Sanoista tekoihin! -kesäleiripäivät 2022

Sudenpennuille ja seikkailijoille on tehty kesäleiripaketti Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotuksen teemalla. Sudenpentujen ohjelmasta voi helposti muokata myös perhepartiolaisille sopivaa ohjelmaa leirielämään tutustumiseen. Kesäleiripaketti tarjoaa kesän leireille ja muihin lippukunnan tapahtumiin sopivaa tekemistä noin kahdeksi leiripäiväksi. Aktiviteetit ovat metsäoloissa toteutettavia ja ne on johdettu Agenda 2030 -tavoitteista.

PÄIVIEN AIKATAULU

 

Päivä 1

klo  
7herätys 
8aamupala, lipunnosto 
9ohjelma 1Tavoite 9: Leirin infra
10ohjelma 1Tavoite 9: Leirin infra
11lounas 
12ohjelma 2Tavoite 8: Työtä ja palkkaa
13ohjelma 3Tavoite 3: Globaalit pihaleikit
14välipala 
15uinti, omaa aikaa, iltaohjelman valmistelua 
16ohjelma 4Tavoite 13: Hiilijalat ja hiilikädet
17päivällinenTavoite 13: Ilmastoruokaa
18omaa aikaa, työtä, leikkiä ja pelailua, iltaohjelman valmistelua 
19iltaohjelmaTavoite 4: Koululeikki
20iltapala 
21nukkumaan, hiljaisuus 

 

Päivä 2

klo  
7herätys 
8aamupala, lipunnosto 
9ohjelma 5Tavoite 16: Lapsen oikeudet
10ohjelma 5Tavoite 16: Lapsen oikeudet
11lounasTavoite 2: Ei nälkää
12ohjelma 6Tavoite 11: Lasten unelmien kaupunki
13ohjelma 7Tavoite 3: Yhteiset venyttelyt ja temput
14välipala 
15uinti, omaa aikaa 
16ohjelma 8Tavoite 16: Vaikuttaminen
17päivällinen 
18omaa aikaa, työtä, leikkiä ja pelailua 
19iltaohjelmaTavoite 16: Mielenosoitus
20iltapala 
21nukkumaan, hiljaisuus 

AKTIVITEETIT

 

Päivä 1 

 

Ohjelma 1: kesto 2h 

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria 

Leirin infra 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Osallistun leirirakennelman rakentamiseen

Osaan käydä vessassa leirillä

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Siisti retki

Ristiköytös

Pukkiköytös

Puutyö

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Nikkarointi

 

Tarvikkeet: ympäristöystävällistä narua, esim. Sisal (ei muovinarua!) köytöksiin ja pyykkinaruihin, kannellisia ämpäreitä tai suljettavia jätesäkkejä roskiksia varten, lautaa tai riukuja (mikäli leirialueelta ei löydy sopivia puupätkiä), nauloja ja vasarat (mikäli seikkailijat nikkaroivat). 

Jokainen pääsee sekä suunnittelemaan että toteuttamaan leirin infraa. Jokaisella leiriläisellä tulisi olla paikka missä 

 • kuivattaa vaatteitaan, pyyhettä ja uikkareita 
 • istuskella ja oleilla (teltan ulkopuolella) 
 • kierrättää jätteensä (ainakin biojäte ja muut erikseen, mahdollisuuksien mukaan voi lajitella muitakin) 
 • säilyttää ruokailuvälinepussiaan 
 • säilyttää kenkiään (jokin muu kuin teltan eteinen) 

Rakentakaa ainakin yllä kuvatut rakennelmat. Mikäli tämä aktiviteetti toteutetaan leirin ensimmäisenä päivänä, voi tässä yhteydessä käyttää aikaa myös leirialueeseen tutustumiseen ja käytännöistä sopimiseen: missä huussi, miten käsipesu, minne huussiroskat (esim. terveysside tai kertakäyttöinen, toivottavasti maatuva pyllypyyhe), missä syödään, missä kokoonnutaan ja mistä merkistä (pilli?), ym. 

Perhepartiolaiset voivat keskittyä leirialueen siistimiseen ja sopivan alueen rajaamiseen, pyykkinarujen virittelyyn sekä roskiksen paikan määrittelyyn.  

Sudenpennut rakentavat tarpeeksi pyykkinarua tai -telinettä koko sudariporukalle, harjoittelevat köytöksiä (siansorkka, tukkikytky, ristiköytös, pukkiköytös) ja köytösten avulla rakentavat jätepisteen johon jäteastiat tai -pussit voi laittaa, sekä siistivät itselleen mukavat oleskelutilat leirialueelta. Sudenpennut voivat käyttää köytöksiä myös kenkätelineen rakentamiseen. Kenkäteline on hyvä peittää pressulla sateella ja öisin. Sudenpennut jaetaan 3-6 sudenpennun pentueisiin, joista jokainen pentue toteuttaa itselleen pyykkinarun tai –telineen, oleskelupaikan sekä kenkätelineen. Jätepisteestä kannattaa tehdä kaikkien sudenpentujen yhteinen. 

Seikkailijat toteuttavat joukkueittain samat rakennelmat kuin muutkin, mutta lisäksi seikkalijat huolehtivat siitä, että jokaisella leiriläisellä on paikka, missä säilyttää ruokailuvälinepussiaan. Tarvittaessa seikkailijajoukkueet yhdessä nikkaroivat naulakon ruokailuvälinepusseja varten. Oleskelutilaa varten seikkailijat voivat harjoitella esimerkiksi matalien jakkaroiden tekemistä köytöksin tai nikkaroiden. 

 

Ohjelma 2: kesto 1h 

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

Työtä ja palkkaa 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Osallistun nuotion sytyttämiseen ja ylläpitämiseen

Huolehdin yhteisistä asioista

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Hyvä työ

Kamiina ja sauna

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Päivän hyvä työ

Nuotion sytyttäminen

 

Leirilläkin on kaikenlaista pientä puuhaa, joka jonkun on tehtävä. Leiriläisille jaetaan ns. nakkivartiot, joiden mukaan tietyt tehtävät jaetaan. Tehtävän suoritettuaan nakkivartiot saavat myös palkan tehdystä työstä. 

Tämän ohjelman tavoitteena on, että leiriläiset pääsevät harjoittelemaan kaikkia eri nakkivartion tehtäviä (ja samalla työt tulevat myös tehdyksi). Leirin tarpeiden mukaan johtajat päättävät, mitä tehtäviä harjoitteluun ja nakkivartioille valitaan. Jokaiselle ikäkaudelle olisi hyvä olla 3-4 eri tehtävää, toki ne voivat olla osittain samoja.  

Esimerkkejä tehtävistä:  

 • Polttopuut: polttopuiden kantaminen (perhepartio), polttopuiden sahaus (sudenpennut, seikkailijat), polttopuiden pilkkominen (seikkailijat) 
 • Vesi: tiskiveden kantaminen kylmänä (sudenpennut ja seikkailijat), tiskiveden vaihtaminen (seikkailijat), tiskiveden kantaminen kuumana (johtajat) 
 • Tiskaaminen: yhteisten astioiden tiskaus (seikkailijat) 
 • Roskikset: roskisten tyhjennys yhteiseen isompaan roskikseen, jätteiden lajittelu (perhepartio, sudenpennut) 
 • Tuli: tulenteko pataan veden lämmittämistä varten (seikkailijat), nuotion sytytys iltaohjelmaa varten (perhepartio, sudenpennut) 
 • Hiljaisuus: leirialueen hiljaisuuden vartiointi klo 21-22 (seikkailijat, jos onnistuu)  

Sovitaan, minkä porukan vastuulla on mikäkin tehtävä. Mahdollisuuksien mukaan leiriläisten annetaan myös valita tehtäviä, tai niistä voidaan järjestää arpajaiset tai huutokauppa. Sovitaan, että kun nakkivartio on tehtävänsä suorittanut, työstä saa myös palkan. Palkka voi olla vaikkapa vapaalippu iltaohjelman eturiviin, ruokailujonon ensimmäinen vuoro, ensimmäinen uintivuoro, 30 minuuttia lisää uniaikaa aamulla tai muu mukava ja tavoiteltava asia. 

 

Ohjelma 3: kesto 1h 

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia 

Globaalit pihaleikit 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Leikin ulkomaalaista leikkiä

Osallistun maastoleikkiin

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Ulkomaalaiset leikit ja laulut

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Ulkoleikit tutuksi

 

Yhteistyössä Planin kanssa 

Ohessa on linkki Planin Globaalien pihaleikkien ideapakkaan. Valitkaa ideapakasta useita leikkejä, joita ohjatusti leikitte. Miettikää, sopiiko teidän lippukunnassanne paremmin yhteinen leikkihetki kaikille, vai pitääkö ikäkaudet jakaa erilleen tai muulla tavoin jakaa porukkaa ryhmiin. Ottakaa tavoitteeksi ainakin viisi eri leikkiä. Muistakaa kertoa leiriläisille, mistä maasta leikki on peräisin. 

 

Ohjelma 4: kesto 1h 

Tavoite 13: Ilmastotekoja 

Hiilijalat ja hiilikädet 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Teen kotona tai kololla ympäristökartoituksen

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Ilmastonmuutos

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Talkookeikka

 

Tarvikkeet: Kaksi tai neljä ämpäriä / ikäkausi 

Ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeistä on yksilöiden, yhteisöjen, valtioiden ja maailman pyrkimys hillitä kasvihuonekaasujen päästöjä. Ennen aktiviteettia johtajien on hyvä päivittää oma tietonsa ilmastonmuutoksesta esimerkiksi  WWF:n sivuilta tai Ympäristöhallinnon yhteiseltä ympäristö.fi -sivulta. On hyvä muistuttaa lapsia siitä, että suurin vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on valtioilla, mutta silti myös jokaisen valinnoilla on merkitystä, sillä valtiotkaan eivät voi määrätä mitä yksittäiset ihmiset tekevät jokapäiväisessä elämässään. 

Ilmastotekoja, joita sudenpentu, seikkailija ja perhepartiolainen voivat tehdä on: 

 • Vähentää energiankulutusta (valot, sähkölaitteet sammutettuina jos ei käytä) 
 • Välttää yksityisautoilua (eli olla pyytämättä kyytiä vanhemmilta turhaan, harjoitella julkisen liikenteen käyttöä, jos se on mahdollista) 
 • Pyöräillä ja kävellä omat matkat 
 • Hankkia mahdollisimman vähän uusia tavaroita ja vaatteita (monia tarpeellisia tavaroita ja vaatteita löytyy myös hyväkuntoisina käytettyinä) 
 • Välttää lentomatkailua (eli voi yhdessä perheen kanssa miettiä lomamatkoja kotimaassa tai Euroopan alueella junaillen tai bussimatkaillen, myös omalla autolla) 
 • Vähentää omaa lihankulutusta 
 • Välttää tai vähentää paljon energiaa tai fossiilisia polttoaineita kuluttavia harrastuksia (esimerkiksi uimahalli, motocross tms. moottorilaji) 

Leiriläiset kannattaa tätä aktiviteetta varten jakaa ikäkausittain. Ikäkausiryhmissä mietitään hiilijalanjälkeä ja hiilikädenjälkeä. Hiilijalanjälki on se, joka väistämättä jokaiselta ihmiseltä tulee ihan tavallisesta elämästä: asuminen, syöminen, liikkuminen, tarpeellisten tavaroiden ja vaatteiden ostaminen. Hiilikädenjälki on se, jonka voimme saada aikaan tekemällä hyviä ilmastotekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi joko konkreettisin teoin tai mahdollistamalla sen muille esimerkiksi jakamalla tietoa.  

Otetaan jokaiselle ikäkaudelle kaksi ämpäriä: jalanjälkiämpäri ja kädenjälkiämpäri. Ämpäreitä täytetään saatavilla olevilla luonnonmateriaaleilla (käpy, oksa, kivi) sen mukaan, mitä hiilijalanjälkeä lisääviä tekoja kukin tekee ja mitä hiilikädenjälkeen vaikuttavia tekoja kukin tekee. Yritetään saada kädenjälkiämpäri mahdollisimman täyteen ja jalanjälkiämpäri mahdollisimman tyhjäksi (vaikka ihan tyhjä ämpäri onkin mahdotonta). Vertailun vuoksi voidaan ottaa myös ämpärit, jotka täytetään sen mukaan, mitä hiilijalan- ja hiilikädenjälkitekoja tehdään tällä kesäleirillä.  

 

Päivällinen: Ilmastoruokaa 

Tämä leirin ateria voi olla nimetty ilmastoruoaksi ja se voi olla kasvisruokaa tai muutoin ilmastoystävällistä ruokaa (esimerkiksi jos haluatte tarjota lihaa, se voi olla siipikarjaa tai riistaa, tai jos haluatte tarjoilla kalaa, se voi olla kestävästi pyydettyä järvikalaa tai WWF:n kalaoppaan mukaista kalaa). Vinkkejä löytyy esimerkiksi WWF:n nuorten retkeilijöiden kasvisruokaresepteistä.

 

Iltaohjelma: Kesto 1h 

Tavoite 4: Hyvä koulutus 

Koululeikki 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Teen iltaohjelmaan sopivan esityksen

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Iltanuotion pienimuotoinen ohjelmanumero

 

(Perhepartio nauttii iltaohjelmasta)

 

Jokaiselle pentueelle tai seikkailijavartiolle on jaettu jo lounaan yhteydessä kouluaihe, josta heidän pitää järjestää pieni leikki, laulu tai esitys iltaohjelmaa varten. Aiheita voisivat olla vaikkapa englannin tunti, välitunti, kouluruokailu, sijaisopettaja, luokkaretki, matematiikan pähkinä tms. Lisäksi sudenpennut ja seikkailijat voisivat miettiä etukäteen, mikä on koulussa kaikkein parasta ja mikä taas olisi sellainen asia, jonka he muuttaisivat jos voisivat. 

Iltaohjelmassa yksi johtaja esittää opettajaa ja käyttäytyy kuin kouluparodiassa: määrää oppilaat istumaan ja seisomaan ja riviin ja jonoon ja käskee tervehtimään kuorossa tietyllä tavalla. Tämä johtaja myös määrää eri pentueet tai ryhmät esittämään omat ohjelmanumeronsa. Lisäksi sopivissa väleissä johtaja huolehtii siitä, että jokainen seikkailija ja sudenpentu pääsee kertomaan, mikä on hänen mielestään koulussa parasta ja mitä taas hän muuttaisi. 

 

Päivä 2 

 

Ohjelma 5: kesto 2h 

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 

Lapsen oikeudet -aarrejahti 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Tutustun lapsen oikeuksiin

Tiedän mitkä ovat lapsen oikeudet

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Ihmisoikeudet

 

(Perhepartiolaiset voivat osallistua tähän ohjelmaan soveltuvin osin)

 

Yhteistyössä Planin kanssa 

 

Tarvikkeet: juomapullo, lääkepurkki, Kela-kortti, sanomalehti, lelu, kuva, koulukirja ja kotiavaimet. (Esineet voi laittaa pussiin ja/tai merkitä jollakin tavalla niin lapset tietävät, että kyseiset esineet kuuluvat aarrejahtiin.) Lisäksi tarvitaan lista esineistä ja kännykkä, mahdollisesti Bluetooth-kaiutin tai muu kannettava kaiutin, sekä pilli. 

Harjoittele myös liikkeet Lapsen oikeudet -laulua varten, sillä lapset eivät näe videota kännykän pieneltä näytöltä.

Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä 

 

Alkulämmittely (10-15 min):  

 • Kokoonnutaan ulos ympyrään. Kerro, että lapsen oikeudet on tärkeä aihe ja että lapsia varten on laadittu virallinen sopimus, mihin on kirjoitettu heidän kaikki oikeudet. Korosta, että on aikuisten vastuulla, että lapsen oikeudet toteutuvat. Kerro, että on erityisen tärkeää, että jokaisen lapsen oikeudet toteutuvat, asui hän maalla tai kaupungissa, siitä huolimatta mistä hän ja hänen vanhempansa ovatkaan kotoisin, on hänellä sitten yksi vanhempi, kaksi vanhempaa tai ei vanhempia lainkaan, oli hän minkä näköinen vain. Jokainen lapsi on yhtä tärkeä juuri sellaisena, kuin hän on. 
 • Kerro lapsille, että olet kiinnostunut kuulemaan, keitä he ovat. Tähän sopii hyvin erilaisia nimileikkejä, esimerkiksi Minä pidän -leikki. Leikki menee siten, että jokainen kertoo oman nimen ja sen jälkeen kertoo asian, josta pitää: “Minä olen Anna ja pidän jalkapallosta”. Vaihtoehtoisesti voi pyytää lapsia kertomaan nimensä ja keksimään yhden liikkeen, jotta saadaan pienet “alkulämmöt” seuraavaa aktiviteettia varten. Muista mainita leikin jälkeen, että jokaisella lapsella on oikeus omaan mielipiteeseen ja edellä mainitut asiat olivat omia mielipiteitämme! 
 • Seuraavaksi kuunnellaan yhdessä Lapsen oikeuksien laulua. Lapset ovat edelleenkin ympyrässä ja lähettiläs näyttää jumppa/tanssiliikkeitä. Lapsella on oikeus -laulu

   

Aarrejahti (25 min):  

Piilotetaan seuraavia esineitä ulos:  

juomapullo - (oikeus kunnolliseen elintasoon, puhtaaseen veteen)  

lääkepurkki - (oikeus saada hoitoa)  

henkilökortti - (oikeus nimeen ja kansalaisuuteen) ( HUOM: Ei piiloteta oikeaa henkilökorttia vaan tulostetaan esimerkiksi tämä malli.

sanomalehti - (oikeus tietää, mitä maailmassa tapahtuu)  

lelu - (oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan)  

kuva perheestä - (oikeus perheeseen)  

koulukirja - (oikeus käydä koulua)  

tyynyliina tai kotiavaimet - (oikeus saada koti, ruokaa ja riittävästi vaatteita)  

Lapset jaetaan pareihin tai pieniin ryhmiin ja kerrotaan heille, mitä heidän täytyy yrittää löytää ja minkä rajojen sisällä heidän täytyy pysyä. Lapsille voi kertoa, että aina kun he löytävät esineen tai pussin, heidän tulee tuoda se johtajalle. Johtaja merkitsee listalle löydetyt esineet sitä mukaan, kun ne tuodaan. Kun kaikki esineet on löydetty, kokoonnutaan ympyrään ja käydään vuorotellen yksittäisiä esineitä läpi. Pohdi valmiiksi apukysymyksiä ja hyödynnä niitä! Esimerkiksi: Mitä leluilla tehdään? Mikä oikeus siihen saattaa liittyä? Miten sinä voit koulussa tai partiossa vaikuttaa siihen, että tämä oikeus toteutuu? Miksi leikkiminen on sinulle tärkeää?  

Mielipidejana (15-20 min): Lapsille kerrotaan ja näytetään missä menee kuvitteellinen mielipidejana, jonka toisessa päässä on täysin samaa mieltä ja toisessa päässä on täysin eri mieltä. Lapsille esitetään yksitellen alla oleva väittämä, johon he vastaavat asettumalla mielipidejanalle mielipidettään vastaavaan kohtaan. Jos lapsi ei osaa ottaa kantaa asiaan tai ei halua kommentoida väitettä, kerro, että keskelle janaa voi mennä. Voit pyytää halukkaita perustelemaan mielipiteensä! Jos tuntuu, että lapset juoksentelevat ympäriinsä ja mielipidejana ei toimi, aktiviteettia voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti niin, että lapset pysyvät paikallaan ja kyykistyvät, jos he ovat eri mieltä tai venyttävät itsensä tosi pitkäksi nostamalla käsiään, jos he ovat puolestaan samaa mieltä. Normaali seisominen vastaa neutraalia mielipidettä tai en osaa sanoa. 

Väittämät: ● Maailmassa tulee aina olemaan köyhyyttä. ● Tyttöjen ja poikien kouluttaminen on yhtä tärkeää. ● Se, että joillain ihmisillä on valtavasti rahaa, johtuu siitä, että he ovat tehneet paljon enemmän töitä kuin muut. ● Koulutus takaa paremman tulevaisuuden. ● Kaikki maailman aikuiset osaavat lukea. ● Lapsilla on oikeus päättää omasta koulunkäynnistään. ● Suomessa pakollinen peruskoulu tulisi lyhentää kuuteen vuoteen ● Suomessa tyttöjä ja poikia kohdellaan koulussa samanarvoisesti. ● Kaikki lapset saa terveellistä ruokaa. ● Ei ole tärkeää, että kaikki maailman lapset pääsevät kouluun, sillä monissa maissa lapsia tarvitaan tekemään sellaisia raskaita töitä, joissa ei tarvita koulussa opittavia taitoja. ● Työnteko pilaa lapsen elämän.  

Loppumenot (10 min): ● Kertauksen vuoksi kysy lapsilta, muistavatko he, mitä oikeuksia heillä on? o Muistuta vielä kerran, että nämä oikeudet löytyvät lapsen oikeuksien sopimuksesta, jotta se jää heillä mieleen. ● Jos jää aikaa ja jos lapset innostuivat aiemmin, voi kuunnella vielä kerran lapsen oikeuksien laulun ja tanssia mukana.  

 

Lounas: Ei nälkää 

Lounaalla leirin johtajisto on avainasemassa, ja ennen lounasta muonittajat voivat kertoa leiriläisille, että tämä ruoka on tehty mahdollisimman vähän rahaa käyttäen mahdollisimman halvoista aineksista ja aiemman leiripäivän tähteitä käyttäen (mikäli niitä on mahdollisuus turvallisesti säilöä leirillä, kylmäsäilytys huomioiden). Jokaisen pitäisi ottaa sellainen annos, jonka varmasti jaksaa syödä. Jos haluaa lisää ruokaa, sitä voi aina käydä hakemassa lisää, mutta yhteinen tavoite on että biojätteeseen tältä ruualta päätyisi mahdollisimman vähän. Muistutetaan ettei silti tehdä numeroa siitä, jos joku vie biojätteeseen, turvallinen ruokahetki kaikille on tärkeä. 

 

Ohjelma 6: kesto 1h 

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt 

Lasten unelmien kaupunki 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Pohdin tulevaisuutta

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Yhteiskunnan kehittäminen

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Luonnonmateriaaleista rakentaminen

 

Tarvikkeet: Dublo-legoja, jos halutaan. Jokaisen leiriläisen varustelistaan voisi laittaa, että jos kotoa löytyy, niin 10 kpl nimikoitua Dublo-palikkaa (tai vastaavaa) voi ottaa mukaan. Ei kuitenkaan ole pakollinen varuste! 

Leiriläiset jaetaan jälleen ikäkausittain ja lisäksi pentueisiin/seikkailijavartiohin. Jokainen ryhmä miettii, millainen olisi unelmien kaupunki lapsen näkökulmasta, mitä siellä olisi. Olisiko järvi ja uimaranta, olisiko koulu, olisiko leikkipuistoja, saako siellä ajaa autolla, onko suojateitä jne. Sitten se unelmien kaupunki rakennetaan Dublo-legoista ja luonnonmateriaaleista valitulle paikalle leirialueella. Kun kaikki ovat saaneet omansa valmiiksi (tai määräaika umpeutuu), kierretään katsomassa jokaisen ryhmän kaupunki. Ryhmäläiset saavat esitellä sen toimintoineen ja kaupungista voidaan vaikka ottaa valokuva tai video muistoksi ja leiriläisille tai heidän vanhemmilleen lähetettäväksi. 

 

Ohjelma 7: kesto 1h 

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia 

Yhteiset venyttelyt ja temput 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Keksin laumani kanssa oman taukojumpan ja käytämme sitä kokouksissa

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Liikuntapäiväkirja

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Liikuntaretki

 

Ohjelman tarkoituksena on toimia yhteisenä jumppa- tai liikuntatuokiona. 

Sudenpennut ja perhepartio: jokainen lapsi saa vuorollaan esittää jumppaliikkeen, tempun tai venytyksen, jonka muut toistavat. Lapsi saa myös määritellä, miten monta kertaa liikettä toistetaan (1-10 kertaa). 

Seikkailijat: Seikkailijat voivat joko osallistua yhteiseen jumppa- ja temppuhetkeen muiden kanssa, tai he voivat yhdessä rakentaa itselleen maastoon ramboradan, jonka jokainen seikkailija kiertää mahdollisimman nopeasti 1-10 kertaa radan pituudesta riippuen. Radalla voi olla luonnollisia esteitä (iso kivi, kuoppa) jotka pitää ylittää tai radalle voidaan rakentaa esimerkiksi sisal-narua käyttäen esteitä, joiden ali täytyy ryömiä tai jotka ylitetään. Radan rakenteluun voi käyttää noin 30min ja toiset 30min radan kiertämiseen.  

 

Ohjelma 8: kesto 1h 

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 

Vaikuttaminen 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Otan kantaa ympäristön puolesta

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Oikea ja väärä

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Päivän hyvä työ

 

Ohjelman voi toteuttaa ikäkausittain tai kaikki yhdessä, joka tapauksessa on syytä jakaantua pienempiin pentueisiin tai vartioihin ja jokaiselle pienryhmälle on hyvä olla nimetty johtaja (yksi johtaja voi seilata useamman ryhmän välillä). 

Pentueissa tai vartioissa mietitään, mihin leirillä tutustuttuun Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteeseen tai muuhun lapsille merkittävään asiaan halutaan vaikuttaa. Onko se vaikuttamista ympäristön, luonnon tai ilmaston puolesta, lasten oikeuksien puolesta tai esimerkiksi hyvän koulutuksen, rauhan tai sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta tai vaikkapa rasismia vastaan. Pentue tai vartio valmistelee noin 5min kestävän vaikuttavan puheen, laulun, räpin, tanssin tai mielenosoituskylttejä ja -huudon oman asiansa puolesta. Nämä esitykset esitetään iltaohjelmassa. 

 

Iltaohjelma: Kesto 1h 

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 

Mielenosoitus 

 

Partio-ohjelman aktiviteetit sudenpennuilla

Valmistan esityksen yhdessä laumani kanssa

 

Partio-ohjelman aktiviteetit seikkailijoilla

Vaikuttaminen

 

Partio-ohjelman aktiviteetit perhepartiolaisilla

Lippukunnan juhla

 

Edellisessä ohjelmassa tehtyjen mielenilmausten esittäminen ja katsominen. 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry