Från ord till handling Mål 1: Ingen fattigdom

Målsättning för scouten

Scouten vet hur extrem fattigdom kan motarbetas. Scouten arbetar för allas lika rätt till ekonomiska resurser och basservice, samt för verksamhetsformer som främjar fattigas ställning och jämställdhet mellan könen.

Scouten lär sig att extrem fattigdom definieras som att en person tvingas leva på mindre än 1,90 dollar, dvs. ca 1,65 euro, om dagen. I den summan ska också boendekostnader och eventuella kostnader på grund av sjukdom ingå. Agenda 2030 för hållbar utveckling har som målsättning att anskaffa denna extrema fattigdom från hela världen. 

Källa: Suomen YK-liitto 

 

VARGUNGAR

Tips 

Vargungarna kollar upp olika livsmedels priser i kårlokalens närbutik eller i en webb-butik. Om flocken har pengar kan vargungarna öva att hantera pengar i butiken genom att varje vargunge köper något livsmedel för en euro, med tanken att vargungen ska fundera vad de köper om de ska lyckas laga mat åt en hel familj för bara en euro.

Under handledning av akelan diskuterar vargungarna vilka metoder det finns föratt avskaffa fattigdom; lönearbete, pensionssystem, sjukförsäkringskassa och olika sjukdagpenningar, rehabiliteringsstöd, utkomstskydd, studiestöd, barnbidrag, gratis skolmat...

Vargungarna får veta varifrån pengarna till olika typer av stöd kommer - från skatter. På kvitton från butiksresan kan man kolla upp andelen skatter, och man kan förklara att för löner, pensioner och från så gott som alla inkomster betalar vuxna skatt.

Familjer som lever i extrem fattigdom kan man hjälpa också genom välgörenhet eller biståndsarbete. Akelan kan till exempel berätta om Finlands Röda Kors Hungerdags-insamling som vargungarna kan bekanta sig med och också delta i till exempel som insamlare eller genom att donera en summa av flockens pengar.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips 

Äventyrsscoutlaget delar in sig i påhittade familjer på 3-6 personer per familj. Under handledning av kaptenen funderar äventyrsscouterna på hur familjen skulle kunna leva på summan som finns tillgänglig, dvs 1,65 euro/familjemedlem/dag. Ca 1/3 av familjens pengar går till boendekostnader. Äventyrsscouterna kollar upp vad vanliga livsmedel kostar i butiken och vad familjen kunde äta. Aktiviteten kan göras i en butik eller webb-butik.

Under handledning av kaptenen diskuterar äventyrsscouterna vilka metoder det finns för att avskaffa fattigdom; lönearbete, pensionssystem, sjukförsäkringskassa och olika sjukdagpenningar, rehabiliteringsstöd, utkomstskydd, studiestöd, barnbidrag, gratis skolmat...

Äventyrsscouterna får veta varifrån pengarna till olika typer av stöd kommer - från skatter. På kvitton från butiksresan kan man kolla upp andelen skatter, och man kan förklara att för löner, pensioner och från så gott som alla inkomster betalar vuxna skatt.

Familjer som lever i extrem fattigdom kan man hjälpa också genom välgörenhet eller biståndsarbete. Kaptenen kan till exempel berätta om Finlands Röda Kors Hungerdags-insamling som äventyrsscouterna kan bekanta sig med och också delta i till exempel som insamlare eller genom att donera en summa av lagets pengar.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips 

Spejarscouterna bekantar sig med matpriserna i olika länder med hjälp av matbutiker på nätet. Samtidigt funderar spejarscouterna på om det skulle gå att leva på 1,65 euro om dagen ens om pengarna bara behöver räcka till mat. Spejarscouterna försöker få ihop mat för en fyra-personers familjs måltider för 4,4 € då en tredjedel, dvs. 2,2 € av familjens pengar går till kostnader för boende.

Exempel på matbutiker på nätet: 

https://www.sainsburys.co.uk/  

https://www.mathem.se/ 

https://www.myamericanmarket.com/us/ 

Samt finländska nätmatbutiker, och andra nätmatbutiker ni kommer på.

Under handledning av lotsen diskuterar spejarscouterna vilka metoder det finns för att avskaffa fattigdom; lönearbete, pensionssystem, sjukförsäkringskassa och olika sjukdagpenningar, rehabiliteringsstöd, utkomstskydd, studiestöd, barnbidrag, gratis skolmat...

Spejarscouterna vet varifrån pengarna till olika typer av stöd kommer - från skatter. På kvitton från butiksresan kan man kolla upp andelen skatter, och man kan förklara att för löner, pensioner och från så gott som alla inkomster betalar vuxna skatt.

Familjer som lever i extrem fattigdom kan man hjälpa också genom välgörenhet eller biståndsarbete. Lotsen kan till exempel berätta om Finlands Röda Kors Hungerdags-insamling som spejarscouterna kan bekanta sig med och också delta i till exempel som insamlare eller genom att donera en summa av patrullens pengar.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips 

Vi bekantar oss med fattigdom ur den extrema fattigdomens synvinkel på samma sätt som de yngre åldersgrupperna. Vi funderar ändå också på fattigdom ur ett bredare perspektiv; vi vet att det också i ett välfärdssamhälle som Finland finns fattigdom. Vi tar reda på hur man på olika sätt kan bekämpa fattigdom och hur man kan hjälpa dem som inte fångats upp av skyddsnäten i Finland eller utomlands. Vi väljer den metod att hjälpa som passar oss bäst, och hjälper.

Vi kan till exempel: 

  • Donera använda kläder i gott skick till organisationer som dear ut dem till personer i behov av hjälp. Till exempel Hope rf. och FRK fungerar nationellt, och det finns också andra bra alternativ.
  • Ordna lopptorg, ett jippo eller sätta upp ett bulle- och kaffestånd och donera inkomster som välgörenhet till en organisation som vi valt ut.
  • Delta som insamlare i hungerdagsinsamlingen (FRK).
  • Ordna en some-kampanj i samråd med en mindre förening som har insamlingslov.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Vi tittar på filmen I, DANIEL BLAKE på Youtube; en verklighetstrogen dramafilm som beskriver en havererad välfärdsstat. 

Efter att ha sett på filmen funderar och diskuterar vi vilka känslor filmen väckte. Känner vi vrede för personernas skull, tycker vi synd om dem, eller är det något som irriterar oss. Vi diskuterar hur filmen beskriver Storbritanniens socialskydd. Vilka faktorer påverkade Daniels och Katies öden? Vi funderar också på vilka ändringar i bidragssystemen som kunde hindra en person i deras situation för att hamna i en återvändsgränd. Mi funderar först på Katies val och sedan på Daniel Blakes; på vilka olika sätt syntes fattigdomen i deras liv? Kunde de ha gjort något annorlunda? Vilka råd skulle vi ge dem i de olika skedena av filmen?
(Källa: Koulukino)
 

Vi letar upp information om fattigdom i Finland. Hur defineras fattigdomsgränsen i Finland? Hur många lever under den gränsen i Finland? Hur många av de personerna i Finland som lever under fattigdomsgränsen har ett arbete? Hur definieras en låginkomsttagare? Vilka bidrags- och socialskyddsmöjligheter finns i Finkans? Vi jämför filmens huvudpersoners situation med motsvarande situation i Finland och funderar på hur det skulle gå för personerna i Finland.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors