Från ord till handling Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Målsättning för scouten

Scouten förstår att naturresurser är värdefulla och att man inte kan slösa på naturresurser genom att köpa saker som är producerade av nya råvaror. Scouten förstår att avfall inte försvinner, trots att man slänger det i en soptunna. Avfall måste sorteras och därför ska man undvika att skapa nytt avfall. Scouten blir en innovativ återvinnare och ansvarsfull konsument, som bara köper produkter som är tillverkade av nya råvaror till verkliga behov. 

VARGUNGAR

Tips

Vargungarna bekantar sig med ansvarsfullt konsumerande genom tankesättet att allt som man köper från butiken före eller senare blir avfall. En del avfall är biologiskt nedbrytbart, medan en del praktiskt taget är evigt. Det är alltid bättre om en produkt kan återvinnas till en ny användare eller köpas använd. Det går ändå inte att köpa allt använt, eftersom det inte är möjligt att återvinna allt i all oändlighet. Då är det bra att reflektera över att göra sig av med produkten som avfall.

Vargungarna spelar avfallsspelet som Björneborgs stad skapat (översättning av materialet av Niklas Jylhävuori)

Spel: Nedbrytningstiden och sortering av avfall:

Dela in flocken i små grupper eller i par och ge dem i uppgift att försöka sortera in rätt avfall i rätt nedbrytningstid och rätt avfallskategori.

För spelet behövs spelplan och avfallskort (finns bakom länken nedan); printa ut en spelplan och en uppsättning kort per par/grupp ifall alla ska göra uppgiften samtidigt. Faciten behövs ju bara i ett exemplar.

skräpsortering och nedbrytningstider 

Källa: Björneborgs stad

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Ett exempel på en produkt i engångsplast vi borde bli av med är plastfolie. Äventyrsscouterna gör bivaxdukar för att undvika användningen av plastfolie.

Du kan följa nedanstående instruktioner eller kolla in Strömsös på: https://svenska.yle.fi/artikel/2018/10/24/byt-ut-engangsplasten-mot-en-hallbar-bivaxduk 

Instruktioner:

Bivaxdukar som är tillverkade av textilavfall är ett bra alternativ till plastfolie. Bivaxdukarna lämpar sig för konservering av mat och kan användas många gånger. Bivax lämpar sig väl till konservering av mat, eftersom bivax är naturligt antibakteriellt. Använd ett tyg av tunn bomull (till exempel ett gammalt lakan).

Klipp lämpliga bitar av tyget. Bivaxduken fungerar på litet annat sätt än plastfolie, eftersom bivaxduken inte fastnar i andra material. Det är bra om duken är stor så att dukens motsatta kanter fastnar i varandra. Duken mjuknar i händerna och stelnar i kylen.

Placera tygbiten på ett bakplåtspapper. Det kan löna sig att skydda strykjärnet med en extra tygbit, ifall bivax rinner förbi bakplåtspappret. Sprid ut riven bivax i ett jämnt lager över tygbiten och placera att annat bakplåtspapper ovanpå. Smält vaxet på tyget med hjälp av strykjärnet. Vänta eller flytta tygbiten för att torka. Akta dig! Vaxet är varmt. Obs! Använd en lämplig mängd vax för ditt tyg. För mycket vax gör din duk trög och en duk med för lite vax håller inte formen.

Du kan tvätta bivaxdukarna med en diskborste och kallt vatten. Märk att varmt vatten smälter vaxet. Du kan förbättra gamla bivaxdukar genom att lägga till mer bivax.

Källa: Peda.net Jenni Tuokko

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouten bekantar sig med olika certifikat. Certifikaten gör det lättare för oss konsumera mer hållbart. Exempel på certifikat är: Svanens vision (Svanmärkt), Fair Trade, eko, Ecocert, Nyckelflaggan, Gott från Finland-märket, FSC, MSC, ASC, PEFC, Eu ecolabel, UTZ, Rainbow Alliance och så vidare. 

Spejarscouterna bekantar sig med certifikaten på egen hand. Patrulledaren ger instruktioner och räknar upp olika certifikat. När spejarscouterna är bekanta med minst 12 certifikat gör varje spejarscout ett bingobräde åt sig själv. Varje certifikat har en ruta och brädet har 4x4 rutor. Bingorutorna kan tillverkas på ett traditionellt sätt av papper eller paff. Aktiviteten kan också kombineras med en övning slöjdfärdigheter. Då tillverkas bingobrädet av ett bräde eller av faner.

Innan följande möte söker spejarscouterna efter certifikaten i användningen hemma, i skolan, på hobbyer, på besök och överallt där spejarscouterna rör sig (inte i matbutiken). Den som får bingo skickar ett meddelande till resten av patrullen i en på förhand överenskommen kanal. Spejarscouterna kan också göra inlägg på sociala medier om sin bingo.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Återanvänd, köp mindre, köp begagnat, reparera, vårda och slutligen återvinn det som inte mer kan repareras. Ansvarsfull konsumtion är bekant. Vissa gånger är det ändå nödvändigt eller mycket lättare att köpa nytt i stället för begagnat. Gör ett principbeslut tillsammans med explorerpatrullen om när ni köper nytt och vad som är avgörande för köpbeslutet?

Plats, återvunnen plast, trä, metall?

Pris eller antagande om hållbarhet?

Tillverkad i Finland eller tillverkad i Bangladesh?

Certifierad produkt eller icke-certifierad?

Vilka är era argument för ansvarsfulla inköp?

Utmana era kårmedlemmar eller egen familj till en utmaning om att konsumera ansvarsfullt i en månad. Under månaden måste alla nyinköp motiveras på basis av era valda kriterier.

Ni kan använda klassificeringsuppgiften från Björneborgs stad (finns tyvärr bara på finska):

https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/kestava-ja-vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita-kestava-kehitys-ja-1  

Ni kan också ordna ett tillfälle där ni återvinner tillsammans (instruktionerna är på finska): https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-kestava-ja-vastuullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet-6 

Källa: Björneborgs stad

Material på svenska? Har du tips på svenskspråkigt material för den här uppgiften? Tipsa gunilla.edelmann@scout.fi.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Ett delmål är att fram till år 2030 halvera mängden matsvinn både hos återförsäljare och konsumenter. Dessutom ska matsvinnet som uppstår i samband med skörden, produktionen och distributionen minskas.

Vi tar reda på vilka åtgärder som gjorts i Finland för att minska matsvinnet. Vi söker efter olika verktyg och metoder för att minska matsvinnet.

Vi planerar en kampanj om matsvinn för vår kår. Målsättningen kan vara att minska kårens matsvinn eller vara ett samarbete med en lokal mathjälpsorganisation.

Tips! Ni får förverkliga planen i andra skedet av programsatsningen då vi går från ord till handling – planera en realistisk kampanj så att den går att genomföra!

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors