Från ord till handling Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att allas insats behövs i kampen mot klimatförändringen och att också små gärningar spelar roll. Scouten lär sig också hur hen kan påverka sin egen omgivning och beslutsfattare i klimatfrågor. Scouten lär sig knep för att avvärja klimatångest och förstärka känslan av att göra något gott.

VARGUNGAR

Tips

Pyssla ihop ett träd som ni sätter upp på väggen. Gör också några blad som går att sätta fast på
trädet. Ni kan använda kartong, återanvänt papper eller varför inte riktiga grenar och (torkade) löv.

Löven på trädet symboliserar positiva klimathandlingar; diskutera i flocken vad de kunde vara. Exempel på klimatvänliga
handlingar är ”Vi lärde oss laga vegetarisk mat”, ”Vi planterade ett träd”, ”Vi kom till skolan med cykel”
osv.

För varje positiv klimathandling som er grupp gör får ni sätta upp ett nytt löv på trädet. Med tiden
ser ni hur antalet handlingar – och påverkningen på klimatet – växer. Om ni vill kan ni också sätta upp bilder av trevliga tillfällen då ni jobbar med klimatförändringen eller vad som helst som gör ert positiva klimatarbete synligt. 

Källa: Föreningen för miljöfostran i Finland FEE Suomi; Lilla klimatfostransguiden: https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/08/lilla-klimatfostransguiden_web.pdf 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Pyssla ihop ett träd som ni sätter upp på väggen. Gör också några blad som går att sätta fast på
trädet. Ni kan använda kartong, återanvänt papper eller varför inte riktiga grenar och (torkade) löv.

Löven på trädet symboliserar positiva klimathandlingar; diskutera i flocken vad de kunde vara. Exempel på klimatvänliga
handlingar är ”Vi lärde oss laga vegetarisk mat”, ”Vi planterade ett träd”, ”Vi kom till skolan med cykel”
osv.

För varje positiv klimathandling som er grupp gör får ni sätta upp ett nytt löv på trädet. Med tiden
ser ni hur antalet handlingar – och påverkningen på klimatet – växer. Om ni vill kan ni också sätta upp bilder av trevliga tillfällen då ni jobbar med klimatförändringen eller vad som helst som gör ert positiva klimatarbete synligt. 

Källa: Föreningen för miljöfostran i Finland FEE Suomi; Lilla klimatfostransguiden: https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/08/lilla-klimatfostransguiden_web.pdf 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna gör en utfärd till sitt närbibliotek och ber om tips (eventuellt på förhand med hjälp av lotsen) på lämpliga böcker om klimat och arbete för klimatet. Varje spejarscout lånar en lämplig bok och delar med sig av de bästa bitarna, tipsen, gärningarna eller idéerna ur boken på följande möte, utfärd eller på sociala medier. Lotsen ser till att aktiviteten kan genomföras trots eventuella lässvårigheter och om någon spejarscout inte har ett bibliotekskort. Spejarscouterna kan också göra aktiviteten indelade i par.

(För färdiga boktips kan man också googla på till exempel ” böcker om klimat för barn”)

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Vi svarar på en virtuell frågesport om de globala målen för hållbar utveckling: https://www.globalamalen.se/bli-malmedveten och bekantar oss med de tips vi får i slutet.

Om vår kår inte ännu har Hållbar scoutkår-certifikatet föreslår vi att vår kår ska ansöka om certifikatet. Om kåren redan har certifikatet upprätthåller och utvecklar vi hållbara vanor i kåren. Vi kommunicerar till exempel på sociala medier om Hållbar scoutkår-certifikatet och vilka förändringar det medför i kårens verksamhet.

https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/hallbar-scoutkar/

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Vi gör en digital presentation eller en plansch för kårlokalen. På planschen eller i presentationen sammanställer vi 100 miljögärningar som kårens medlemmar kan göra i sin vardag. Vi skapar miljöhopp med vår presentation på 100 miljögärningar och kommunicerar samtidigt om att det finns lösningar på klimatkrisen. Vi påverkar kårmedlemmarna attityder med vår presentation.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors