Från ord till handling - programsatsning 2022-2023

Från ord till handling är scoutingens programsatsning för 2022-2023. Genom programsatsningen får scouterna bekanta sig med FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt arbeta för en bättre värld.

Programsatsningen är uppdelad på två år så att det första året fokuserar på Agenda 2030:s mål genom aktiviteter i åldersgruppernas program, och det andra året är det dags för varje kår att göra gärningar för en bättre värld i de egna sammanhangen och tillsammans med de egna samarbetsparterna.

För båda åren publiceras programpaket med färdiga aktivitetstips. Var redo, nu går vi från ord till handling!

Bild: Mari Lehtisalo

ÅR 2023 GÖR VI HANDLINGAR FÖR EN BÄTTRE VÄRLD!

Programsatsningen Från ord till handling uppmuntrar under år 2023 scouter att handla för en bättre värld i enlighet med målsättningarna i Förenta Nationernas program för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Tanken är att dessa handlingar görs i ett större sammanhang än den egna kåren och att de uppmuntrar människor också utanför scouterna att handla för en bättre värld.

Från ord till handling - Handlingar 2023

AKTIVITETER KRING MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING (PROGRAMSATSNING 2022)

Programsatsningen är uppbyggd kring FN:s mål för hållbar utveckling, och för varje mål finns tips för de olika åldersgrupperna.

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors