Från ord till handling Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att offentliga utrymmen ska vara öppna och säkra för alla såväl inomhus som utomhus. Scouten lär sig att många miljö- och klimatproblem samt sociala problem kan lösas i städer och närsamhällen.

VARGUNGAR

Tips

Vargungarna väljer 1–3 besöksmål i sin hemkommun. Gör besöken med kollektivtrafik eller gående. På plats i besöksmålet och på vägen dit funderar vargungarna över hur man har sett till att besöket kan göras på err miljövänligt sätt samt hur besöksmålet har gjorts tillgänglig för barn, vuxna, äldre och människor som behöver olika hjälpmedel för att röra sig. Om vargungarna märker brister i omgivningen, kan de med hjälp av akelan ge respons till besöksmålet eller kommunen. Lämpliga besöksmål kan vara bibliotek, idrottsanläggningar, lopptorg, lekparker, museer o.s.v.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Äventyrsscouterna planerar och genomför en dagsutfärd. Gör utfärden till en betydande och välkänd offentlig plats inomhus eller utomhus. Gör utfärden med ”hållbar stad-glasögon” på er. Äventyrsscouterna dokumenterar genom att ta bilder eller göra anteckningar på speciellt bra eller dåliga saker i besöksmålet och på väg dig.

Äventyrsscouterna lägger märkte till om besöksmålet är tillgängligt. Äventyrsscouterna lägger märke till vilka åtgärder som gör det lättare eller svårare för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, elbilar och bilister. Äventyrsscouterna noterar också om hållbarhet tas i beaktande (till exempel möjligheten till sopsortering, tillgängliga rutter o.s.v.). Äventyrsscouterna rapporterar med hjälp av kaptenen om sin utfärd på ett valfritt sätt. Rapporten kan vara ett fotoreportage, en dikt, en sång eller en berättelse som är skriven som en hemlig dagbok – eller vad som helst annat. 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna bekantar sig med trafiken i sin hemkommun genom att fotografera. Patrullen sprider ut sig i 2–5 områden i hemkommunen och fotograferar trafiken ur olika synvinklar.

Fundera på följande frågor:

1) Hur många färdmedel hittade ni?

2) Får något färdmedel mer utrymme än andra i staden?

3) Hur väl tar man fotgängare och cyklister i beaktande? Finns det gång- och cykelvägar? Tycker ni att det finns tillräckligt med skyddsvägar och busshållplatser?

Källa: Björneborgs stad (https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-kestava-ja-vastuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava-5)

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Spela WWF:s spel Jakten efter den gröna diamanten tillsammans med explorerscouterna i din kår eller i en sammansatt grupp med grannkåren. Spelet uppmuntrar deltagarna att leva sin vardag på ett hållbart sätt. Lotsen organiserar förberedelserna och möjliggör spelet för explorerscouterna.

Spelet och spelreglerna finns (på finska) på WWF:s webbplats:

Spelplan A2: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-a2-pelilauta 

Spelplan A3: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-a3-pelilauta

Uppgifter: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-tehtavarastit

Diamanter: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-timanttirastit 

Instruktioner: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-peliohje-ja-ohjaajan-opas 

Loggbok: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=vihrean-timantin-metsastys-ulkopeli-joukkueen-lokikirja

Källa: WWF Suomi 

Tips på svenskspråkigt material? Har du förslag på svenskspråkigt material som kunde användas för den här uppgiften? Tipsa gärna gunilla.edelmann@scout.fi. 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Vi bekantar oss med en hållbar stadsutveckling och reflekterar över finländsk bostadspolitik. Hur ser slumläget ut i Finland? Varför är det klokt att undvika social differentiering mellan olika områden? Hur avvärja att slum uppstår?

Vi undersöker läget i de största finländska städerna. Vi söker information ur olika medier och nyhetsrubriker. Vi jämför Finlands slumläge till exempel med grannlandet Sverige.

Vi reflekterar över kommande byggnadsplaner i vår kommun och tar reda på hur vi som kommuninvånare kan påverka på stadsutveckling.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors