Sanoista tekoihin! Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite partiolaiselle

Partiolainen oppii, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu kaikkialla maailmassa. Partiolainen oppii, että ihmisen sukupuoli ei ole aina sama kuin syntymässä määritelty sukupuoli, ja että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Partiolainen oppii, että osa ihmisistä ei identifioidu mihinkään sukupuoleen ja että heille sukupuolten kaksijakoisuus (binäärisyys) esimerkiksi yhteiskunnallisissa lomakkeissa on ongelma. 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki 

Akela kirjoittaa lapuille erilaisia ominaisuuksia, kuten  

KILTTI VILKAS IHANA RAJU ÄÄNEKÄS HILJAINEN PUHELIAS LIIKUNNALLINEN KANKEA NOTKEA KÖMPELÖ NOPEA HIDAS SÖPÖ KAUNIS KOMEA TARKKA HUOLIMATON TOTTELEVAINEN VIISAS ÄLYKÄS NOKKELA HYVÄ KOULUSSA HYVÄ KÄSITÖISSÄ HYVÄ RUUANLAITOSSA HYVÄ MATEMATIIKASSA HYVÄ JÄÄKIEKOSSA HYVÄ LUISTELEMAAN TAITEELLINEN TUNTEELLINEN HUOLEHTIVA LOHDUTTAVA MUSIKAALINEN 

Ominaisuuksia voi keksiä lisää, kunhan ne eivät kuvaile ulkonäköä kielteissävytteisesti (esim. rumalihavalaiha jne.). Sudenpennut jaottelevat ominaisuuksia sen mukaan, sopivatko ne heidän mielestään tytöille, pojille, vai kaikille (kolme kasaa esimerkiksi kolon eri nurkissa). Akela ei puutu siihen, mitä mieltä sudenpennut ovat vaan antaa heidän koota kasat omien mielipiteidensä mukaan ja keskenään neuvotellen (ristiriitatilanteissa akela auttaa löytämään kompromissin). 

Kun kasat ovat valmiit, akela antaa sudenpennuille äänen niitä purkaessa: Miksi tämä kortti laitettiin tytöille, eikö se sovi pojille? Eikö se voisi olla kaikille-kasassa? 

Aktiviteetin ideana on, että sudenpennut huomaavat etteivät sukupuolet määrää ominaisuuksiamme ja jos sudenpennut oma-aloitteisesti alkavat laittaa kaikkia ominaisuuksia kaikille -kasaan, aina parempi. 

Akelan tai keskustelun johdattamana sudenpennut voivat myös pohtia sitä, että kaikki eivät koe olevansa tyttöjä tai poikia ja siksi osa ihmisistä ja myös lapsista kokee paremmin sopivansa siihen keskimmäiseen kasaan, johon tulivat lopulta kaikki ominaisuudet. Sudenpennut oppivat, että olemme kaikki ensisijaisesti ihmisiä, ja vasta toissijaisesti tyttöjä tai poikia – tai muunsukupuolisia. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Seikkailijat tutkivat oman kotikuntansa katujen nimiä. Kuinka paljon katujennimistöstä löytyy miesten mukaan nimettyjä katuja? Entä naisten? Mitä nämä ihmiset ovat tehneet, että he ovat saaneet oman kadun? Onko sukupuolijakauma tasainen? Jos ei, mistä tämä voisi johtua? 

Seikkailijat tutkivat myös suomalaisia liputuspäiviä esimerkiksi kalenterista.  Kuinka paljon näistä löytyy miehille osoitettuja päiviä? Entä naisille? Onko tämä sukupuolijakauma tasainen ja jos ei, mitä syitä tähän voisi löytyä? 

Seikkailijat nimeävät kolon tai kämpän eri osia oman lippukunnan, naapurilippukunnan, oman partiopiirin tai Suomen Partiolaisten tärkeiden henkilöiden mukaan. Seikkailijat perustelevat oman huoneen, nurkkauksen tai aukion ansaitsevien henkilöiden valintaa toisilleen sammon johdolla ja henkilöiden valinnassa noudatetaan tasa-arvoista sukupuolijakaumaa. Nimikyltit voidaan tehdä pahvista, paperista tai vaikka haloista tai laudanpätkistä. 

Lähde: ISOT-hanke 2017 (Itsenä olemisen tärkeydestä) 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Tarpojat pohtivat alla olevia kysymyksiä yhdessä mutta erikseen esimerkiksi learning cafe –metodilla, tai kynttiläpolku-tyyppisesti siten että kysymykset tulevat eteen yksi kerrallaan ja jokaisen kysymyksen kohdalla on kirjoitettaan yksin, pareittain tai max. kolmen hengen ryhmissä vastaukset yhteiselle paperille. Kaikki siis näkevät kaikkien vastaukset. Kun jokainen tarpoja on päässyt vastaamaan jokaiseen kysymykseen, puretaan kysymykset keskustelemalla vartionjohtajan tai luotsin johdolla aiheesta.  

  • Millaisissa tilanteissa olet huomannut, että sukupuolella on merkitystä? 
  • Milloin sinulle on ollut hyötyä/haittaa sukupuolestasi? 
  • Millaisiksi sukupuolesi edustajat yleensä ajatellaan? 
  • Minkälaisia ennakkokäsityksiä tai odotuksia olet kohdannut muiden ihmisten taholta? 
  • Onko sinuun kohdistunut virheellisiä tai rajoittavia käsityksiä tai odotuksia? 
  • Kohdellaanko koulussa tai partiossa kaikkien sukupuolten edustajia samalla tavalla?
  • Oletko saanut kasvaa yhteisössä, jossa sukupuolten moninaisuus huomioidaan? Jos et, miten tätä voisi edistää? 

Lähde: ISOT-hanke 2017 (Itsenä olemisen tärkeydestä)

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Pelaamme samoajavartiomme tai yhdessä koko lippukunnan johtajiston kanssa Seta ry:n tuottamaan Normipyöritys-peliä. Peli auttaa meitä tunnistamaan meitä ympäröiviä normeja ja samalla opimme edistämään ja tukemaan niitä, jotka eivät sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisensa, perhetilanteensa tai vaikkapa vammansa vuoksi sovi usein ahtaisiinkin normeihin. Linkki tulostettavaan pelilautaan: https://seta.fi/palvelut/materiaalitilaus/ - valitse materiaaleista Normipyöritys-menetelmä.  

Lähde: Seta ry 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Laadimme innostavia ja vaikuttamiseen kannustavia voimalauseita tasa-arvosta. 

Katsomme  videokirjastosta video Myanmarissa asuvasta Rose Kyawista ja hänen tekemästään työstä Women for Women -säätiössä. https://teemapaivat.maailma2030.fi/videokirjasto 

Haemme tietoa ja pohdimme, millaisia tasa-arvo-ongelmia Suomessa on. Miten ne eroavat videolla näkyviin tulevista Myanmarin tasa-arvo-ongelmista? Miksi tasa-arvo on tärkeää? Miten kaikki voivat vaikuttaa tasa-arvon paranemiseen? Mitä tasa-arvo mielestänne tarkoittaa? Miltä se näyttää? 

Teemme voimalauseita ja kuvia liittyen tasa-arvoon ja kiinnitämme niitä julisteina lippukuntamme kololle tai muuhun tilaan.  

Lähde: Rauhankasvatusinstituutti, Agenda 2030 teemapäivät 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry