Från ord till handling Mål 10: Minskad ojämlikhet

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att scoutrörelsen är global. Scouten lär sig vad scouter kan göra för att minska ojämlikhet både lokalt och globalt.

VARGUNGAR

Tips

Flocken tittar på bilderna som finns på https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/tva-varldar-samma-kvarter/ och diskuterar de kontraster som syns i bilderna. Vad kan ni komma på att kan ligga bakom den ojämlikhet som syns i bilderna? Vad kan ojämlikheten leda till? Finns det ojämlikheter i Finland? Flocken kan diskutera utgående ifrån frågorna som finns i samband med bilderna, eller fritt.

Flocken funderar utgående ifrån scoutlöftet och scoutidealen vad scouter kan göra för en bättre värld. 

Flocken bekantar sig med scouternas samarbetsprojekt i Uganda; No Missed Schooldays: https://www.scout.fi/nu/uganda-projektet/, med olika välgörenhetsorganisationer som arbetar för minskad fattigdom och ökad jämlikhet (Röda korset, Unicef, Plan, Läkare utan gränser...) och funderar på hur man kan påverka genom att diskutera och berätta om ojämlikhet.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Laget tittar på bilderna som finns på https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/tva-varldar-samma-kvarter/ och diskuterar de kontraster som syns i bilderna. Vad kan ni komma på att kan ligga bakom den ojämlikhet som syns i bilderna? Vad kan ojämlikheten leda till? Finns det ojämlikheter i Finland? Laget kan diskutera utgående ifrån frågorna som finns i samband med bilderna, eller fritt.

Laget funderar utgående ifrån scoutlöftet och scoutidealen vad scouter kan göra för en bättre värld. 

Laget bekantar sig med scouternas samarbetsprojekt i Uganda; No Missed Schooldays: https://www.scout.fi/nu/uganda-projektet/, med olika välgörenhetsorganisationer som arbetar för minskad fattigdom och ökad jämlikhet (Röda korset, Unicef, Plan, Läkare utan gränser...) och funderar på hur man kan påverka genom att diskutera och berätta om ojämlikhet.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna bekantar sig med Finlands Scouters aktuella utvecklingsprojekt (år 2022 Uganda, No Missed Schools Day samt Nepal och projektet för fredsfostran). Om lotsen vill kan hen också presentera tidigare projekt och resultat. https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/   (info bara på finska).

Samtidigt funderar spejarscouterna utgående ifrån scoutlöftet och scoutidealen vad de kan göra för en bättre värld. Lotsen kan använda det finskspråkiga blogginlägget på webbsidan Parempi lippukunta som inledning för diskussionen. Använd tipslistan på hur scouter kan hjälpa i akuta kriser. Länk till blogginlägget: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/partiolaisten-maailmanparantajat/ . Stora delar av blogginlägget finns översatt i tipset nedan.

Spejarscouterna genomför åtminstone ett av tipsen ur blogginlägget. Om en annan akut kris uppstår på något håll i världen, kan spejarscouterna också kanalisera sin verksamhet för att hjälpa i den krisen.

Haiti

Nästan 2 000 människor dog och 10 000 skadades i jordbävningen i augusti 2021. Jordbävningen förstörde över 60 000 hem och 76 000 fick skador. På Haiti oroar man sig för efterbävningar. Räddningsarbetet försvåras av översvämningar, lerskred och skyfall. Det råder brist på dricksvatten. Sjukdomar kan spridas. Hälsovården är överbelastad och det är svårt att få tillgång till sjukvård.

Haiti är ett fattigt land och lider fortfarande av förstörelsen som jordbävningen 2010 orsakade. Enligt Unicef har jordbävningen påverkat livet för över en halv miljon barn.

Vad kan varje scout göra för att hjälpa?

SOS HAITI SCOUT HERO – Bekanta dig tillsammans med din scoutgrupp med vad scouterna gör i Haiti. Samla in pengar till scouterna i Haiti: https://donate.scout.org/project/3bd32983-b5ba-4b8d-8414-216870374d67 

Gör en medelinsamling tillsammans med din scoutgrupp, till exempel till Finlands Röda Kors katastroffond. https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden/ 

Delta tillsammans med din scoutgrupp i Hungerdagsinsamlingen som börsinsamlare eller starta en nätinsamling. https://www.rodakorset.fi/hungerdagen/ 

Diskutera tillsammans med din scoutgrupp (på ett för åldersgruppen lämpligt sätt) om naturkatastrofer. Ta reda på vad katastroferna beror på, hur klimatförändringar påverkar dem och om något kan göras för att förhindra naturkatastrofer. (Enligt FN har klimatuppvärmningen som människan orsakat fördubblat antalet naturkatastrofer under de senaste 20 åren).

Finlands Röda Kors https://www.rodakorset.fi/finlands-roda-kors-skickar-hjalp-till-haiti-som-drabbats-av-en-jordbavning/ 

Kyrkans Utlandshjälp https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv/aktuellt/nyheter/kyrkans-utlandshjalp-har-beviljat-sammanlagt-200000-euro-till-bistand-i-haiti/ 

Plan https://plan.fi/svenska/

SOS-lapsikylä https://www.sos-lapsikyla.fi/haiti/ (på finska)

UN Women https://unwomen.fi/uutiset/un-women-tukee-haitin-maanjaristyksesta-karsineita-naisia/  (på finska)

Afghanistan

Den islamiska extremiströrelsen Taliban förverkligar kvinnors rättigheter i enlighet med sharialagen och det har ytterligare försämrat kvinnornas ställning i Afghanistan. Sharlialagen kan tolkas väldigt konservativt och då är kvinnors ställning i regel sämre än männens. Senast då talibanerna hade makten blev kvinnor utsatta för kontroll, våldtäkter och tvångsgiftemål. Speciellt oroande är nu hur lagen kommer att tolkas och hur det påverkar kvinnors och flickors säkerhet, studier, arbete och rörelsefrihet. FN anger att de fått rapporter om att taliban gjort sig skyldiga till grova brott mot mänskliga rättigheter, bland annat rekrytering av barnsoldater, restriktioner för kvinnor och förhindrande av skolgång för flickor.

Människor har dött i evakueringen från Afghanistan i augusti 2021. En del miste sitt liv i trängseln på flygplatsen i Kabul, en del har blivit skjutna eller dött i strider och explosioner. Många länder har skickat soldater för att trygga evakueringen. Också Finland har skickat soldater.

På grund av att Kabuls flygplats har varit avgränsad har inte medicinleverenser kommit fram. Risken för terrordåd från extremiströrelsen talibans fiender försvårar processen att hålla flygplatsen säker.

Redan före konflikten var behovet för humanitär hjälp stort. Ungefär hälften av befolkningen behöver humanitär hjälp. Det råder också en stor press på Afghanistans grannländer, dit en del människor flyr. Enligt Världshälsoorganisationen försämras den humanitära situationen snabbt. Världshälsoorganisationen varnar för en humanitär katastrof.

Enligt FN:s uppskattning kan till och med en halv miljon människor fly från Afghanistan. Det här ökar den humanitära nöden ytterligare. FN har också varnat om att Afghanistan hotas av en brist på mat och livsmedel och kan till och med stå inför en hungersnöd. Det råder redan ett hot om en ekonomisk kris: priset på mat stiger och bankerna är stängda.

Vad kan varje scout göra för att hjälpa?

Bekanta dig tillsammans med din scoutgrupp med scouternas verksamhet i Afghanistan. Samla in pengar till scouterna i Afghanistan.  https://donate.scout.org/project/ea4596eb-48da-4461-ac69-eb84acffe9a2 

Gör en medelinsamling tillsammans med din scoutgrupp, till exempel till Unicef heller Finlands Röda Kors katastroffond. https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden/ 

Delta tillsammans med din scoutgrupp i Hungerdagsinsamlingen som börsinsamlare eller starta en nätinsamling. https://www.rodakorset.fi/hungerdagen/ 

Diskutera tillsammans med din scoutgrupp (på ett för åldersgruppen lämpligt sätt) om mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors och barns rättigheter.

Sprid information om situationen i Afghanistan. Prata om mänskliga rättigheter. Krisen pågår trots att rubrikerna tystnar.

Kontakta beslutsfattare tillsammans med scoutgruppen. Du kan kräva att beslutsfattare agerar genom att kontakta dem. 

Bekanta dig tillsammans med din scoutgrupp med olika välgörenhetsorganisationers jobb i Afghanistan.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Explorerscouterna bekantar sig med Finlands Scouters aktuella utvecklingsprojekt (år 2022 Uganda, No Missed Schools Day samt Nepal och projektet för fredsfostran). Om lotsen vill kan hen också presentera tidigare projekt och resultat. https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/yhteistyo/kehitysyhteistyo/   (info bara på finska).

Samtidigt funderar explorerscouterna utgående ifrån scoutlöftet och scoutidealen vad de kan göra för en bättre värld. Lotsen kan använda det finskspråkiga blogginlägget på webbsidan Parempi lippukunta som inledning för diskussionen. Använd tipslistan på hur scouter kan hjälpa i akuta kriser. Länk till blogginlägget: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/partiolaisten-maailmanparantajat/ . Stora delar av blogginlägget finns översatt i tipset nedan.

Explorerscouterna genomför åtminstone ett av tipsen ur blogginlägget. Om en annan akut kris uppstår på något håll i världen, kan explorerscouterna också kanalisera sin verksamhet för att hjälpa i den krisen.

Haiti

Nästan 2 000 människor dog och 10 000 skadades i jordbävningen i augusti 2021. Jordbävningen förstörde över 60 000 hem och 76 000 fick skador. På Haiti oroar man sig för efterbävningar. Räddningsarbetet försvåras av översvämningar, lerskred och skyfall. Det råder brist på dricksvatten. Sjukdomar kan spridas. Hälsovården är överbelastad och det är svårt att få tillgång till sjukvård.

Haiti är ett fattigt land och lider fortfarande av förstörelsen som jordbävningen 2010 orsakade. Enligt Unicef har jordbävningen påverkat livet för över en halv miljon barn.

Vad kan varje scout göra för att hjälpa?

SOS HAITI SCOUT HERO – Bekanta dig tillsammans med din scoutgrupp med vad scouterna gör i Haiti. Samla in pengar till scouterna i Haiti: https://donate.scout.org/project/3bd32983-b5ba-4b8d-8414-216870374d67 

Gör en medelinsamling tillsammans med din scoutgrupp, till exempel till Finlands Röda Kors katastroffond. https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden/ 

Delta tillsammans med din scoutgrupp i Hungerdagsinsamlingen som börsinsamlare eller starta en nätinsamling. https://www.rodakorset.fi/hungerdagen/ 

Diskutera tillsammans med din scoutgrupp (på ett för åldersgruppen lämpligt sätt) om naturkatastrofer. Ta reda på vad katastroferna beror på, hur klimatförändringar påverkar dem och om något kan göras för att förhindra naturkatastrofer. (Enligt FN har klimatuppvärmningen som människan orsakat fördubblat antalet naturkatastrofer under de senaste 20 åren).

Finlands Röda Kors https://www.rodakorset.fi/finlands-roda-kors-skickar-hjalp-till-haiti-som-drabbats-av-en-jordbavning/ 

Kyrkans Utlandshjälp https://www.kirkonulkomaanapu.fi/sv/aktuellt/nyheter/kyrkans-utlandshjalp-har-beviljat-sammanlagt-200000-euro-till-bistand-i-haiti/ 

Plan https://plan.fi/svenska/

SOS-lapsikylä https://www.sos-lapsikyla.fi/haiti/ (på finska)

UN Women https://unwomen.fi/uutiset/un-women-tukee-haitin-maanjaristyksesta-karsineita-naisia/  (på finska)

Afghanistan

Den islamiska extremiströrelsen Taliban förverkligar kvinnors rättigheter i enlighet med sharialagen och det har ytterligare försämrat kvinnornas ställning i Afghanistan. Sharlialagen kan tolkas väldigt konservativt och då är kvinnors ställning i regel sämre än männens. Senast då talibanerna hade makten blev kvinnor utsatta för kontroll, våldtäkter och tvångsgiftemål. Speciellt oroande är nu hur lagen kommer att tolkas och hur det påverkar kvinnors och flickors säkerhet, studier, arbete och rörelsefrihet. FN anger att de fått rapporter om att taliban gjort sig skyldiga till grova brott mot mänskliga rättigheter, bland annat rekrytering av barnsoldater, restriktioner för kvinnor och förhindrande av skolgång för flickor.

Människor har dött i evakueringen från Afghanistan i augusti 2021. En del miste sitt liv i trängseln på flygplatsen i Kabul, en del har blivit skjutna eller dött i strider och explosioner. Många länder har skickat soldater för att trygga evakueringen. Också Finland har skickat soldater.

På grund av att Kabuls flygplats har varit avgränsad har inte medicinleverenser kommit fram. Risken för terrordåd från extremiströrelsen talibans fiender försvårar processen att hålla flygplatsen säker.

Redan före konflikten var behovet för humanitär hjälp stort. Ungefär hälften av befolkningen behöver humanitär hjälp. Det råder också en stor press på Afghanistans grannländer, dit en del människor flyr. Enligt Världshälsoorganisationen försämras den humanitära situationen snabbt. Världshälsoorganisationen varnar för en humanitär katastrof.

Enligt FN:s uppskattning kan till och med en halv miljon människor fly från Afghanistan. Det här ökar den humanitära nöden ytterligare. FN har också varnat om att Afghanistan hotas av en brist på mat och livsmedel och kan till och med stå inför en hungersnöd. Det råder redan ett hot om en ekonomisk kris: priset på mat stiger och bankerna är stängda.

Vad kan varje scout göra för att hjälpa?

Bekanta dig tillsammans med din scoutgrupp med scouternas verksamhet i Afghanistan. Samla in pengar till scouterna i Afghanistan.  https://donate.scout.org/project/ea4596eb-48da-4461-ac69-eb84acffe9a2 

Gör en medelinsamling tillsammans med din scoutgrupp, till exempel till Unicef heller Finlands Röda Kors katastroffond. https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden/ 

Delta tillsammans med din scoutgrupp i Hungerdagsinsamlingen som börsinsamlare eller starta en nätinsamling. https://www.rodakorset.fi/hungerdagen/ 

Diskutera tillsammans med din scoutgrupp (på ett för åldersgruppen lämpligt sätt) om mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors och barns rättigheter.

Sprid information om situationen i Afghanistan. Prata om mänskliga rättigheter. Krisen pågår trots att rubrikerna tystnar.

Kontakta beslutsfattare tillsammans med scoutgruppen. Du kan kräva att beslutsfattare agerar genom att kontakta dem. 

Bekanta dig tillsammans med din scoutgrupp med olika välgörenhetsorganisationers jobb i Afghanistan.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Vi går igenom och diskuterar myter med temat Tillsammans och emot varandra. Argumenten för myterna är inte fullständiga och huggna i sten, utan ger utrymme för diskussioner och olika synvinklar. Vi söker också mer information om temana. 

 • Har myterna någon sanning eller är de bara myter?
 • Hur föds eller hur upprätthålls myterna?
 • Hur påverkar myterna människors liv?
 • Varför är det bra att bli av med myter eller åtminstone vara medveten om att de är myter?
 • Hur krossar man en myt?
 • Om du skulle behöva fly från Finland, vem ur din familj skulle resa och varför?
 • Känner du något som kommit som flykting till Finland?
 • Hur kan en dialog om religion hjälpa människor att fungera med andra?
 • Har du stött på hatspråk? Var?
 • Hur föds hatspråk?
 • Hur kan ni själv påverka för att minska våld och hatspråk?
 • Hittar ni på flera liknande myter?

 

VARFÖR SKA VI TA HAND OM ANDRA MÄNNISKOR OCH HJÄLPA DEM?

Finland fick mycket hjälp till exempel under vinterkriget 1939. Människor från många olika länder i Europa kom för att hjälpa Finland att försvara sig i kriget. Italien skickade stridsplan och vapen till Finland. Också britterna och fransmännen skickade stridsplan åt Finland. Amerikanerna donerade mer än 2 miljoner dollar åt Finland. Under andra världskriget (fortsättningskriget) 1941–1944 skickades ungefär 70 000 finländska barn till trygghet från kriget till Sverige, Norge och Danmark.

SOLIDARITET KRÄVER LIKHET

Enligt internationella studier kan man bygga mycket mångkulturella samhällen där människor är redo att satsa på det allmänna bästa. Människor som bor i sådana länder som har en etnisk mångfald känner lika stark samhörighet med sitt land som människor som bor i länder med mindre etnisk mångfald. Nederländerna är ett gott exempel på att ett samhälle med mycket mångfald ändå kan ses som ett gemensamt samhälle.

TERRORISM FUNGERAR

Terrorism fungerar på samma sätt som om man skulle släppa in en tiger i en debatt där du är ena debattören. Du får uppmärksamhet och kan hoppas på att tigern äter din motståndare men du har inte kontroll över situationen. Våld ”fungerar” då man tar kontrollen genom att använda våld. Våld fungerar inte för att styra politik. För att uppnå politisk kontroll krävs andra metoder: ord och förhandlingar. Terrorism är oreglerat kaotiskt våld. Då saker går som terroristerna vill, tar de gärna äran åt sig. Men terrorism fungerar dåligt efter som våldsamma extremister bor i en slags fantasivärld. 

ICKE-VÅLD FUNGERAR INTE

Många tror att icke-våld fungerar bara då motståndaren (till exempel en diktator) inte väljer att använda våld mot motståndet. Det finns ändå bevis på att icke-våld också fungerar för att möta våldsamma diktatorer. Den amerikanska forskare Erica Chenoweth har visat att icke-våld är en mer effektiv metod än våld. Enligt henne var 50 procent att icke-våldsamma folkuppror åren 1990–2015 lyckade, medan endast 25 procent att beväpnade folkuppror lyckades. Icke-våldsamma folkuppror lyckas, men på ett annat sätt än våldsamma folkuppror. I sådana folkuppror tar folket makten då systemet inte kan funka och faller, genom att ifrågasätta och ta bort makten. Det är inte säkert att härskaren med våld kan kväva protesterna eller andra icke-våldsamma metoder som används i kampen. Ibland fungerar våldet i ett system som en bumerang och träffar systemet. Om våld används mot civila kan makthavarna uppfattas som illegitima och fler människor går med i folkupproret. Det finns ändå inget rätt sätt för att lösa en konflikt.

ICKE-VÅLD FUNGERAR ALLTID

Icke-våldsamma folkuppror och strävan till att lösa en konflikt kan bland få allvarliga konsekvenser (till exempel Syrien, Ukraina och Libyen). Också kulturella skillnader ska beaktas. Icke-våldsamma folkuppror kan främja och fördjupa demokratiutvecklingen, men de kan också dela folket, öka polariseringen och öka risken för en beväpnad konflikt till exempel på grund av etniska och religiösa oenigheter. Därför ska man försöka förstå hurudana förhållande som krävs för en positivt och icke-våldsamt folkuppror.

JAG SKA UNDVIKA KONFLIKTER

Livet är fullt av konflikter. Det måste du acceptera om du vill leva och njuta av livet. Du kan inte lösa konflikter om du inte vill möta dem. Att undvika konflikter betyder i praktiken att du står stilla, att livet passerar förbi dig och att andra bestämmer för dig. Det är bra för dig att agera, möta din inre och yttre konflikter som du hamnar i. Du går alltid ur situationen som en vinnare, oberoende om du har rätt eller fel. Det är alltid möjligt att uppnå en överenskommelse som bägge parter är nöjda med. Du ska jobba för att uppfylla dina drömmar.

MÄNNISKOR HAR EN MEDFÖDD OCH NATURLIG TALANG ATT LÖSA KONFLIKTER

Vi har alla – sedan födseln – en naturlig vilja att få saker att hända på det sätt vi önskar. Du ska lära dig att kontrollerna en del av den här viljan och i stället lösa konflikter. Beroende på din personlighet är det här lättare eller svårare. Människor har alltså ingen automatiskt medfödd egenskap att lösa konflikter. Du måste jobba på att lära dig att lösa konflikter.

DET ÄR OMÖJLIGT ATT LÄRA SIG ATT LÖSA KONFLIKTER

Det är svårt att hantera konflikter. Konflikter kräver både tid och pengar. Det här vet alla. Det är bra om konflikter kan lösas i ett tidigt skede. Det finns några enkla regler och verktyg för en lyckad konflikthantering. En orsak till att vi hamnar i konflikter är en övertygelse om att ”konflikter är onaturliga” och att en konflikt orsakas av en knepig person, som till exempel jag själv eller någon annan. Om vi lär oss och accepterar att konflikter är lika naturliga som ljus och mörker är vi redan på god väg. Det finns också konflikter av olika grader och att lära sig att känna igen kännetecken är en viktig del av att lösa konflikter och konflikthantering. Till exempel en situation som inleds med lite ironi kan sluta i en katastrof. Då är det för sent att reda upp konflikten och skadan är redan skedd. Att en människa har bara ett sätt att hantera en konflikt kan jämföras med om en snickare bara kan använda en hammare. Hen kan säker spika bra, med direkt plankan behöver klyvas blir det problem. Därför är det viktigt att alla människor har en personlig samling av stilar för att hantera konflikter.

Bland annat följare faktorer orsakar väpnade konflikter:

FATTIGDOM: Under de senaste åren är sannolikheten för att bli del av en väpnad konflikt varit större för fattiga än för rika länder, eftersom fattiga länder har mindre ekonomiska och politiska resurser som behövs för konflikthantering. Fattigdom i sig är inte den avgörande faktor. De flesta fattiga länder lever i för det mesta i fredliga förhållanden.

OJÄMLIKHET: I länder som härjas av krig och konflikter finns också ofta en stor ojämlikhet mellan samhällsklasser. Etnisk bakgrund, nationell identitet, religion och ekonomisk och social ställning kan vara grunden för ojämlikhet. Ojämlikhet förhindrar en lika möjlighet att påverka politisk och stänger på så sätt också dörren för en fredlig förändring. Ibland blossar våldsamma konflikter upp efter en genomtänkt mobilisering. ”Identitetspolitik” – främjandet av etniska, religiösa, nationalistiska myter och avhumaniserande ideologi – erbjuder politiska ledare enkla möjligheter att mobilisera chauvinistiska mål. Det här beror framför allt på att under 20 procent av världens alla länder är etniskt homogena.

NEDGÅNG I EKONOMIN: Svaga ekonomiska förhållande gör ett land mer exponerat för konflikter. Samhället stabilitet kan också vackla om inte kompenserade socialpolitiska åtgärder görs för att komplettera ekonomiska förnyelser och strukturella förändringar. Då dessa faktorer kombineras med en kraftlös förvaltning, är möjligheten för att förhindra att våldsamheter bryter ut och sprider sig liten.

GIRIGHET: Krig och beväpnade konflikter är dyra för ett samhälle. Trots det kan krig och beväpnade konflikter gynna vissa. I det här fallet handlar striderna om naturresurser, så som olja, gas, diamanter, skog eller andra handelsvaror. Droger förknippas också med konflikter. Ofta är det eftersträvan efter personliga fördelar eller regeringars intressen i grannländer som upprätthåller konflikterna. Den internationella affärsvärlden kan också ha en andel i saken då representanter från affärsvärlden köper stulen egendom, underlättar penningtvätt och levererar konstant vapen till konfliktområden.

BRIST PÅ FÖRTROENDE: Brist på förtroende mellan nationer och osäkerhet i relationer mellan nationer kan äventyra fred och säkerhet. Till exempel massförstörelsevapen, olaglig lagring av dem och olaglig förflyttning av vapen äventyrar såväl internationell fred och säkerhet som de andra målsättningarna i FN:s grundstadga. Redan innehav av ett massförstörelsevapen skapar en oundviklig risk för användningen av dem. Informationsutbyte och transparens i beväpning och militära frågor i allmänhet kan minska risken för missförstånd och felkalkyleringar.

BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Systematiska och mot vissa grupper riktade brott mot mänskliga rättigheter ökar risken för att en beväpnad konflikt uppstår. Det råder ingen tvivel om saken att förutom bristen på en rättsstat och demokrati är kraven på herravälde, diskriminering och förtal grundläggande orsaker till konflikter.

Källa: Finlands Scouters fredsfostransmaterial 2021

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors