Sanoista tekoihin! Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite partiolaiselle

Partiolaiset oppivat partioliikkeen maailmanlaajuisuudesta sekä siitä, mitä partiolaiset yhdessä voivat saada aikaan niin paikallisesti kuin globaalisti eriarvoisuuden vähentämiseksi. 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki 

Sudenpennut tutustuvat käynnissä oleviin Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeisiin (vuonna 2022 Uganda ja No Missed School Days sekä Nepal ja rauhankasvatushanke). Halutessaan akela voi esitellä myös menneitä hankkeita ja saavutuksia niissä. https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/  

Samalla sudenpennut pohtivat partiolupauksen ja partioihanteiden kautta, miten he voisivat toimia paremman maailman puolesta. Akelalle keskustelun herättäjänä Parempi lippukunta –blogin kirjoitus Partiolaisten maailmanparantajista ja siellä oleva valmis vinkkilista siihen, miten partiolaiset voivat konkreettisesti auttaa akuuteissa kriiseissä: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/partiolaisten-maailmanparantajat/  

Haiti 

Elokuun maanjäristyksessä on kuollut melkein 2000 ihmistä ja loukkaantuneita on 10 000. Järistys tuhosi yli 60 000 kotia ja vaurioitti noin 76 000 kotia. Jälkijäristykset pelottavat. Pelastustoimien ohella kärsitään tulvista, mutavyöryistä ja rankkasateista. Juomakelpoisesta vedestä on pulaa. Taudit uhkaavat levitä. Terveydenhuollon palvelut ovat ylikuormittuneet ja niihin on vaikea päästä. 

Jo valmiiksi köyhä Haiti kärsii edelleen vuoden 2010 rajun maanjäristyksen tuhoista. Unicefin mukaan tämänvuotinen maanjäristys on vaikuttanut yli puolen miljoonan lapsen elämään. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. SOS HAITI SCOUT HERO – Tutustu partioryhmäsi kanssa Haitin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää varainkeruuna rahaa Haitin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/3bd32983-b5ba-4b8d-8414-216870374d67
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjönä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla luonnonkatastofeista. Hanki tietoa, mistä ne johtuvat, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niihin ja onko mitään tehtävissä estääksemme niiden esiintymistä. (YK:n mukaan ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on lähes kaksinkertaistanut luonnonkatastrofien määrän viimeisten 20 vuoden aikana.)
 5. Tutustu partioryhmäsi kanssa erilaisten avustusjärjestöjen työhön Haitissa.

Afganistan 

Afganistanissa valtaan noussut islamistinen äärijärjestö Taleban toteuttaa naisten oikeuksia sharia-lain mukaisesti, jossa naisen asema on yleisesti miestä heikompi. Sharia-lakia voidaan tulkita äärikonservatiivisesti, jolloin naisen asema on hyvin heikko. Talebanien edellisellä hallintokaudella naisia kontrolloitiin, raiskattiin ja pakkonaitettiin. Erityisen huolta kannetaan nyt lain tulkinnasta ja sen vaikutuksesta naisten ja tyttöjen turvallisuuteen, opiskeluun, työntekoon ja liikkumisvapauteen. YK kertoo saaneensa raportteja, joiden mukaan Taliban on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, muun muassa lapsisotilaiden värväämiseen, naisiin kohdistuviin rajoituksiin ja tyttöjen koulunkäynnin estämiseen. 

Evakuoinneissa on kuollut ihmisiä, osa on menehtynyt väentungoksessa lentokentällä, osa ammuttu, osa taisteluissa, osa räjähdyksissä. Evakuointeja turvaamaan on monesta maasta lähetetty sotilaallista tukea, myös meiltä Suomesta. 

Lääkintävarusteita ei ole saatu toimitettua Kabulin lentokentän rajausten vuoksi. Ääriliike Talibanin vihollisen, terrorijärjestö Isis-K:n, terrori-iskujen uhka vaikeuttaa lentokentän turvallisuuden varmistamista. 

Humanitaarisen avun tarve oli suurta jo ennen konfliktia. Arvioiden mukaan humanitaarista apua tarvitsee puolet koko väestöstä ja paineen alla ovat myös naapurimaat, joihin paetaan. Maailman terveysjärjestön mukaan humanitaarinen tilanne heikkenee kovaa vauhtia ja varoittaa humanitaarisesta katastrofista. 

YK arvioi, että Afganistanista saattaa paeta jopa puoli miljoonaa ihmistä, joka lisää inhimillistä hätää. YK on myös varoittanut Afganistania uhkaavasta ruokakriisistä, elintarvikepulasta ja jopa nälänhädästä. Talouskriisin uhka on jo: ruoan hinta nousee ja pankit ovat kiinni. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. Tutustu partioryhmäsi kanssa Afganistanin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa Afganistanin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/ea4596eb-48da-4461-ac69-eb84acffe9a2
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Unicefille https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/auta-afganistanin-lapsia/ tai Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjinä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla ihmisoikeuksista, erityisesti naisten ja lasten oikeuksista.
 5. Levitä tietoa Afganistanin tilanteesta. Puhu ihmisoikeuksista. Kriisi jatkuu vaikka otsikot hiljenevät.
 6. Vetoa partioryhmäsi kanssa päättäjiin. Päättäjiä voi vaatia toimimaan muun muassa vetoomuksilla ja suorilla viesteillä.

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Seikkailijat tutustuvat käynnissä oleviin Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeisiin (vuonna 2022 Uganda ja No Missed School Days sekä Nepal ja rauhankasvatushanke). Halutessaan sampo voi esitellä myös menneitä hankkeita ja saavutuksia niissä. https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/  

Samalla seikkailijat pohtivat partiolupauksen ja partioihanteiden kautta, miten he voisivat toimia paremman maailman puolesta. Sammolle keskustelun herättäjänä Parempi lippukunta –blogin kirjoitus Partiolaisten maailmanparantajista ja siellä oleva valmis vinkkilista siihen, miten partiolaiset voivat konkreettisesti auttaa akuuteissa kriiseissä: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/partiolaisten-maailmanparantajat/ 

Haiti 

Elokuun maanjäristyksessä on kuollut melkein 2000 ihmistä ja loukkaantuneita on 10 000. Järistys tuhosi yli 60 000 kotia ja vaurioitti noin 76 000 kotia. Jälkijäristykset pelottavat. Pelastustoimien ohella kärsitään tulvista, mutavyöryistä ja rankkasateista. Juomakelpoisesta vedestä on pulaa. Taudit uhkaavat levitä. Terveydenhuollon palvelut ovat ylikuormittuneet ja niihin on vaikea päästä. 

Jo valmiiksi köyhä Haiti kärsii edelleen vuoden 2010 rajun maanjäristyksen tuhoista. Unicefin mukaan tämänvuotinen maanjäristys on vaikuttanut yli puolen miljoonan lapsen elämään. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. SOS HAITI SCOUT HERO – Tutustu partioryhmäsi kanssa Haitin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää varainkeruuna rahaa Haitin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/3bd32983-b5ba-4b8d-8414-216870374d67
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjönä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla luonnonkatastofeista. Hanki tietoa, mistä ne johtuvat, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niihin ja onko mitään tehtävissä estääksemme niiden esiintymistä. (YK:n mukaan ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on lähes kaksinkertaistanut luonnonkatastrofien määrän viimeisten 20 vuoden aikana.)
 5. Tutustu partioryhmäsi kanssa erilaisten avustusjärjestöjen työhön Haitissa.

Afganistan 

Afganistanissa valtaan noussut islamistinen äärijärjestö Taleban toteuttaa naisten oikeuksia sharia-lain mukaisesti, jossa naisen asema on yleisesti miestä heikompi. Sharia-lakia voidaan tulkita äärikonservatiivisesti, jolloin naisen asema on hyvin heikko. Talebanien edellisellä hallintokaudella naisia kontrolloitiin, raiskattiin ja pakkonaitettiin. Erityisen huolta kannetaan nyt lain tulkinnasta ja sen vaikutuksesta naisten ja tyttöjen turvallisuuteen, opiskeluun, työntekoon ja liikkumisvapauteen. YK kertoo saaneensa raportteja, joiden mukaan Taliban on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, muun muassa lapsisotilaiden värväämiseen, naisiin kohdistuviin rajoituksiin ja tyttöjen koulunkäynnin estämiseen. 

Evakuoinneissa on kuollut ihmisiä, osa on menehtynyt väentungoksessa lentokentällä, osa ammuttu, osa taisteluissa, osa räjähdyksissä. Evakuointeja turvaamaan on monesta maasta lähetetty sotilaallista tukea, myös meiltä Suomesta. 

Lääkintävarusteita ei ole saatu toimitettua Kabulin lentokentän rajausten vuoksi. Ääriliike Talibanin vihollisen, terrorijärjestö Isis-K:n, terrori-iskujen uhka vaikeuttaa lentokentän turvallisuuden varmistamista. 

Humanitaarisen avun tarve oli suurta jo ennen konfliktia. Arvioiden mukaan humanitaarista apua tarvitsee puolet koko väestöstä ja paineen alla ovat myös naapurimaat, joihin paetaan. Maailman terveysjärjestön mukaan humanitaarinen tilanne heikkenee kovaa vauhtia ja varoittaa humanitaarisesta katastrofista. 

YK arvioi, että Afganistanista saattaa paeta jopa puoli miljoonaa ihmistä, joka lisää inhimillistä hätää. YK on myös varoittanut Afganistania uhkaavasta ruokakriisistä, elintarvikepulasta ja jopa nälänhädästä. Talouskriisin uhka on jo: ruoan hinta nousee ja pankit ovat kiinni. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. Tutustu partioryhmäsi kanssa Afganistanin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa Afganistanin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/ea4596eb-48da-4461-ac69-eb84acffe9a2
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Unicefille https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/auta-afganistanin-lapsia/ tai Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjinä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla ihmisoikeuksista, erityisesti naisten ja lasten oikeuksista.
 5. Levitä tietoa Afganistanin tilanteesta. Puhu ihmisoikeuksista. Kriisi jatkuu vaikka otsikot hiljenevät.
 6. Vetoa partioryhmäsi kanssa päättäjiin. Päättäjiä voi vaatia toimimaan muun muassa vetoomuksilla ja suorilla viesteillä.

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Tarpojat tutustuvat käynnissä oleviin Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeisiin (vuonna 2022 Uganda ja No Missed School Days sekä Nepal ja rauhankasvatushanke). Halutessaan vartionjohtaja voi esitellä myös menneitä hankkeita ja saavutuksia niissä. https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/  

Samalla tarpojat pohtivat partiolupauksen ja partioihanteiden kautta, miten he voisivat toimia paremman maailman puolesta. Vartionjohtajalle keskustelun herättäjänä Parempi lippukunta –blogin kirjoitus Partiolaisten maailmanparantajista ja siellä oleva valmis vinkkilista siihen, miten partiolaiset voivat konkreettisesti auttaa akuuteissa kriiseissä: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/partiolaisten-maailmanparantajat/  Tarpojat toteuttavat vähintään yhden teon vinkkilistasta. Mikäli jokin muu akuutti kriisi tai katastrofi tapahtuu jossain päin maailmaa, voivat tarpojat kanavoida toimintansa myös siinä auttamiseksi. 

Haiti 

Elokuun maanjäristyksessä on kuollut melkein 2000 ihmistä ja loukkaantuneita on 10 000. Järistys tuhosi yli 60 000 kotia ja vaurioitti noin 76 000 kotia. Jälkijäristykset pelottavat. Pelastustoimien ohella kärsitään tulvista, mutavyöryistä ja rankkasateista. Juomakelpoisesta vedestä on pulaa. Taudit uhkaavat levitä. Terveydenhuollon palvelut ovat ylikuormittuneet ja niihin on vaikea päästä. 

Jo valmiiksi köyhä Haiti kärsii edelleen vuoden 2010 rajun maanjäristyksen tuhoista. Unicefin mukaan tämänvuotinen maanjäristys on vaikuttanut yli puolen miljoonan lapsen elämään. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. SOS HAITI SCOUT HERO – Tutustu partioryhmäsi kanssa Haitin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää varainkeruuna rahaa Haitin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/3bd32983-b5ba-4b8d-8414-216870374d67
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjönä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla luonnonkatastofeista. Hanki tietoa, mistä ne johtuvat, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niihin ja onko mitään tehtävissä estääksemme niiden esiintymistä. (YK:n mukaan ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on lähes kaksinkertaistanut luonnonkatastrofien määrän viimeisten 20 vuoden aikana.)
 5. Tutustu partioryhmäsi kanssa erilaisten avustusjärjestöjen työhön Haitissa.

Afganistan 

Afganistanissa valtaan noussut islamistinen äärijärjestö Taleban toteuttaa naisten oikeuksia sharia-lain mukaisesti, jossa naisen asema on yleisesti miestä heikompi. Sharia-lakia voidaan tulkita äärikonservatiivisesti, jolloin naisen asema on hyvin heikko. Talebanien edellisellä hallintokaudella naisia kontrolloitiin, raiskattiin ja pakkonaitettiin. Erityisen huolta kannetaan nyt lain tulkinnasta ja sen vaikutuksesta naisten ja tyttöjen turvallisuuteen, opiskeluun, työntekoon ja liikkumisvapauteen. YK kertoo saaneensa raportteja, joiden mukaan Taliban on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, muun muassa lapsisotilaiden värväämiseen, naisiin kohdistuviin rajoituksiin ja tyttöjen koulunkäynnin estämiseen. 

Evakuoinneissa on kuollut ihmisiä, osa on menehtynyt väentungoksessa lentokentällä, osa ammuttu, osa taisteluissa, osa räjähdyksissä. Evakuointeja turvaamaan on monesta maasta lähetetty sotilaallista tukea, myös meiltä Suomesta. 

Lääkintävarusteita ei ole saatu toimitettua Kabulin lentokentän rajausten vuoksi. Ääriliike Talibanin vihollisen, terrorijärjestö Isis-K:n, terrori-iskujen uhka vaikeuttaa lentokentän turvallisuuden varmistamista. 

Humanitaarisen avun tarve oli suurta jo ennen konfliktia. Arvioiden mukaan humanitaarista apua tarvitsee puolet koko väestöstä ja paineen alla ovat myös naapurimaat, joihin paetaan. Maailman terveysjärjestön mukaan humanitaarinen tilanne heikkenee kovaa vauhtia ja varoittaa humanitaarisesta katastrofista. 

YK arvioi, että Afganistanista saattaa paeta jopa puoli miljoonaa ihmistä, joka lisää inhimillistä hätää. YK on myös varoittanut Afganistania uhkaavasta ruokakriisistä, elintarvikepulasta ja jopa nälänhädästä. Talouskriisin uhka on jo: ruoan hinta nousee ja pankit ovat kiinni. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. Tutustu partioryhmäsi kanssa Afganistanin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa Afganistanin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/ea4596eb-48da-4461-ac69-eb84acffe9a2
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Unicefille https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/auta-afganistanin-lapsia/ tai Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjinä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla ihmisoikeuksista, erityisesti naisten ja lasten oikeuksista.
 5. Levitä tietoa Afganistanin tilanteesta. Puhu ihmisoikeuksista. Kriisi jatkuu vaikka otsikot hiljenevät.
 6. Vetoa partioryhmäsi kanssa päättäjiin. Päättäjiä voi vaatia toimimaan muun muassa vetoomuksilla ja suorilla viesteillä.

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Tutustumme utustuvat käynnissä oleviin Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeisiin (vuonna 2022 Uganda ja No Missed School Days sekä Nepal ja rauhankasvatushanke). Voimme esitellä myös menneitä hankkeita ja saavutuksia niissä. https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/  

Samalla pohdimme partiolupauksen ja partioihanteiden kautta, miten voisimme konkreettisesti toimia paremman maailman puolesta. Keskustelun herättäjänä Parempi lippukunta –blogin kirjoitus Partiolaisten maailmanparantajista ja siellä oleva valmis vinkkilista siihen, miten partiolaiset voivat konkreettisesti auttaa akuuteissa kriiseissä: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/partiolaisten-maailmanparantajat/  

Toteutamme samoajavartiomme kanssa vähintään yhdet teot sekä Haitin että Afganistanin tilanteen helpottamiseksi, tai jos jokin muu akuutti kriisi tai katastrofi puhkeaa maailmalla vuoden 2022 aikana, voimme myös kanavoida apuamme ja toimintaamme sinne. 

Haiti 

Elokuun maanjäristyksessä on kuollut melkein 2000 ihmistä ja loukkaantuneita on 10 000. Järistys tuhosi yli 60 000 kotia ja vaurioitti noin 76 000 kotia. Jälkijäristykset pelottavat. Pelastustoimien ohella kärsitään tulvista, mutavyöryistä ja rankkasateista. Juomakelpoisesta vedestä on pulaa. Taudit uhkaavat levitä. Terveydenhuollon palvelut ovat ylikuormittuneet ja niihin on vaikea päästä. 

Jo valmiiksi köyhä Haiti kärsii edelleen vuoden 2010 rajun maanjäristyksen tuhoista. Unicefin mukaan tämänvuotinen maanjäristys on vaikuttanut yli puolen miljoonan lapsen elämään. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. SOS HAITI SCOUT HERO – Tutustu partioryhmäsi kanssa Haitin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää varainkeruuna rahaa Haitin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/3bd32983-b5ba-4b8d-8414-216870374d67
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjönä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla luonnonkatastofeista. Hanki tietoa, mistä ne johtuvat, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niihin ja onko mitään tehtävissä estääksemme niiden esiintymistä. (YK:n mukaan ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on lähes kaksinkertaistanut luonnonkatastrofien määrän viimeisten 20 vuoden aikana.)
 5. Tutustu partioryhmäsi kanssa erilaisten avustusjärjestöjen työhön Haitissa.

Afganistan 

Afganistanissa valtaan noussut islamistinen äärijärjestö Taleban toteuttaa naisten oikeuksia sharia-lain mukaisesti, jossa naisen asema on yleisesti miestä heikompi. Sharia-lakia voidaan tulkita äärikonservatiivisesti, jolloin naisen asema on hyvin heikko. Talebanien edellisellä hallintokaudella naisia kontrolloitiin, raiskattiin ja pakkonaitettiin. Erityisen huolta kannetaan nyt lain tulkinnasta ja sen vaikutuksesta naisten ja tyttöjen turvallisuuteen, opiskeluun, työntekoon ja liikkumisvapauteen. YK kertoo saaneensa raportteja, joiden mukaan Taliban on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, muun muassa lapsisotilaiden värväämiseen, naisiin kohdistuviin rajoituksiin ja tyttöjen koulunkäynnin estämiseen. 

Evakuoinneissa on kuollut ihmisiä, osa on menehtynyt väentungoksessa lentokentällä, osa ammuttu, osa taisteluissa, osa räjähdyksissä. Evakuointeja turvaamaan on monesta maasta lähetetty sotilaallista tukea, myös meiltä Suomesta. 

Lääkintävarusteita ei ole saatu toimitettua Kabulin lentokentän rajausten vuoksi. Ääriliike Talibanin vihollisen, terrorijärjestö Isis-K:n, terrori-iskujen uhka vaikeuttaa lentokentän turvallisuuden varmistamista. 

Humanitaarisen avun tarve oli suurta jo ennen konfliktia. Arvioiden mukaan humanitaarista apua tarvitsee puolet koko väestöstä ja paineen alla ovat myös naapurimaat, joihin paetaan. Maailman terveysjärjestön mukaan humanitaarinen tilanne heikkenee kovaa vauhtia ja varoittaa humanitaarisesta katastrofista. 

YK arvioi, että Afganistanista saattaa paeta jopa puoli miljoonaa ihmistä, joka lisää inhimillistä hätää. YK on myös varoittanut Afganistania uhkaavasta ruokakriisistä, elintarvikepulasta ja jopa nälänhädästä. Talouskriisin uhka on jo: ruoan hinta nousee ja pankit ovat kiinni. 

Mitä jokainen partiolainen voi tehdä auttaakseen 

 1. Tutustu partioryhmäsi kanssa Afganistanin partiolaisten työhön omassa maassaan. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa Afganistanin partiolaisille. https://donate.scout.org/project/ea4596eb-48da-4461-ac69-eb84acffe9a2
 2. Kerää partioryhmäsi kanssa varainkeruuna rahaa esimerkiksi Unicefille https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/auta-afganistanin-lapsia/ tai Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/
 3. Osallistu partioryhmäsi kanssa Nälkäpäivä-keräykseen lipaskerääjinä tai perusta digikeräys. https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva/
 4. Keskustele partioryhmäsi kanssa ikäkaudelle sopivalla tavalla ihmisoikeuksista, erityisesti naisten ja lasten oikeuksista.
 5. Levitä tietoa Afganistanin tilanteesta. Puhu ihmisoikeuksista. Kriisi jatkuu vaikka otsikot hiljenevät.
 6. Vetoa partioryhmäsi kanssa päättäjiin. Päättäjiä voi vaatia toimimaan muun muassa vetoomuksilla ja suorilla viesteillä.

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Käymme läpi alla olevia myyttejä teemalla Yhdessä ja toista vastaan ja keskustelemme niistä. Myyttien ”perustelut” eivät ole aukottomia vastauksia vaan antavat pohjaa keskustelulle ja erilaisille näkökulmille. Hankimme myös lisätietoa teemoista. 

 1. Onko näissä myyteissä totuuspohjaa vai ovatko ne ainoastaan myyttejä?
 2. Mistä myytit syntyvät tai mikä ylläpitää niitä?
 3. Miten myytit vaikuttavat ihmisten elämään?
 4. Miksi myyteistä on hyvä päästä eroon tai ainakin tiedostaa, että ne ovat myyttejä?
 5. Miten myytit murretaan?
 6. Jos pitäisi paeta Suomesta, kuka sinun perheestäsi, lähtisi matkaan ja miksi?
 7. Tunnetko henkilön, joka on tullut pakolaisena Suomeen?
 8. Miten uskontodialogi voisi auttaa ihmisiä toimimaan toistensa kanssa?
 9. Oletko kohdannut vihapuhetta? Missä?
 10. Mistä vihapuhe syntyy?
 11. Miten voisitte itse olla vaikuttamassa väkivallan ja vihapuheen vähentämiseen?
 12. Keksittekö lisää vastaavia myyttejä? 

MIKSI MEIDÄN TULISI HUOLEHTIA MUISTA IHMISISTÄ JA AUTTAA HEITÄ?  

Suomea on autettu paljon esimerkiksi talvisodan aikana vuonna 1939. Ihmisiä (lähes 13 000 yhteensä) saapui useista Euroopan maasta auttamaan Suomea puolustautumaan sodassa. Italialaiset lähettivät Suomeen taistelukoneita ja aseita. Britit ja ranskalaiset lähettivät myös lentokoneita Suomen käyttöön. Amerikkalaiset lahjoittivat enemmän kuin 2 miljoonaa dollaria Suomelle. Toisen maailmansodan aikana (jatkosota) 1941–1944 noin 70 000 suomalaista lasta lähetettiin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan turvaan sodalta.  

SOLIDARITEETTI VAATII SAMANLAISUUTTA TAI SAMANKALTAISUUTTA  

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että on mahdollista rakentaa hyvin monimuotoisia ja moninaisia yhteiskuntia siten, että ihmiset kuitenkin ovat valmiita panostamaan yhteiseen hyvään. Ihmiset, jotka asuvat sellaisissa maissa, joissa on paljon etnistä moninaisuutta identifioituvat yhtä vahvasti omaan maahansa kuin ihmiset, jotka asuvat sellaisissa maissa, joissa on vain vähän etnistä monimuotoisuutta. Alankomaat ovat esimerkki siitä, kuinka erittäin monimuotoinen yhteiskunta silti voidaan kokea yhteiseksi.  

TERRORISMI TOIMII  

Terrorismi toimii vähän samalla tavalla kuin jos päästäisi nälkäisen tiikerin huoneeseen, jossa on parhaillaan meneillään väittelytilaisuus, jossa olet toisena osapuolena. Saat huomiota ja voit toivoa, että tiikeri syö vastustajasi mutta sinulla ei ole kontrollia tilanteessa. Väkivalta ’toimii’ silloin, kun sen avulla saavuttaa kontrollin, mutta väkivalta soveltuu huonosti politiikan ohjaamiseen. Poliittisen kontrollin saavuttaminen vaatii toisenlaisia keinoja: sanoja ja neuvotteluja. Terrorismi on rajoittamatonta kaoottista väkivaltaa. Terroristit ottavat mieluusti kunnian itselleen, kun asiat menevät heidän toivomallaan tavalla. Mutta terrorismi toimii huonosti, koska väkivaltaiset ekstremistit elävät eräänlaisessa fantasiamaailmassa.  

VÄKIVALLATTOMUUS EI TOIMI  

Moni uskoo, että väkivallattomuus toimii vain silloin kun vastapuoli (esimerkiksi diktaattori) ei valitse väkivaltaa vastustuksen kohtaamisessa. On kuitenkin osoitettu, että väkivallattomuus toimii myös väkivaltaisten yksinhallitsijoiden kohtaamisissa. Amerikkalainen tutkija Erica Chenoweth on osoittanut, että väkivallattomuus on tehokkaampi tapa kuin väkivallan käyttäminen. Hänen mukaansa vuosien 1990–2015 väkivallattomista kansannousuista noin 50 prosenttia olivat onnistuneita, kun vastaavasti ainoastaan 25 prosenttia aseellisista kansannousuista olivat onnistuneita. Väkivallattomat kansannousut toimivat, mutta usein eri tavalla kuin aseelliset kansannousut. Ne haastavat ja poistavat vallan tukipilareiden kannatuksen siten, että järjestelmä ei voi toimia tehokkaasti ja kaatuu. Ei ole varmaa, että hallitsija väkivalloin onnistuu kukistamaan protestit tai muut väkivallattoman taistelun osoittamismuodot. Joskus jonkun järjestelmän väkivalta toimii bumerangiefektinä ja osuu heihin itseensä. Kun väkivaltaa käytetään siviilejä kohtaan, hallitsijat voidaan kokea laittomaksi ja useampi ihminen liittyy kansannousuun. Konfliktinratkaisussa ei kuitenkaan ole yhtä oikeata tapaa.  

VÄKIVALLATTOMUUS TOIMII AINA  

Väkivallattomat kansannousut ja konfliktien ratkaisupyrkimykset voivat joskus saada vakavia seurauksia (esim. Syyria, Ukraina ja Libya). Myös kulttuuriset eroavaisuudet tulee ottaa huomioon. Väkivallattomat kansannousut voivat edistää ja syventää demokratian kehittymistä, mutta toisaalta ne voivat myös jakaa kansaa, lisätä polarisaatiota ja lisätä aseellisten konfliktien riskiä esimerkiksi etnisten tai uskonnollisten erimielisyyksien takia. Sen takia tulee pyrkiä ymmärtämään minkälaisia olosuhteita positiivinen väkivallaton kansannousu edellyttää.  

MINUN TULEE VÄLTTÄÄ KONFLIKTEJA  

Elämä on täynnä konflikteja. Jos haluat elää ja nauttia, sinun on hyväksyttävä se tosiasia. Ellet halua kohdata konflikteja, et voi ratkaista niitä. Konfliktien välttäminen voi käytännössä tarkoittaa, että ”seisoo paikallaan”, elämä menee ohi ja muut päättävät puolestasi. Sinun on hyvä toimia, kohdata sisäiset ja ulkoiset konfliktit, joihin joudut. Lähdet tilanteesta aina voittajana, siitä huolimatta oletko oikeassa vai et. Aina on mahdollista saavuttaa sopimus, johon molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Sinun tulee tehdä töitä sen eteen, että saavutat unelmasi.  

IHMISILLÄ ON SYNTYMÄSSÄ SAATU LUONNOLLINEN KYKY RATKAISTA KONFLIKTEJA  

Me kaikki synnyimme sellaisiksi, että meillä on luonnollinen halu saada asiat menemään haluamallamme tavalla. Jokaisen meistä tulee opetella kontrolloimaan osaa tästä halusta ja sen sijaan ratkaisemaan konflikteja. Riippuen persoonallisuudestasi tämä on sinulle helpompaa tai vaikeampaa. Ihmiset eivät siis synny siten, että automaattisesti osaisivat ratkaista konflikteja. Jokainen meistä joutuu tekemään työtä sen oppimisen eteen.  

KONFLIKTEJA ON MAHDOTON OPPIA RATKAISEMAAN  

Konflikteja on vaikea käsitellä ja ne vievät sekä aikaa että rahaa. Tämän tietävät kaikki. Mutta jos konfliktit voidaan ratkaista varhaisessa vaiheessa, paljon on voitettu. Onnistuneeseen konfliktinratkaisuun on joitakin helppoja sääntöjä, ja työkaluja. Yksi syy siihen, miksi joudumme konflikteihin, on uskomus, että ”konfliktit ovat epäluonnollisia”, ja että konfliktin aiheuttaa hankala ihminen, kuten esimerkiksi minä itse tai joku toinen. Mikäli opimme ja hyväksymme sen, että konfliktit ovat yhtä luonnollisia kuin valo ja pimeä, on paljon jo voitettu. Konflikteissa on myös eri asteita ja niiden merkkien tunnistamaan opetteleminen on tärkeä osa konfliktinratkaisua ja konfliktien käsittelyä. Esimerkiksi pienellä ironialla alkava tilanne voi päättyä katastrofiin, jolloin saattaa jo olla liian myöhäistä selvittää konflikti ja vaurioita on jo syntynyt. Mikäli jollakin ihmisellä on vain yksi tapa käsitellä konflikteja, sitä voidaan verrata esimerkiksi puuseppään, joka ainoastaan hallitsee vasaran käytön. Hän varmasti osaa naulata nauloja hyvin, mutta heti kun lauta pitäisi halkaista, syntyy ongelmia. Siksi on tärkeätä, että jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen tyylivarasto, joka sisältää useita erilaisia tyylejä ja tapoja erilaisten konfliktien käsittelemiseksi.  

Aseellisia konflikteja aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa:  

KÖYHYYS: Viime vuosina köyhien maiden todennäköisyys joutua osaksi aseellista konfliktia on ollut paljon suurempi kuin rikkaiden maiden, koska köyhillä mailla on vähemmän kriisinhallintaan tarvittavia taloudellisia ja poliittisia resursseja. Köyhyys sinänsä ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä, sillä useimmat köyhät maat elävät enimmäkseen rauhanomaisissa oloissa.  

ERIARVOISUUS: Sotien ja konfliktien koettelemat maat kärsivät hyvin usein myös eri yhteiskuntaluokkien välisestä epätasa-arvosta. Eriarvoisuuden perusteena on usein etninen tausta, kansallinen identiteetti, uskonto sekä taloudellinen ja sosiaalinen asema. Eriarvoisuus estää yhtäläisen mahdollisuuden poliittiseen vaikuttamiseen ja sulkee myös siten tien rauhanomaiseen muutokseen. Joskus väkivaltaiset konfliktit puhkeavat epäkohtien harkitun mobilisoinnin seurauksena. ”Identiteettipolitiikka” - etnisten, uskonnollisten tai kansallismielisten myyttien ja epäinhimillistävien ideologioiden edistäminen - tarjoaa poliittisille johtajille helppoja tilaisuuksia mobilisoida tukea sovinistisille tarkoitusperille. Tämä johtuu etenkin siitä, että alle 20 prosenttia kaikista maista on etnisesti homogeenisia.  

TALOUDEN HEIKKENEMINEN: Heikot taloudelliset olosuhteet tekevät maasta konflikteille alttiimman. Yhteiskunnan vakaus saattaa myös horjua, ellei taloudellisia uudistuksia ja rakennemuutoksia täydennetä kompensoivilla sosiaalipoliittisilla toimilla. Kun nämä tekijät yhdistetään voimattomaan hallintoon, mahdollisuudet estää väkivaltaisuuksien puhkeaminen ja leviäminen ovat vähäiset.  

AHNEUS: Vaikka sota ja aseelliset konfliktit tulevat yhteiskunnalle kokonaisuudessaan kalliiksi, ne voivat kuitenkin joillekin henkilöille olla myös kannattavia. Näissä tapauksissa taistelua käydään luonnonvaroista, kuten öljystä, kaasusta, timanteista, metsistä ja muista hyödykkeistä. Huumeet yhdistetään myös usein konflikteihin. Näitä konflikteja ylläpitävät yleensä henkilökohtaista etua tavoittelevat henkilöt tai hallitusten naapurimaissa olevat intressit. Kansainvälisellä liikemaailmalla saattaa myös olla osuutensa asiassa sen edustajien ostaessa vääryydellä hankittua omaisuutta, edesauttaessa rahanpesua ja toimittaessa jatkuvasti aseita konfliktialueille.  

LUOTTAMUKSEN PUUTE: Kansakuntien välisen luottamuksen puute ja epävarmuus valtioiden välisissä suhteissa voi vaarantaa rauhan ja turvallisuuden. Esimerkiksi joukkotuhoaseet, niiden laiton varastointi ja tavanomaisten aseiden laittomat siirrot saattavat vaaraan niin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kuin YK:n peruskirjan muutkin tavoitteet. Jo pelkkä joukkotuhoaseiden hallussapito luo vääjäämättömän riskin niiden käytölle. Tiedonvaihto ja läpinäkyvyys aseistuksessa ja sotilasasioissa yleensä voivat vähentää väärinymmärrysten ja virhelaskelmien riskiä.  

IHMISOIKEUSLOUKKAUKSET: Systemaattiset, tiettyihin ryhmiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset lisäävät aseellisten konfliktien syntymisen riskiä. Ei ole epäilystä siitä, että oikeusvaltion ja demokratian puutteen lisäksi vaatimukset ylivallasta, syrjintä ja panettelu ovat konfliktien perimmäisiä syitä.  

Lähde: Suomen Partiolaisten rauhankasvatusmateriaalipaketti 2021 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry