Sanoista tekoihin! Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite partiolaiselle

Partiolainen oppii, että rauha on hyvän ja toimivan elämän edellytys. Partiolainen oppii erilaisia keinoja rauhan rakentamiseen. Partiolainen ymmärtää, että oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto on rauhanomaisen yhteiskunnan edellytys. 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki 

Rauhan leviäminen  

Tarvikkeet: Laakeita astioita esim. vateja, kiviä (pese kivet ennen käyttöä), tusseja tai maalia. 

Jaa tarvittaessa lauma pienempiin ryhmiin. Olisi kuitenkin hyvä jos jokaisella ryhmällä olisi yksi johtaja johtamassa aktiviteetin tekoa. 

Jokainen ryhmäläinen pudottaa kiven vedellä täytettyyn astiaan. Katsokaa pudotuksesta syntyneiden väreiden liikettä. Ulottuivatko väreet astian reunoille saakka? 

Lue ryhmäläisille ääneen seuraava teksti: 

"Kivi kuvastaa jokaista pientä hyvää tekoa, jonka teemme rauhan puolesta. Väreet kuvastavat sitä, kuinka tekomme saavuttavat muut ihmiset. Mitä tapahtuisi, jos jokainen 60 miljoonasta partiolaisesta tekisi yhden teon rauhan puolesta? Miltä väreet silloin näyttäisivät? Millaisen muutoksen se voisi saada aikaan maailmassa?" 

Ohjeista ryhmäläisiä ottamaan kivet käteensä ja sulkemaan silmänsä. Miltä kädessäsi oleva kivi tuntuu? Kuinka painava se on? Kuinka voimakas se on? Missä ajattelet sen olleen aiemmin? Ajattele seuraavaksi kiven kotia ja sitä kuinka ihmeellisiä, iloisia ja rauhallisia hetkiä se on todistanut. 

Lopuksi koristelkaa yhdessä lauman kanssa kivet haluamillanne materiaaleilla. Kivien valmistuttua asetelkaa niistä yhdessä rauhan symboli. Halutessaan jokainen saa viedä oman kiven kotiin muistoksi. 

Lähde: Rauhankasvatus 2021 -työryhmä (SP), Muistelemispäivän 2021 materiaali 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Konfliktin ratkaisu 

SOLMU VAI EI SOLMUA? 

Seikkailijoiden on yhdessä arvattava, onko kerälle käärityssä köydessä solmua, ja päätettävä, mitä väärästä vastauksesta seuraa. Sekä arvauksen että seuraamuksen suhteen on neuvoteltava yksimielinen päätös. 

Laita noin 6–8 metrin pituinen köysi maahan rullalle (pinoon) siten, että seikkailijat eivät näe sitä. Jos mahdollista, käytä köyttä, jossa on kahta eri väriä, jotta harjoituksesta tulee vaativampi. Seikkailijoiden tehtävänä on päättää, onko köydessä solmuja vai ei, kun molemmista päistä vedetään. Ennen kuin annat heidän tarkastella köyttä lähemmin, pyydä heitä yhdessä päättämään väärän arvauksen seuraamuksesta. Seuraamuksen tulisi olla jotain, minkä koko ryhmä joutuu tekemään. Ryhmän päätöksen tulee olla yksimielinen. Seuraamuspäätöksen jälkeen seikkailijat saavat tarkastella köyttä koskematta siihen ja tekevät päätöksen (solmu vai ei solmua).  

KESKUSTELU PÄÄTÖSTEN JÄLKEEN 

 • Miten ryhmä päätyi ratkaisuun seuraamuksesta ja solmusta? 
 • Olivatko päätökset todella yksimielisiä vai pakotettiinko joku tietylle kannalle?  
 • Muuttiko joku mieltään enemmistön näkökulmaksi, jonkun painostamana tm. syyn takia? 
 • Mikäli jollain ryhmässä on vahvasti eriävä mielipide ja hän joutuu sopeutumaan enemmistön päätökseen, kysy: Miten toimisit, jos sinut nimitettäisiin nyt ryhmän johtajaksi, jonka päätöksellä tehtäisiin lopullinen ratkaisu?  
 • Yleensä käy niin, että ryhmä valitsee helpon seuraamuksen. Kun osallistujat ovat löytäneet yhteisen ratkaisun, kysy mielipidettään muuttaneilta, miten vaikean seuraamuksen uhka olisi saanut heidät pitämään kiinni alkuperäisestä mielipiteestään ja puolustamaan sitä pidempään? Esimerkiksi, jos jokaisen tulisi maksaa 100 euroa tai 1000 euroa sakkoa, tai joku olisi loukkaantunut, mikäli päätös olisi väärä? 

Vasta keskustelun jälkeen seikkailijat saavat testata, onko köydessä solmua vai ei. Jos he arvasivat väärin ja valittu seuraamus on jotain toteutettavissa oleva, tehkää se yhdessä. Oikeasti vaarallista tai nolaavaa seuraamusta ei toteuteta. 

Lähde: Rauhankasvatus-työryhmä 2021, SP sekä Martti Ahtisaari-päivä 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Stop-leikki 

Kesto noin 20minuuttia, Vartionjohtaja ohjaa 

Rajojen kunnioittaminen on jokaisen ihmisoikeus. Missä sinun rajasi kulkevat? Mistä ja miten löytyvät toisen rajat?  

Tehtävä: Jokainen ottaa parin, jota vastapäätä asettuu etäisyyden päähän seisomaan. Toinen pari (A) jää seisomaan paikalleen, mutta toisen (B) tehtävänä on hiljaa lähestyä pariaan. A:n tehtävä on sanoa Stop!, kun B tulee läheisyyden sietorajalle. B:n tulee pysähtyä siihen. HUOM! Tehtävä on hyvä tehdä useamman kanssa, koska etäisyydet ovat jokaisen kanssa erilaisia.  

Tehtävä puretaan yhdessä koko vartion kesken tai pienissä ryhmissä. Vastauksia voi etsiä mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 • Miltä leikki tuntui?•Mitä ajatuksia leikki herätti?•Oliko eri ihmisillä erilaiset etäisyystarpeet? •Päästitkö jonkun ihmisen lähemmäksi kuin toisen? Miksi? •Miltä tuntui, kun toinen sanoi ”Stop!”? Olisitko voinut kuvitella meneväsi vielä lähemmäksi?

Lähde: Tarpojien taitopäivä 2021, Rauhankasvatus -työryhmä 2021 (SP), THL ja Amnesty THL: https://www.julkari.fi/handle/10024/90817Amnesty/ihmisoikeudet.net 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Konfliktin taustalla 

Kuka loukkaa ja ketä? 

Luotsi auttaa samoajia tehtävän toteutuksessa ja keskustelussa tarvittaessa. 

Jokaisella on vastuu olla loukkaamatta muiden ihmisoikeuksia. Mitä vastuu tarkoittaa käytännössä? Miten vastuu jakaantuu? Tehkää ensin tehtävä 1. ja sitten tehtävä 2 

Tehtävä 1. Keskustelkaa pienissä 3-4 hengen ryhmissä - tarvittaessa vaikka pareittain. On tärkeää, että ryhmät ovat niin pieniä, että jokainen keskustelija pääsee juttelemaan aiheesta. 

1) Kukin ryhmä valitsee yhden oikeuden ja miettii, miten sitä loukataan nuorten arkielämässä.  
Oikeudet:  

 • Jokaisella on oikeus omiin rajoihin.  
 • Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan.  
 • Jokaisella on oikeus omiin tunteisiin ja mielipiteisiin.  
 • Jokaisella on oikeus olla oma itsensä. 

Tehtävä 2. Kukin ryhmä saa yhden tahon, jonka velvollisuuksia se pohtii seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta. Ryhmä keksii yhden toimintaehdotuksen omalle taholleen. 

Tahot:  

 • kaverit  
 • opettajat  
 • vanhemmat  
 • ulkopuoliset ohikulkijat  
 • yhteiskunta  

Kysymykset:  

 • Mitä taho voi tehdä, kun ryhmän keksimä loukkaustilanne tapahtuu?  
 • Miten taho voi edistää seksuaalista itsemääräämisoikeutta?  
 • Mitä kukin taho voisi konkreettisesti tehdä, jotta ryhmän valitseman oikeuden loukkaaminen loppuu? 

Lähde: Rauhankasvatus-työryhmä 2021 (SP) 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Katsomme Rauhankasvatusinstituutin sivulta Tarinoita aktivismista -videoita. https://rauhankasvatus.fi/nuoret-ja-rohkeat-videokirjasto/ 

https://rauhankasvatus.fi/nuoret-ja-rohkeat-tehtavakokonaisuus/ 

https://www.nuortenideat.fi/fi/  

Nuorten aktivistien videot käsittelevät aktivismin ja osallisuuden teemoja mm. Suomessa, Perussa, Länsi-Saharassa ja Venäjällä. Nuoret kertovat omasta aktivismistaan tarjoten samalla esimerkkejä siitä, miten vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Videoiden aiheet käsittelevät muun muassa sukupuolten moninaisuutta, sukupuolinormeja, nuorten mielenterveyttä, trans-oikeuksia, ilmastoaktivismia, absolutisimia, vammaisaktivismia ja kansalaisaktivismia yleisesti.  

Videoiden katselun jälkeen keskustelemme: 

 • Mihin asioihin nuoret haluavat vaikuttaa ja millaisin keinoin?  
 • Miksi nämä teemat ovat heille tärkeitä?  
 • Mitä vaikuttamiseen tarvitaan?  
 • Millaisia haasteita nuoret ovat kohdanneet vaikuttajina?  
 • Mitä siitä seuraa, että aktivismi tehdään vaikeaksi tai pyritään tukahduttamaan?  
 • Miksi aktivismia halutaan tukahduttaa?  
 • Mikä auttaa jatkamaan vaikuttamista esteistä huolimatta?  
 • Mihin asioihin te haluatte vaikuttaa omassa lähiyhteisössä, omassa kunnassa, Suomessa, maailmalla?  

Teemme jokainen oman tai yhdessä yhteisen vaikuttamisen ajatuskartan: mihin haluamme vaikuttaa, miksi, mitä se vaatii meiltä, mitä asioita vaadimme muilta toimijoilta jne. Vaikuttamisideat voi laittaa myös Nuortenideat-sivustolle. 

Pohdimme myös itseämme vaikuttajina. Minkälaisia vuorovaikutustaitoja tarvitsemme? Minkälaisistä sosiaalisista taidoista on hyötyä? 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry