. Kaveri on hiljaisempi, vetäytyväisempi ja jättää ruokailuja leirillä väliin. Välillä huomaat kaverin ärähtävän lapsille ohjelmassa. Kun otat asian puheeksi kysymällä onko kaverilla kaikki ihan ok vetäytyessänne eräänä iltana telttaan, kaveri alkaa tärisemään, itkemään ja hengittää tiheästi ja raskaasti eikä vastaa kysymykseesi. Mitä teet ja miten toimit?

 

Kädentaidot

Taulu luonnonmateriaaleista

Askartele luonnosta keräämistäsi materiaaleista taideteos taulun muotoon. Ota kuva ja äänestäkää voittaja! Jokainen saa antaa kaksi tykkäystä toisten taideteoksille. Pisteet määräytyvät saatujen tykkäyksien mukaan. (Risuista ja oksista saa taululle kehykset, pajulla saa punottua ristikoita, kävyillä, havuilla ja kukilla saa teokseen eloa.)

 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu

100 uutta ideaa

Keksi tähän partioarjen ongelmaan 100 erilaista tapaa ratkaista ongelma. On sanottu että vasta 75 uuden idean keksimisen jälkeen ihminen alkaa käyttää luovuuttaan ideoidessaan. Huomaatko itse tämän havainnon? Kuinka kauan aikaa käytit?

(Luotsi keksii arkisin ongelman esim. lippukunnan omasta toiminnasta)

 

Retkeilytaidot

Villiyrttijuoma

Kerää muutamaa luonnonvaraista kasvia tai villiyrttiä ja valmista niistä itsellesi yrttijuomaa. Kerro miltä ne maistuivat ja tee lyhyt video omasta suosikistasi.

(Kerratkaa tarvittaessa myrkylliset ja raaka-aineiksi sopivat yrtit ensin!)

(Tarvittavat välineet: trangia, vettä, muki)

 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset

Ilahduta ikäihmisiä virtuaalisesti!

Osallistu Vanhustyön Traineen ikäihmisten ilahduttamiseen partioaiheisella videolla. Toimi ohjeiden mukaan, lähetä videosi sekä ohjeiden mukaan että palauta tähän. (Videot voidaan jakaa myös lippukunnan somessa.)

https://www.valli.fi/tyomuotomme/vanhustyon-trainee/ilahduta-ikaihmisia-virtuaalisesti/

 

Ympäristö

Bongailua

Tunnista rastin ympäristöstä mahdollisimman monta kasvia! Ota kuva ja kerro mikä kukka, puu, pensas, sammal, sieni tai marja on kyseessä.! Aikaa tehtävän tekemiseen on 10 minuuttia. (Aikatehtävän voi seppo.iossa valita pelin asetuksista.)

 

Viikko 22

Luotsin tehtävä

Luotsi innostaa vaeltajia retkeilytoimintaan kesän aikana.

Tavoite

Vaeltaja retkeilee kesän aikana.

Kuvaus

Vaeltajat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutusvinkit

Oma retki: Suunnittelemme meistä jokaiselle sopivan retkikohteen. Valmistaudumme oman retkikohteen tarpeet huomioiden retkelle. Jaamme kuvia kukin omalta retkeltämme muille.

Samoajaretki: Järjestämme yhteisen retken lippukuntamme samoajille korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. Osallistumme jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen. Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Etäleireily: Osallistumme oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa vartion jäsenet ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Bitti-partioleiri: Osallistumme leirille Minecraft-maailmaan omilta kotikoloilta!

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry