Sanoista tekoihin! Tavoite 15: Maanpäällinen elämä

Tavoite partiolaiselle

Partiolainen oppii luonnon monimuotoisuudesta ja ymmärtää, että sitä on tärkeää suojella.  
Partiolainen tietää, että erilaisten elinympäristöjen säilyttäminen on tärkeää lajien suojelemiseksi. Partiolainen tuntee vieraslajeja ja tietää, että niitä torjumalla voidaan suojata luonnon monimuotoisuutta. Partiolainen tutustuu kestävän metsien käytön periaatteisiin ja tietää, mitä tavoitteita kestävään metsien käyttöön liittyy. 

 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki 

Tutustumme luonnon monimuotoisuuteen ja siihen, että jokaisella lajilla on oma paikkansa ekosysteemissä.  

Ihmettelemme luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi tutkimalla kasvikirjasta erikoisia kasvilajeja. Jokainen voi vaikka etsiä yhden erityisen ihmeellisen kasvin. Millaisia eri muotoja ja värejä kasveilla on? Millaisissa ympäristöissä kasvi kasvaa? Miten se leviää? Mitä se tarvitsee kasvaakseen? Tarvitseeko joku muu eliö sitä? Kilpaileeko se jonkin toisen eliön kanssa? 

Kuvittelemme sen jälkeen jokainen oman tai pienissä ryhmissä yhdessä uuden kasvilajin. Teemme kasvin esimerkiksi muovailemalla, piirtämällä, maalaamalla tai leikkaamalla ja liimaamalla. Millaiset lehdet, juuret, kukat tai siemenet kasvilla on? Keksimme kasville elinympäristön ja olosuhteet, joissa se viihtyy. Pärjäisikö kasvi Suomen luonnossa? 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Tutkimme erilaisia elinympäristöjä tekemällä perspektiiviretken. Aloitamme kiipeämällä korkealle paikalle, josta näkee eri suuntiin. Millaisia eri elinympäristöjä näkyy? Mitä eri lajeja näin kaukaa näkyy tai mitä lajeja uskomme, että näkemissämme ympäristöissä elää? 
Valitsemme jonkin ympäristön, jota menemme lähempää (samalla retkellä tai omana retkenään, jos paikka on kauempana) - esimerkiksi metsä, niitty, puisto, järven tai meren ranta, puron varsi. Paikan päällä laskemme, montako eri eliölajia löydämme. Millainen paikka on elää kasveille tai eläimille? 

Tutkimme paikkaa vielä muurahaisperspektiivistä eli esimerkiksi menemällä mahalleen makaamaan ja katselemalla, mitä ympäristöstä löytyy, kun sitä tutkii aivan läheltä maanpintaa. Piirrämme tai valokuvaamme yksityiskohtia. Jokainen etsii ja esittelee muille jonkin pienen asian luonnosta, jonka huomasi vasta tutkimalla muurahaisen näkökulmasta. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Tarpojat tutustuvat kestävän metsänhoidon FSC-sertifikaattiin. Vartionjohtajan avulla tarpojat tutkivat kaupassa tai netistä, mitä kaikkia tuotteita saa FSC-sertifioituna. 
Tarpojat tutustuvat FSC-sertifikaatin periaatteisiin https://fi.fsc.org/fi-fi/fscn-10-periaatetta ensin lukemalla niistä ja sitten tekemällä toisilleen pantomiimi-esitykset iltanuotiolla esitettäviksi siten, että kaikki saavat esittää ja arvailla. Pantomiimi-esitysten sijaan tarpojavartio voi tehdä myös pictionary-tyyppisen piirrospelin joukkueittain. 

Tarpojat voivat myös verrata FSC-periaatteita toiseen metsäsertifikaattiin, PECF:n ja pohtia näiden kahden sertifikaatin yhtäläisyyksiä ja eroja. https://pefc.fi/miksi-pefc/  

Vaikuttaako jompikumpi paremmalta? Miksi?  

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Tutustumme Metsäosaajan osaamismerkkiin ja siitä tehtyyn opasvihkoon.

Poimimme opasvihkosta 2-5 aktiviteettia, jotka teemme samoajavartiomme kesken ja kannustamme toisiamme koko osaamismerkkikokonaisuuden tekemiseen ja osaamismerkin hakemiseen. https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/OQPHFTaMD0a1S/apply  

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Tutustumme Metsämiesten säätiön työhön ja avustusmahdollisuuksiin. Metsämiesten säätiön avustuksella on muun muassa tehty Partion metsäohjelma 2015-2018.  

Suunnittelemme Suomi-projektin, jonka teemaksi otamme metsäsuhteen ja jonkin tämän Agendan tavoitteen alatavoitteen. 

Vinkki! Suunnitelma kannattaa tehdä niin konkreettiseksi, että se on mahdollinen toteuttaa toisena ohjelmapainotusvuonna ja ihan oikeasti hakea avustusta! 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry