Från ord till handling: handlingar för år 2023

Programsatsningen Från ord till handling uppmuntrar under år 2023 scouter att handla för en bättre värld i enlighet med målsättningarna i Förenta Nationernas program för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Tanken är att dessa handlingar görs i ett större sammanhang än den egna kåren och att de uppmuntrar människor också utanför scouterna att handla för en bättre värld. Handlingarna kan gärna synas i social media med hashtagsen #fissc #frånordtillhandling23, och för nationell synlighet också #partioscout och #sanoistatekoihin23

Tipsen nedan är förslag. Utöver, eller istället för dem kan kåren och grupperna gärna förverkliga egna idéer på projekt kring programsatsningen! 

1. INGEN FATTIGDOM

Handlingstips 1: Klädinsamling 

Beskrivning: Arrangera en klädinsamling och donera kläderna till en organisation/instans som återvinner dem och delar ut dem till mindrebemedlade (till exempel Hope, FRK, Återanvändningscentralen (Kierrätyskeskus), församlingens diakoniarbete). Eller delta i Partioaittas vinterrock-insamling för de bostadslösas natt (ordnas årligen i september-oktober; läs mer på www.partioaitta.fi/hyvakiertamaan). 

Förberedelser: Börja med att kontakta den organisation/instans som ni vill donera kläderna till och ta reda på vilken typ av donationer de önskar (säsong, storlek etc) och ordna sedan en insamling av de önskade kläderna i kåren och i kårmedlemmarnas närkrets. Ni kan bredda insamlingen på orten genom att informera om den på busshållplatser, i biblioteket, på lopptorg, i närbutiken eller på en annan plats där närområdets invånare rör sig. De insamlade kläderna samlas i kårlokalen i slutna plastkassar eller sopsäckar. Kom på förhand överens med organisationen hur donationerna levereras. Organisationen ser sedan till att donationerna når de behövande.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen 

Vem ska kontaktas? Hjälporganisationen, t.ex. Hope, FRK, Återanvändningscentralen, församlingen 

I samarbete med: Plan 

2. INGEN HUNGER

Handlingstips 1: Matproduktion 

Beskrivning: Skapa en gemensam köksträdgård vars skörd doneras till välgörenhet, eller ordna en skördefest av grödorna och bjud på en gratis måltid antingen åt en med samarbetsparten överenskommen målgrupp eller åt alla invånare på orten. 

Förberedelser: Utse en lämplig samarbetspart som ni förverkligar köksträdgården tillsammans med och utred en plats där ni kan anlägga trädgården. Skaffa eller snickra ihop odlingslådor, skaffa mull och lämpliga frön för nyttoväxter (t.ex. morot, potatis, zucchini, rädisor, gurka). Så fröna i april-maj (beroende på art) och dela ut bevattnings- och vårdturer under sommarveckorna till kårens olika grupper så att trädgården tas om hand minst en gång i veckan.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen 

Vem ska kontaktas? Lämplig samarbetspart, till exempel: församlingens scoutarbetare (FRANS) eller ungdomsarbetare, skolans elevkår, biologi-, geografi- eller omgivningsläraläraren, stadens/kommunens trädgårdsmästare, husbolagets disponent, en anställd på en välgörenshetsorganisation...

3. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Handlingstips 1: Delat välmående 

Beskrivning: Ordna under ett år regelbundet sång- och rörelsestunder på ett närbeläget serviceboende eller vårdhem.  

Förberedelser: Planera ett 30-45 minuters program med kända allsånger och rörelser som passar ihop med dem och som är möjliga att göra också sittande på en stol eller i en rullstol. Öva programmet en eller två gånger inom kåren innan den egentliga sångstunden.  

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen 

Vem ska kontaktas? Anställda på närbeläget serviceboende eller vårdhem. 

 

Handlingstips 2: Sy en tygbinda 

Beskrivning: Sy tygbindor och ordna en workshop dör ni också lär andra sy tygbindor. Med den här åtgärden minskar ni mens-fattigdomen och bryter tabun kring mens samt uppmuntrar till användning av återanvändbara produkter framom engångsprodukter.

Förberedelser: Bekanta er med instruktionerna för tygbindor på No Missed School Days-projektets sida: https://www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/materiaalipankki/samoaja-vaeltaja/ Öva genom att själva sy en tygbinda. Ordna sedan en workshop kring att sy tygbindor. Ifall inte alla behöver tygbindor för eget bruk så kan de samlas in och doneras till exempel via skolhälsovårdaren rådgivningen eller en välgörenhetsorganisation. Workshopen kan arrangeras i kårlokalen under normal mötestid, men det är viktigt att komma ihåg att informera om det på förhand. För att få utomstående deltagare till workshopen kan ni till exempel marknadsföra den via kommunens eller församlingens ungdomsarbete, på rådgivningen (sätt upp ett meddelande på anslagstavlan), Martha-föreningen eller till exempel i en handarbetsgrupp på social media. 

Med i åtgärden: explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen  

Vem ska kontaktas? En eventuell samarbetspart för förmedling av tygbindorna till behövande: skolhälsovårdaren, rådgivningen eller en välgörenshetsorganisation (t.ex. Hope, FRK, församlingens diakoniarbete) 

I samarbete med: No Missed School Days -samarbetsprojektet mellan Finlands Scouter och scouterna i Uganda 2019-2022 

4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Handlingstips 1: Hjälp på skolstigen

Beskrivning: Samla in pengar för att möjliggöra skolgång för barn i krisområden. 

Förberedelser: Planera hur ni utför pengainsamlingen. Ordnar ni en basar, eller samlar ni in pengar till exempel genom att tillverka och sälja mjöd inför vappen eller glögg inför julen, genom att ordna program på barnkalas eller på något annat sätt? Ni kan också delta som insamlare i en bössinsamling. Donera pengarna som ni samlat in till en pålitlig aktör som möjliggör skolgång för barn i krisdrabbade områden. Till exempel via Unicef riktas stödet till Ukraina, Afganistan, Syrien, Jemen och Öst-Afrika (situationen hösten 2022) https://www.unicef.fi/hem/

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Alla tänkbara samarbetsparter, scouternas närkrets, förbipasserande...

5. JÄMSTÄLLDHET

Handlingstips 1: Fotoutställning 

Beskrivning: Ordna en fotoutställning på er hemort om jämställdhet och flickors rättigheter.  

Förberedelser: Kom överens om en lämplig plats för fotoutställningen så att den når många människor och/eller nya målgrupper; till exempel på biblioteket, ungdomsgården eller i skolan. Plan har ett färdigt koncept för fotoutställningar och har flera olika som man kan beställa. Fotoutställningen En trygg början på livet / Turvallinen alku elämälle har textning också på svenska. Mer information finns på https://plan.fi/loyda-oma-tapasi-osallistua/jarjesta-valokuvanayttely/. Sidan är finskspråkig, men om ni är intresserade av att ordna en fotoutställning så hittar ni kontaktuppgifter på sidan och kan den vägen se om ni kan få information på svenska. Eller ta kontakt med programkoordinatorn på FiSSc:s kansli och be om översättningshjälp ifall ni behöver.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Biblioteket, stads- eller kommunhuset, ett köpcentrum eller en butik eller någon annan offentlig plats där utställningen kunde ordnas. Plan för fotografierna och informationen.

I samarbete med: Plan 

 

Handlingstips 2: Läscirkel 

Beskrivning: Ordna en läscirkel som är öppen för alla där ni diskuterar hur klimatkrisen påverkar jämställdhet och flickors rättigheter, eller en läscirkel om könsmångfald och om barns och ungas upplevelser av att växa upp som ickebinära eller trans.

Förberedelser: Läscirkeln kan ordnas som ett teamsmöte över nätet, i samarbete med biblioteket i bibliotekens utrymmen eller i en bokhandel eller på ett café. Läscirkeln kan förverkligas för barn, för unga eller för vuxna.

Tips på böcker att läsa:

Barn: 
- Elena Favilli, Francesca Cavallo – Godnattsagor för rebelltjejer & Godnattsagor för rebelltjejer 2
- Jessica Walton och Dougal MacPherson: Teddy : en vänlig historia om identitet och vänskap
- Ben Brooks - Sagor för barn som vågar vara annorlunda

Unga:
- Malala Yousafzai, Patricia McCormick, Sarah J Robbins - Malala : min historia om hur jag tog strid för flickors rättigheter

Andra stadiet och vuxna:
- Alan Weisman - Vad händer med världen utan oss
- Emmi Itäranta - Minnet av vatten
- Markus Rosenlund - Vädret som förändrade världen
- Naomi Klein - Det här förändrar allt

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Ett tsälle där bokcirkeln kan ordnas, till exempel biblioteket, skolan, ungdomsgården, bokhandel, café. 

I samarbete med: Plan 

 

6. RENT VATTEN OCH SANITET

Handlingstips 1: Två-minuters duschar 

Beskrivning: Utmana kårens medlemmar med familjer, samt den egna flockens/lagets eller patrullens medlemmars lag-/gruppkamrater från andra hobbyn (idrottslag/hobbygrupper kan gärna utmanas i sin helhet), att övergå till två-minuters duschar.

Förberedelser: Förbind er att under minst en månads tid följa med hur långa duschar ni tar och rapportera detta på ett överenskommet sätt, till exempel med hjälp av ett nätformulär eller en pappersblankett. Uppmana alla andra som ni får med i utmaningen att rapportera på liknande sätt. Grupper och lag som träffas varje vecka kan rapportera en vecka i taget. Räkna i slutet av månaden ut hur mycket vatten ni tillsammans lyckats spara, om ni räknar ihop alla rapporterade dushar och den tid de tagit och jämför det med att dessa duschar skulle ha tagit 10 minuter/dusch.

Uppmuntra alla att rapportera alla duschar de tagit, oberoende om duscharna varat i 1,5 , 3 eller 8 minuter; det viktigaste är att var och en gör sitt bästa och försöker förminska sin vattenförbrukning.

Kom ihåg att människor i olika livssituation har olika möjlighter att minska på antalet duschar och/eller längden duscharna tar. Döm inte. Erbjud gärna möjlighet till anonym rapportering.

Påminn under kampanjmånaden att en snabbare dusch utöver att spara in på vatten också sparar på naturen, sparar energi och är lättare för plånboken.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Alla kårmedlemmar och deras familjer samt medlemmar och familjer i de idrottslag eller andra hobbygrupper som kårens medlemmar också är med i.

7. HÅLLBAR ENERGI

Handlingstips 1: Spara energi med yllesockor på fötterna 

Beskrivning: Virka ylletofflor åt närkretsen, för att göra det trevligare att vistas i kyligare utrymmen under vintern. Ordna också virktalko och en workshop så att så många som möjligt lär sig virka ylletofflor och sedan klarar sig med en inomhustemperatur på 18-20 grader under vintern.

Förberedelser: Tälj egna virknålar av rönn eller björk. Ni kan till exempel använda er av dessa instruktioner https://www.slojdkommerlastad.se/project/talj-en-virknal-2/ och virka sedan ylletofflor till exempel enligt dessa instruktioner: https://www.billigt-garn.net/virkade-tofflor.html.

Ordna en workshop för invånarna i närområdet för såväl täljning av virknålar som toffel-virkning. Ge bort/donera tofflorna med hälsningen "Spara energi och håll inomhustemperaturen på 18-20 grader i vinter." Om möjligt kan ni gärna använda restgarn till tofflorna; restgarn kan ni samla in av familjemedlemmar, på arbetsplatserna och av invånarna i närområdet.

Om du är ivrig på att planera och/eller göra hantverk med scoutmotiv så kan du väldigt gärna planera tofflor med scout-tema och till exempel dela instruktionerna i Partiokäsityöt-gruppen på Facebook. 

Med i åtgärden: hela kåren / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Personer i scouternas närkrets, invånare i området.

 

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Handlingstips 1: En vecka med rättvis handel 

Beskrivning: Förverkliga Rättvis handel-veckan i samarbete med ett lokalt kafé eller hotell, eller en lokal restaurang, butik eller kiosk.  

Förberedelser: Gör informationsmateral som syns i er samarbetsparts utrymmen (till exempel planscher, eller kort på café-bord) om hur man genom att välja Rättvis handel-produkter i framförallt vissa produktgrupper (kaffe, te, bananer, bomull, utländska snittblommor etc) kan hjälpa arbetare i det globala syd att få en sådan lön som de kan leva på och kanske också försörja sin familj på.

Ni kan också göra ett skyltfönster ned Rättvis handel-produkter eller göra och sprida recept och måltidstips med Rättvis handel-produkter. 

Information och eventuellt också material för utställningen/informationsmaterialet kan ni fråga er för om hos en organisation som främjar Rättvis handel.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Ett lokalt kafé eller hotell, eller en lokal restaurang, butik eller kiosk. 

9. HÅLLBAR ENERGI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Handlingstips 1: Möjlighet att ta sig fram på ett hållbart vis 

Beskrivning: Kartlägg gruppmedlemmarnas väg hemifrån till kårlokalen och hemifrån till skolan, och andra för gruppmedlemmarna centrala rutter och fundera på om resorna kan göras tryggt på ett hållbart sätt, dvs med kollektivtrafik, cyklandes eller till fots.Om ni kommer på brister var i kontakt med kommunen eller staden; ni kan till exempel göra ett utlåtande eller en motion om att bristen ni hittat bör förbättras så att det är möjligt att ta sig fram på ett hållbart sätt under vardagar på den ifrågavarande rutten. Om ni kommer på brister i möjligheterna att ta sig fram hållbart också på andra viktiga rutter inom staden eller kommunen så kan ni påpeka också dem. Ifall ärendet inte avancerar eller ifall ni inte alls får ett svar kan ni arrangera en demonstration i närheten av kommun- eller stadshuset. 

Förberedelser: Ta reda på i vilket skick cykel- och gångvägarna i närområdet är (och om de alls finns), vilka riskfyllda platser det finns längs rutterna och vilka kollektivtrafikrutter det finns och hur kollektivtrafiktidtabellerna ser ut.

Med i åtgärden: vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Tjänsteman i kommunen, kommunfullmäktige

 

10. MINSKAD OJÄMLIKHET

Handlingstips 1: En hobby för barn och unga på flyktingförläggning

Beskrivning: Erbjud barn och unga på en flyktingförläggning en möjlighet att syssla med scouting, genom att förverkliga 2-4 (familje)scoutmöten med 3-4 veckors mellanrum och efter det ta med intresserade i veckoverksamheten. Intresserade vuxna kan ju också tas med som hjälpledare på utfärder, läger och andra evenemang. 

Förberedelser: Förbered 2-4 scoutmöten som kan hållas utan ett gemensamt språk, till exempel genom att göra eller printa ut bildkort över centrala mötesinslag (kö, handtvätt, eld, mugg... vad ni nu än behöver), eller genom att lära er några ord på olika språk som talas på flyktingförläggningen (kolla upp med flyktingförläggningen på förhand vilka språk som talas): ukrainska, kurdiska, arabiska... (Scouternas bildstöd-kort hittar du i scouternas materialbank på https://partio.emmi.fi/f/6MBq för att nå fram till bilderna måste du klicka på den lilla länken under inloggningsfälten "Avoimeen ainestopankkiin pääset tästä linkistä" och efter det gå till samma länk igen).

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? En närbelägen flyktingförläggning

I samarbete med Scouts, Peace and Security: Finlands Scouters och scouterna i Nepals samarbetsprojekt.

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Handlingstips 1: Fotspår  

Beskrivning: Ordna klimatavtryckstalko genom att under en vecka hålla en punkt för klimatavtrycksuträkning på någon offentlig plats och uppmuntra personerna som deltar i uträkningen att avge ett löfte om att i sin egen vardag och sitt eget liv göra förändringar för att minska klimatavtrycket. (Klimatavtrycksräknare ger ofta färdiga tips på saker man kan göra).

Förberedelser: Var och en gör antingen själv (de äldre åldersgrupperna och ledare) eller hemma tillsammans med en vuxen (de yngre åldersgrupperna) Sitras livstilstest på: https://livsstilstest.sitra.fi/ och avger löfte om att förverkliga minst två av de tips som testet ger på hurman kan ändra sin livsstil för att spara miljö och också egen tid och pengar. Då den egna gruppen/kåren har gjort testet så håller ni på förhand överenskomna testningspunkter i till exempel ett köpcentrum, närbutikens aula, på torget, i en populär lekpark eller i biblioteket.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Staden, kommunen: biblioteket, ungdomssektorn, torgtjänster, närbutiken eller köpcentret.

I samarbete med: Plan (ursprungliga idén), Sitra (livstilstestet)

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Handlingstips 1: Återanvändning av hobbyutrustning

Beskrivning: Ordna en utrustningsbytardag eller ett lopptorg för hobbyutrustning antingen live eller på nätet (t.ex. sakbytarbörs med hjälp av Google Drive).

Förberedelser: Ordna ett tillfälle ditt alla som vill kan hämta, antingen för att skänka bort eller sälja, hobbyutrustning som de inte längre behöver (för att utrustningen blivit för liten eller för personen har slutat med hobbyn), men som fortfarande är hel och användbar. Tillfället kan ordnas i kårlokalen, men marknadsför det tillräckligt brett så att också andra hobbygrenars och -föreningars barn och unga med familjer hittar tillfället. Scoututrustning som fungerar bra på ett sånthär tillfälle är till exempel liggunderlag, rinkor, stövlar, vandringskängor, regnkläder, kompasser, scoutskjortor, matkärl etc.

Be alla föreningar som kommer med på tillfället att marknadsföra det i sina kretsar och att också på förhand fundera på hurudan utrustning inom den hobbygrenen som fungerar att återanvända. Sammanställ en lista på vilka föreningar som deltar i sakbytardagen/lopptorget, så vet personer som deltar vilka olika hobbygrenar de åtminstone kan hitta utrustning för.

Med i åtgärden: hela kåren

Vem ska kontaktas? Övriga hobbyföreningar på orten: idrottsföreningar (fotboll, korgboll, ishockey, friidrott, boboll, simning, innebandy, cirkus, dans, kampsport...), ridskolor, musikinstitut, konstklubbar och -skolor, handrabetsklubbar och -skolor... Försök få med så många som möjligt. Om kårlokalen är liten behöver ni också kontakta staden, kommunen, ungdomsgården eller liknande för utrymme för tillfället.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Handlingstips 1: Klimatvänlig rörlighet

Beskrivning: Utmana andra lokala föreningar och samarbetsparter att under 3 månaders tid ordna verksamheten så att alla transporte sköts med bara muskelkraft eller kollektivtrafik. Gör lika i den egna kåren

Förberedelser: Informera den egna kårens medlemmar med familjer om utmaningen. Skapa en kanal för att synliggöra kampanjen och uppmuntra till klimatvänligare resor, till exempel ett Instagram-konto. Utmaningen kan kanske också förverkligas som en tävling, till exempel genom att samla ihop till lag i Kilometrikisa-tävlingen (www.kilometrikisa.fi, sidan är finskspråkig). Informera aktivt om utmaningen och en eventuell tävling och var också aktiv i att uppmuntra deltagarna.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Samarbetsparter, till exempel en eventuell bakgrundsorganisation, kårmedlemmarnas familjemedlemmar och eventuellt deras arbetsgemenskaper, övriga hobbygrupper på orten.

I samarbete med: Scouts, Peace and Security: Finlands Scouters och scouterna i Nepals samarbetsprojekt.

14. HAV OCH MARINA RESURSER

Handlingstips 1: Strandtalko

Beskrivning: Ordna ett skräpplockningstalko på en strand, eller delta i WWF:s skräpplockningstalkon längs Östersjöns stränder. 

Förberedelser: Om ni ordnar ett eget talko, informera om det på anslagstavlor till exempel i biblioteket och i närbutiken och uppmuntra också scouternas familjemedlemmar och vänner att delta. Utrusta er med sopsäckar och handskar och bege er till stranden på en överenskommen tid för att samla skräp. 

Med i åtgärden: hela kåren / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? eventuellt WWF. Koll atill exempel in deras Rankku-projekt: https://wwf.fi/sv/i-rankku-projektet-aterstalls-kustnara-livsmiljoer-i-vastra-nyland/ 

I samarbete med WWF

 

Handlingstips 2: Observationer

Beskrivning: Delta i Finlands Miljöcentrals projekt kring att samla in observationer från vattendrag. Mer information om detta kommer under år 2023.

Med i åtgärden: hela kåren / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

I samarbete med Finlands Miljöcentral SYKE och Tammerfors Universitet

15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Handlingstips 1: Rensningstalko

Beskrivning: Ordna ett talko för att rensa bort lupin, jättebalsamin eller någon annan invasiv art. Bjud in ortens invånare till talkot.

Förberedelser: Ta reda på var på orten det växer invasiva arter, och vilken tid på året som det lönar sig att rensa bort dem (till exempel lupin växer ofta på vägrenar, och kan rensas bort när som helst innan den stter frö i slutet av augusti).

Läs mer till exempel på WWF:s sidor om invasiva arter: https://wwf.fi/tiedotteet/2018/06/invasiva-arter-ett-stort-hot-mot-naturen-och-halsan-nu-utmanas-kommunerna-att-delta-i-bekampningen/.

Kom överens om en talkotidpunkt och marknadsför den brett på orten till exempel med hjälp av pamfletter eller planscher som ni tillverkat av återvunnet material. Dessa kan ni till exempel dela ut under ett patrullmöte. Uppmuntra talkodeltagarna att ta sig till talkot på ett hållbart sätt, till exempel cyklandes, gåendes eller med kollektivtrafik. Informera om talkot till exempel på busslinjen som kör förbi talkostället, i biblioteket, närbutiken eller på en annan plats där många rör sig.

Kom ihåg att markägarens tillstånd behövs för rensningstalkot.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Markägaren på området där talkot ska hållas. Invånare på orten. Talkot kan till exempel göras i samarbete med andra föreningar på orten eller genom att utmana personalen på ett lokalt företag att delta. 

I samarbete med WWF

 

Handlingstips 2: Platser för pollinerarna

Beskrivning: Uppmuntra invånarna i kårlokalens närområde, samt disponenten i husbolaget där kårlokalen är (eller ägaren till marken kårlokalen är på) att låta ängar växa och lämna delar av gräsmattorna oklippta och på det sättet lämna näring åt pollinerarna. Ta kontakt med kommunen eller staden och be om samma åtgärder för pollinerarna på de allmänna gräsområdena i kommunen/staden.

Förberedelser: Gör skyltar att sätta upp på gräsmattor och ängar som påminner om att beakta pollinerarna; dela också ut skyltar till invånare i närområdet som vill ha sådana. Gör en motion till kommunfullmäktige om att beakta pollinerarna på kommunens/stadens gräsområden.

Med i åtgärden: vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Invånarna i kårlokalens närområde, disponenten och husbolagsstyrelsen. Kommunens eller stadens miljöinstans eller fullmäktige.

I samarbete med Scouts, Peace and Security –projektet

 

Handlingstips 3: En lat höst

Beskrivning: Uppmuntra invånarna i kårlokalens närområde, samt disponenten i husbolaget där kårlokalen är (eller ägaren till marken kårlokalen är på) att inte kratta bort löven på hösten utan låta dem ligga kvar och ge naturlig näring åt jordmånen och naturliga övervintringsplatser för igelkottar. Ta kontakt med kommunen eller staden och be om samma åtgärder för jordmånen och igelkottarna i kommunens/stadens parkområden.

Förberedelser: Gör skyltar att sätta upp på gräsmattor och ängar som påminner om ärendet; dela också ut skyltar till invånare i närområdet som vill ha sådana. Gör en motion till kommunfullmäktige om att inte kratta stadens/kommunens parkområden. Eller bygg övervintringsplatser för igelkottar ifall det inte är mljkugt att lämna lövhögar kvar på marken. Instruktioner finns till exempel här: https://skane.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/106/2015/05/Igelkottsbo-f%C3%B6r-vintern.pdf 

Med i åtgärden: vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Invånarna i kårlokalens närområde, disponenten och husbolagsstyrelsen. Kommunens eller stadens miljöinstans eller fullmäktige.

I samarbete med Scouts, Peace and Security –projektet

 

Handlingstips 4: Skogspåverkan

Beskrivning: Skydda en lokal skog nära kåren.

Förberedelser: Ta reda på om skogen ägs av kommunen eller församlingen och om i så fall har ett skyddsvärde. Ta reda på mer om skogsskydd och gör ett initiativ om att skydda skogen. WWF:s skogsskyddsguide innehåller mycket information och också beskrivning av hur ett initiativ görs. Guiden finns bara på finska.  https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7kib28pietgk1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf  

Mer allmän information om wwf:s arbete för att uppmuntra församlingar och kommuner att skydda skogar kan du läsa på svenska till exempel här: https://svenska.yle.fi/a/7-1497900 

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Församlingen, kommunen.

I samarbete med WWF

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Handlingstips 1: Vi hjälper Ukraina

Beskrivning: Hjälp scouterna i Ukraina genom att ordna ett talko, en kampanj, en insamling eller en basar och skänka inkomsterna från satsningen till en instans som stöder Ukraina. Ni kan planera ett nytt projekt för att samla in pengar, eller till exempel bestämma att en del av julkampanjens inkomster skänks till scouterna i Ukraina.

Förberedelser: Bestäm på vilket sätt ni samlar in pengarna och förverkliga projektet enligt det. Om ni vill skänka pengarna specifikt åt just scouter i Ukraina så kan ni till exempel göra det via den brittiska halsduksshopen: https://www.onestopscouting.co.uk/national-scout-scarf-of-ukraine-1. Eller så kan ni stöda Ukrainare överlag via FRK, Unicef, Rädda Barnen eller någon annan pålitlig hjälporganisation. 

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

 

Handlingstips 2: Vi står upp mot mobbning

Beskrivning: Ordna en kampanjvecka eller -månad mot mobbing och ordna workshops kring mobbningsförebyggande arbete tillsammans med andra hobbyföreningar på orten. I arbetet kan ni använda er av Finlands Scouters material kring fredsfostran.

Förberedelser: Kom överens om ett besök hos en annan förening som erbjuder hobbyverksamhet på er hemort. Syftet med besöket är att skapa lag- eller gruppanda och förhindra mobbing. Gör aktiviteter ur Finlands Scouters program kring fredsfostran under besöket. Besöker kan göras av hela vargungeflocken, äventyrsscoutlaget eller spejarscoutpatrullen, eller av ett urval äldre scouter eller ledare. Fredsfostran-materialet finns här: https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/program-foer-fred 

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Andra organisationer på orten.

 

Handlingstips 3: Vad är fred?

Beskrivning: Skapa konstverk på temat fred under veckomöten. Sammanställ konstverken till en konstutställning och ordna en öppningsceremoni dit ni bjuder in höjdare från den egna orten att se och höra om barns och ungas syn på fred, samt andra för barn och unga viktiga frågor.

Förberedelser: Verken kan vara konst enligt fri teknik på papper, dikter eller sånger eller till exempel rap. Verk i textformat skriva ut på papper så att de också kan ställas ut under utställningen. Konstverken kan reflektera kring vad fred är, och också på hur det är när det inte är fred och vilka känslor det väcker hos barn och unga. Liknande konstverk skapas också i Nepal av scouter och unga där, och dessa kan också användas som en del av utställningen och/eller öppningsceremonin.

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Bibilioteket, ett kafé eller en annan lämplig plats för utställningen. Scouts, Peace and Security-projektgruppen som koordinerar samarbetet med scouterna i Nepal kring liknande konstverk. Den egna kommunens, stadens, församlingens eller scoutdistriktets/FiSSc:s höjdare som bjuds in till utställningens öppningsceremoni..

I samarbete med Scouts, Peace and Security: Finlands Scouters och scouterna i Nepals samarbetsprojekt.

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Handlingstips 1: Finlands Scouters långvariga samarbeten

Beskrivning: Samla in medel för att hjälpa scouter i de länder som Finlands Scouter länge haft samarbeten med; Nepal och Uganda. Samarbeten har också funnits med Senegal, Niger och Benin, och också dessa länder kan vara mål för insamlingen.

Förberedelser: Planera hur insamlingen sker; talko, våffelförsäljning, pop up-restaurang, deltagande i Unicefs eller FRK:s insamlingar eller något annat sätt. Finlands Scouters samarbetsprojekt stöds också av World Food Programme och Plan International Suomi, och också genom dem kan insamlingen förverkligas. Bekanta er också på förhand med Finlands Scouters samarbetsprojekt på https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/ (sidan är på finska). Ni kan gärna uppmuntra eller utmana andra hobbyföreningar att samla in pengar för Finlands långvariga samarbetspart Nepal. Mer information om det av Finska staten finansierade utvecklingsarbetet i Nepal finns på: https://um.fi/utvecklingssamarbete-nepal .

Med i åtgärden: hela kåren / vargungeflocken / äventyrsscoutlaget / spejarscoutpatrullen / explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Den hjälporganisation ni valt att rikta pengarna via. Marknadsför eventuellt talko eller ett evenemang åt invånarna i närområdet..

I samarbete med Scouts, Peace and Security: Finlands Scouters och scouterna i Nepals samarbetsprojekt.

 

Handlingstips 2: Dialogpaus-diskussion med scouter från ett annat land

Beskrivning: Diskutera om ett på förhand överenskommer ämne kring Agenda 2030-målsättningarna tillsammans med scouter från ett annat land.

Förberedelser: Kom överens om tidpunkt och platsform för diskussionen, samt diskussionens tema tillsammans med scouter från ett annat land. Bekanta er med dialogpaus-metoden och berätta också om den för de övriga scouterna, och försök följa metodens principer under diskussionen. Kom under diskussionen överens om åtgärder som ni på var sitt hålls ka försöka göra för en bättre värld. Synliggör diskussionen på social media och skriv artiklar som ni erbjuder åt scoutmedier och lokaltidningen. Diskussionen kan till exempel planeras in under JOTA/JOTI-veckoslutet.

Om dialogpausmetoden inom scoutingen (på finska): https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/eratauko-koulutukset/

Om dialogpausmetoden i största allmänhet: https://www.dialogpaus.fi/vad-ar-dialogpaus/ 

Med i åtgärden: explorerscoutpatrullen / roverscoutpatrullen

Vem ska kontaktas? Med scouter i Nepal fås kontakt genom Scouts, Peace and Security-projektgruppen. Med scouter i Senegal fås kontakt via Laura Lehto (per e-post eller teams (a)partio.fi). För kontaktuppgifter till scouter från andra länder kan ni till exempel vända er till FiSSc eller det finska distriktet som ni hör till.

I samarbete med Scouts, Peace and Security: Finlands Scouters och scouterna i Nepals samarbetsprojekt.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors