Sanoista tekoihin! Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite partiolaiselle

Partiolainen oppii, että työturvallisuus, työssä jaksaminen ja reilu palkkaus ovat tärkeitä ihmisarvoisen työn elementtejä, joiden toteutumiseen Agenda 2030 –tavoitteet tähtäävät. Partiolainen oppii, että globaalissa maailmassa työ ja talous eri maissa kytkeytyvät toisiinsa ja että on tuoteryhmiä, joiden tuotanto on lähes kokonaan keskittynyt tiettyihin matalan elintason alueille. Partiolainen oppii, miten omassa elämässään voi vaikuttaa siihen, että näillä alueilla työskentelevät, kaikkialle maailmaan tuotteita tuottavat ihmiset saisivat paremmat työolot ja reilumman palkkauksen. 

SUDENPENNUT

Toteutusvinkki 

Sudenpennut tutustuvat Reilun kaupan merkkiin ja ideaan. Sudenpennut pohtivat, mitä kaikkea heidän arkeensa kuuluvia tuotteita olisi saatavilla myös Reilun kaupan tuotteina. Sudenpennut pohtivat, mikä voisi olla syynä siihen, että jotain tiettyä tuotetta ei osteta Reilun kaupan tuotteena: joskus Reilun kaupan tuotteet saattavat olla kalliimpia kuin tavalliset epäreilut tuotteet, mutta eivät kuitenkaan aina. 

Materiaaleja aktiviteetin toteutukseen löytyy Reilu kauppa ry:n sivuilta. https://reilukauppa.fi/osallistu/reilun-kaupan-koulut/toimintavinkit/  

Toteutukseen kannattaa ottaa ainakin Suklaan matkassa –tarina, sekä Reilun kaupan banaanin matka –juliste. Muistipeli voi myös olla mukava toteuttaa pentueissa. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SEIKKAILIJAT

Toteutusvinkki 

Seikkailijat tutustuvat vaateteollisuuteen ja sen maailmanlaajuisiin ongelmiin Työväenmuseo Werstaan toteuttaman eVaatevallankumous2020 –materiaalipaketin avulla. http://www.werstas.fi/evaatevallankumous2020/  

Seikkailijat tekevät Sammon johdolla joko Vaatteiden elinkaari -agenttitehtävän & haasteen, tai Päivä tekstiili- ja vaateteollisuuden työntekijänä -roolipelin (roolipeli on tehty etänä toteutettavaksi, mutta se on helppo siirtää myös läsnäolototeutukseen). Myös molemmat aktiviteetit voidaan tehdä, mutta roolipeli vaatii useamman kokoontumiskerran tai esimerkiksi päiväretken, ja mahdollisuuden käyttää tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta internetillä. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

TARPOJAT

Toteutusvinkki 

Tarpojat tutustuvat vaateteollisuuteen ja sen maailmanlaajuisiin ongelmiin Työväenmuseo Werstaan toteuttaman eVaatevallankumous2020 –materiaalipaketin avulla. http://www.werstas.fi/evaatevallankumous2020/  

Tarpojat tekevät vartionjohtajan johdolla joko Vaatteiden elinkaari -agenttitehtävän & haasteen, tai Päivä tekstiili- ja vaateteollisuuden työntekijänä -roolipelin (roolipeli on tehty etänä toteutettavaksi, mutta se on helppo siirtää myös läsnäolototeutukseen). Myös molemmat aktiviteetit voidaan tehdä, mutta roolipeli vaatii useamman kokoontumiskerran tai esimerkiksi päiväretken, ja mahdollisuuden käyttää tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta internetillä. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

SAMOAJAT

Toteutusvinkki 

Katsomme YLE Areenasta löytyvän Verta, hikeä ja T- paitoja dokumenttisarjan. https://areena.yle.fi/1-50183627  Sarja koostuu kahdeksasta noin puolen tunnin jaksosta, joten sarjan katsomiseen on hyvä varata joku retkipäivä tai sopia esimerkiksi niin, että ensimmäinen ja viimeinen jakso katsotaan yhdessä ja siinä välissä jokainen samoaja katsoo välijaksot omalla ajallaan. Mikäli sarja on jo joillekin tai kaikille vartion jäsenille tuttu, katsokaa silti muistin virkistykseksi yhdessä ensimmäinen, ja viimeinen jakso ja välistä yksi vaikuttavana koettu jakso. 

Sarjaa katsoessamme ja etenkin päätösjakson katsomisen jälkeen keskustelemme sen herättämistä ajatuksista. Laskemme jokainen, kuinka monta t-paitaa meillä on kaapissa ja kuinka monta näistä aktiivikäytössä. Keskustelemme partiolaisten (ja muidenkin harrastusporukoiden) tavasta hankkia uusi t-paita tai muu vaate eri tapahtumiin tapahtumien logolla. Kuinka usein nämä vaatteet on tuotettu vastuullisesti? Onko Kajolla leirivaatteita myynnissä? 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

VAELTAJAT

Toteutusvinkki 

Tutustumme termeihin vastuullinen sijoittaminen ja eettinen sijoittaminen. Miten ne eroavat “tavallisesta” sijoittamisesta? 

Kuluttajina ja sijoittajina voimme haastaa yhtiöt kertomaan vastuullisuudestaan enemmän. Yhtiökokous on paikka, jossa omistaja voi vaikuttaa kun taas kuluttaja voi vaikuttaa yhtiöiden toimintaan omilla kulutuspäätöksillä. 

Teemme listauksen suomalaisista yhtiöistä, jotka kertovat avoimesti kestävistä ja eettisistä tekijöistä eli kuinka hyvin yritykset raportoivat ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia tekijöitä. Ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa pisteytetään ESG-pisteiden avulla (Environmental, Social, Governance). 

Pohdimme sitä, kuinka voimme edistää vastuullista sijoittamista Suomessa. 

Vinkki sopii toteutettavaksi seuraavissa partio-ohjelman aktiviteeteissa:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry