Sanoista tekoihin! Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite partiolaiselle

Partiolainen oppii, että julkiset tilat niin sisällä kuin ulkona tulisi olla avoimia ja turvallisia kaikille. Partiolainen oppii, että kaupungeissa ja asuinyhteisöissä voidaan ratkaista monia ympäristö-, ilmasto- ja sosiaalisia ongelmia. 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki

Sudenpennut valitsevat omasta kotikunnastaan 1-3 kohdetta, jossa he haluavat vierailla. Nämä vierailut toteutetaan julkisilla kulkuneuvoilla ja kävellen. Sekä vierailukohteessa että sinne kulkiessa sudenpennut pohtivat, miten on huolehdittu siitä että vierailu on ympäristöystävällinen, että kohde ja kulkumuoto on saavutettava niin lapsille, aikuisille, vanhuksille kuin ihmisille jotka tarvitsevat erilaisia apuvälineitä liikkumiseen. Jos sudenpennut huomaavat jonkin epäkohdan, he voivat akelan avulla antaa tästä palautetta vierailukohteessa tai kunnan viranomaisille. Sopivia vierailukohteita voivat olla kirjastot, liikuntakohteet, kirpputorit, leikkipuistot, museot jne. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Seikkailijat suunnittelevat itselleen retkipäivän, joka myös toteutetaan. Retken kohde on jokin lähiseudun merkittävä ja tunnettu julkinen tila tai ulkoilmakohde. Vierailu toteuteaan kestävän kaupungin silmälasit päässä: seikkailijat dokumentoivat esimerkiksi valokuvia ottamalla tai muistiinpanoja kirjoittamalla joka kerta, kun näkevät jotain erityisen hyvää tai erityisen huonoa matkallaan kohteeseen sekä kohteessa.

Seikkailijat kiinnittävät huomiota esteellisyyteen tai esteettömyyteen, jalakulun, pyöräilyn, julkisen liikenteen ja sähköautoilun mahdollistamiseen tai hankaloittamiseen, samoin kuin yksityisautoilun mahdollistamiseen tai hankaloittamiseen. Seikkailijat huomioivat, mikäli retkikohteessa vastuullisuus on huomioitu jotenkin erityisesti (esimerkiksi roskien lajittelun mahdollisuus, esteettomät kulkureitit jne). Seikkailijat raportoivat retkestään ja sen vastuullisuudesta haluamallaan tavalla sammon avustuksella. Raportointi voi olla valokuvareportaasi, runo, laulu, salainen päiväkirja -menetelmällä kirjoitettu tarina tai mitä tahansa muuta. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Tarpojat tutustuvat kotikuntansa liikenteeseen valokuvauksen keinoin. Vartio jalkautuu 2-5 eri alueelle omassa kotikunnassaan ja kuvaa liikennettä eri näkökulmista. 

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä: 
1) Montako erilaista liikennevälinettä löysitte? 
2) Saako jokin kulkumuoto enemmän tilaa kaupungissa kuin toiset? 
3) Kuinka hyvin kaupungissa huomioidaan jalankulkijat ja pyöräilijät? Miten esimerkiksi kävely- ja pyöräteitä on tarjolla? Onko suojateitä ja bussipysäkkejä mielestänne riittävästi? 

https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-kestava-ja-vastuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava-5  

Lähde: Porin kaupunki, Ympäristöpolku 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Pelaamme koko lippukunnan tai naapurilippukuntien yhdistetyn samoajaporukan kesken WWF:n Vihreän timantin metsästys -ulkopeliä.  Peli kannustaa osallistujia kestävään elämäntapaan omassa arjessa. Luotsi organisoi valmistelut ja mahdollistaa pelaamisen samoajille. 

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-a2-pelilauta  

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-peliohje-ja-ohjaajan-opas  

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-a3-pelilauta 

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-tehtavarastit  

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-timanttirastit 

https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-joukkueen-lokikirja  

Lähde: WWF Suomi  

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Tutustumme kestävään kaupunkirakentamiseen ja pohdimme suomalaista asuntopolitiikkaa. Minkälainen on Suomen slummitilanne? Miksi on viisasta yrittää välttää asuinalueiden sosiaalista erilaistumista? Miten slummien syntymistä torjutaan? 

Tutkimme suurimpien kaupunkien tilannetta Suomessa. Etsimme laajasti tietoa erilaisista medioista ja uutisotsikoista. Vertailemme Suomen slummitilannetta esimerkiksi naapurimaa Ruotsin tilanteeseen. 

Pohdimme oman kuntamme tulevaisuuden rakentamissuunnitelmia ja otamme selvää, kuinka voimme kaupunkirakentamiseen kuntalaisina vaikuttaa. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry