Sanoista tekoihin! Tavoite 4: Hyvä koulutus

Tavoite partiolaiselle

Partiolainen oppii, että lasten oikeuksiin kaikkialla maailmassa kuuluu oikeus maksuttomaan koulutukseen. Partiolainen havaitsee, että joillakin alueilla tämän oikeuden toteutuminen ei ole itsestäänselvyys. Partiolainen tietää, että koulutus mahdollistaa erilaiset urapolut aikuisuudessa. 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki 

Sudenpennut tutustuvat eri maiden lasten koulunkäyntiin Unicefin videoiden avulla. Akelan johdolla sudenpennut keskustelevat laumassa tai pentueisiin jaettuina siitä, mitä ajatuksia videot heissä herättävät. Mitä samaa on videoiden kouluissa ja koulunkäynnissä verrattuna sudenpentujen kokemukseen koulusta? Mikä on erilaista? Mikä voi olla joidenkin maailman lasten koulunkäynnin esteenä? Mikä voisi olla Suomessa asuvan lapsen koulunkäynnin esteenä? Maksaako koulu jotain? Miten opettajien palkat maksetaan? Mitä jos on liian pitkä koulumatka käveltäväksi tai pyöräiltäväksi? Mitä jos ei ole busseja tai muuta julkista liikennettä eikä omaa autoa eikä polkupyörää? 

https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/videot/ 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Seikkailijat tutustuvat eri maiden lasten koulunkäyntiin Unicefin videoiden avulla. Sammon johdolla seikkailijat keskustelevat joukkueena tai pienempiin ryhmiin jaettuina siitä, mitä ajatuksia videot heissä herättävät. Mitä samaa on videoiden kouluissa ja koulunkäynnissä verrattuna sudenpentujen kokemukseen koulusta? Mikä on erilaista? Mikä voi olla joidenkin maailman lasten koulunkäynnin esteenä? Mikä voisi olla Suomessa asuvan lapsen koulunkäynnin esteenä? Maksaako koulu jotain? Miten opettajien palkat maksetaan? Mitä jos on liian pitkä koulumatka käveltäväksi tai pyöräiltäväksi? Mitä jos ei ole busseja tai muuta julkista liikennettä eikä omaa autoa eikä polkupyörää? 

https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/videot/ 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Tarpojat haastattelevat luvan kysyttyään eri ihmisiä heidän koulutuksestaan. Aktiviteetin voi aloittaa vaikkapa lippukunnan johtajistosta kysyen vanhempien johtajien mahdollisia ammatteja (entisiä tai nykyisiä) ja heidän koulutustaan, sekä kartoittaa tarpojien lähipiirin ammatteja ja koulutusta. Tarpojat voivat myös rohkeasti jalkautua lähialueen kauppoihin tai kauppakeskukseen tai kirjastoon, uimahalliin, kuntosalille – minne tahansa kysyäkseen siellä työskenteleviltä ihmisiltä heidän koulutustaan. Tarpojat muistavat kohteliaat käytöstavat ja ymmärtävät, jos joku ei halua vastata. Saaduistaan vastauksista tarpojat muodostavat koosteen johon kirjaavat mihin eri ammatteihin sama koulutus voi johtaa tai toisinpäin, millä eri koulutuksilla toimitaan samassa ammatissa (esimerkiksi myyjä). Samalla tarpojat huomaavat, että yhteiskunnassa on sekä sellaisia ammatteja, joihin vaaditaan tietty yksi koulutus että sellaisia ammatteja, joissa voi toimia erilaisilla koulutuksilla. 

Esimerkki vieraiden ammattilaisten lähestymiseen: Hei! Olemme partiolaisia ja toteutamme SANOISTA tekoihin ohjelmapainotuksen koulutukseen liittyvää aktiviteettia. Sopiiko sinulle, että kysymme mikä on sinun koulutuksesi ja liittyykö se tähän ammattiin, jossa työskentelet? 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Tutkimme jatko-opintomahdollisuuksia Suomessa ja maailmalla. Jokainen vartiomme jäsen valitsee sen ammatti- tai jatkokoulutussuunnan joka itseään eniten kiinnostaa ja johon voisi kuvitella hakeutuvansa. Jos monella on sama, valitaan muita läheisiä koulutussuuntauksia (esimerkiksi lääkäri + hammaslääkäri, jos lääkäriksi haluavia on monta, luokanopettaja + aineenopettaja jne.). Otamme selvää, mitä ko. Koulutus maksaa eri maissa, ja miten kauan koulutus kestää. Valitsemme yhdessä viisi eri maata, joista vain kaksi saa olla Euroopassa, ja yhden pitää olla kehittyvä maa. Korkeakoulutus Suomessa on maksutonta. 

Voimme järjestää oppimastamme tietoiskuja esimerkiksi lippukuntamme tarpojille tai muille lippukuntamme jäsenille. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Pohdimme alatavoitteen toteutumista maailmalla. Mikä edistää alatavoitteen toteutumista? Entä mikä estää? 

Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta. 

(Hyvä koulutus - alatavoite 4.7) 

Tutustumme erilaisiin kestävän kehityksen kehitysyhteistyöhankkeisiin. Kehitysyhteistyön avulla mahdollistetaan miljoonien ihmisten parempi elämä ja saadaan usein aikaan pitkän aikavälin vaikutuksia.  

Tutustumme myös partion kehitysyhteistyöhön ja olemme yhteydessä johonkin Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyökumppanimaan partiolaisista esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa. Otamme selvää, miten kehitysyhteistyöhanke on vaikuttanut ja millaisia tuloksia tai muutoksia hankkeella on saatu aikaan. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry