Sanoista tekoihin! Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Tavoite partiolaiselle

Partiolainen ymmärtää yhteistyön ja kumppanuuksien merkityksen kaikessa toiminnassa kestävän ja vastuullisen maailman rakentamisessa. Partiolainen tutustuu eri toimijoihin, jotka tekevät aktiivista työtä kestävän maailman eteen. 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki 

Sudenpennut tutustuvat ainakin yhteen yhteistyökumppaniin tekemällä vierailun tai pyytämällä vierailijan laumakerralle. Monella partiolippukunnalla on taustajärjestönä jokin seurakunta, joten se voi olla luonteva taho, joka tekee myös globaalia työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Akela voi pyytää sellaista työntekijää vierailulle tai vierailua johtamaan, joka voi kertoa sudenpennuille myös globaaleista yhteistyöhankkeista. Mikäli taustayhteisö ei ole seurakunta, voi vierailua pyytää myös omaan kuntaan, tai johonkin oman paikkakunnan järjestöön, jonka kanssa on tehty yhteistyötä. Mikäli paikkakunnalla on samalla alueella useita lippukuntia ja sudenpentulaumoja, voi vierailuja akeloiden yhteistyöllä yhdistää. 

Mikäli vierailu ei syystä tai toisesta onnistu, voi lauma pitää leffaillan tutustuen eri järjestöjen globaalin yhteistyön materiaaleihin. Esimerkiksi Plan, SPR, World Vision, Naisten pankki, Unicef, WWF tarjoavat tällaista videomateriaalia sivuillaan. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Seikkailijat pitävät leffaillan katsomalla mahdollisimman monen kehitysyhteistyötä tekevän järjestön videoihin. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi Plan, SPR, World Vision, Suomen Partiolaiset, Naisten pankki, Unicef, WWF, Lääkärit ilman rajoja tai moni muu. Sampo kokoaa sopivat videot seikkailijoille. Leffaillan aikana jokaisen videon jälkeen seikkailijat voivat äänestää, oliko kyseisellä videolla jotain sellaista, mitä itse haluaisi isona tehdä tai edistää. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Tarpojat toteuttavat Rauhankasvastusinstituutin Maailma 2030 -teemapäivän aktiviteetin Mikä motivoi vaikuttamaan. Vartionjohtaja sekä tarvittaessa luotsi fasilitoi. 

Harjoituksessa etsitään ymmärrystä siihen, mikä motivoi ja innostaa vaikuttamaan. 

Katsokaa videot Palestiinassa toimivasta lasten ja nuorten sirkuskoulusta ja gazalaisesta sairaalaklovnista. Pyydä tarpojia etsimään vastauksia seuraavaan kysymykseen videoilta: Mikä motivoi sirkuskoulun ohjaajaa ja sairaalaklovnia toimintaan?   

Kerätkää yhdessä taululle vastauksia.   

Pohtikaa, minkälaista toimintaa tarpojien omassa elämässä on, jossa ihmiset toimivat vaikuttaakseen jonkin asian eteen (esimerkiksi oppilaskunta, vanhempainyhdistys, kansalaisjärjestöt, harrastustoiminta). Ovatko omat vanhemmat, isovanhemmat tai muut tutut mukana jossakin toiminnassa, jossa pyritään vaikuttamaan johonkin asiaan? Ovatko tarpojat itse mukana jossakin sellaisessa toiminnassa?  

Haastatelkaa lähialueen vaikuttajia pienryhmissä – harrastuskerhojen ohjaajia, vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia ihmisiä, kansalaisjärjestöjen toimijoita, kunnanvaltuuston jäseniä. Esimerkkikysymyksiä:    

 • Kuka olet ja missä toiminnassa olet mukana? 
 • Mitä tavoitteita toiminnallanne on? 
 • Miksi olet toiminnassa mukana? 
 • Mitä se antaa sinulle? 
 • Millaisia haasteita toiminnassa on? 
 • Millaisia onnistumisen kokemuksia sinulla on toiminnasta? 
 • Voiko kuka tahansa osallistua toimintaanne? 

Haastattelut voi videoida, äänittää tai kirjata ylös. Tehkää haastatteluista sarjakuvia, videoita, lehtijuttuja tai pieniä esityksiä. Tuotokset voi jakaa sopivassa mediassa, esimerkiksi kololla tai retkellä tai sosiaalisessa mediassa. 

Lähde: Rauhankasvatusinstituutti, Maailma 2030 -teemapäivät 

https://teemapaivat.maailma2030.fi/demokratia-ja-osallisuus?assignments=346#accordion-346 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Tutustumme Rauhankasvatusinstituutin Nuoret & rohkeat -materiaali in ja teemme tehtävän nuorista aktivisteista. Materiaali kannustaa, innostaa ja rohkaisee nuoria toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta paikallisesti ja kansainvälisesti, yhteisöllisesti ja yksilönä.  

 • Nuorten aktivistien videot ⇲ pureutuvat aktivismin ja osallisuuden teemoihin tarjoten nuorille välineitä vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan. 
 • Videoiden ympärille on luotu ohjattuja harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan aktiivista kansalaisuutta monella eri tasolla. 
 • Voima-lehdessä ilmestyneitä haastatteluja nuorista aktivisteista voidaan käyttää syventämään ymmärrystä videoissakin esiintyvien nuorten tekemästä vaikuttamistyötä. 
 • Materiaalia täydentää oppilaitoksille ja nuorten itsenäiseen työskentelyyn tehty Protesti – Vastarannan historiaa -teos, jonka aktivi(sti)teettejä löydät kirjan omilta sivuilta. 

Lähde: Rauhankasvatusinstituutti Nuoret Rohkeat https://rauhankasvatus.fi/nuoret-rohkeat/  

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Tutustumme partion kumppanuustyöhön sekä Suomen Partiolaiset ry:n kumppaneihin ja yhteistyöhön, jota teemme erilaisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Partiolla on kumppanuusstrategia ja kumppanuustoimintaan on luotu eettiset periaatteet.  

Miten valitsemme kumppaneita? Miten voidaan arvioida kumppanien kestäviä valintoja? Miten vastuullisuutta vaaditaan kumppaneilta? 

Arvioimme partion kumppaneita ja tarvittaessa olemme kumppaneihimme yhteydessä kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä meitä askarruttavista asioista. 

SP:n Kumppanuusryhmään voi olla yhteydessä kumppanuuksiin liittyen! 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry